Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET404 Nekropsi ve Demonstrasyon 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Nekropsi teknikleri ve makroskobik teşhisin öğretilmesi amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa Yavuz GÜLBAHAR, Prof. Dr. Tolga GÜVENÇ, Prof. Dr. Murat YARIM, Prof. Dr. Mahmut SÖZMEN, Doç. Dr. Yonca Betil KABAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nekropsi Prof.Dr. Şenay Berkin, Prof.Dr. Günay Alçığır

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Genel Bilgiler (tarihçe, postmortal inceleme, nekropsinin amacı, nekropsi yapılmasındaki genel kurallar, ötanazi, ölüm ve ölüm belgeleri, organlarda görülen postmortal bulgular), Nekropsi Yöntemleri (Ruminantlarda, Tek tırnaklılarda, Köpek ve Kedilerde, Domuzlarda, Kanatlılarda nekropsi yöntemleri)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 3 6
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 1 15
6 Uygulama/Pratik 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nekropsinin tanımı, amacı, nekropsi araçları, etik ve biyogüvenlik kuralları Nekropsi Demonstrasyon 1. hafta.pdf
2 Ötenazi, ötenazi prensipleri ve yöntemleri Nekropsi Demonstrasyon 2. hafta.pdf
3 Ölüm ve ölüm belgeleri Anemnez ve dış bakı. Nekropsi Demonstrasyon 3. hafta.pdf
4 Genel nekropsi yöntemleri ve nekropsi pozisyonları. Nekropsi Demonstrasyon 4. hafta.pdf
5 Ruminantlardanekropsi yöntemleri Nekropsi Demonstrasyon 5. hafta.pdf
6 Tek tırnaklılarda nekropsi yöntemleri Nekropsi Demonstrasyon 6. hafta.pdf
7 Köpek ve kedilerde nekropsi yöntemleri Nekropsi Demonstrasyon 7. hafta.pdf
8 1. Ara sınav
9 Domuzlarda nekropsi yöntemleri Nekropsi Demonstrasyon 9. hafta.pdf
10 Kanatlılarda nekropsi yöntemleri Nekropsi Demonstrasyon 10. hafta.pdf
11 Laboratuvar hayvanları ile bazı vahşi hayvanlarda nekropsi yöntemleri Nekropsi Demonstrasyon11. hafta.pdf
12 Marazi madde seçimi, örnekleme teknikleri ve transport güvenliği Nekropsi Demonstrasyon 12. hafta.pdf
13 Makroskobik lezyonların tanımlanması, makroskobik tanı ve tanı yöntemleri Nekropsi Demonstrasyon13. hafta.pdf
14 2. Ara sınav
15 Genel tanı, organ diagnozu, toplam veya gruplandırarak yapılan diagnoz, ölüm nedeninin saptanması,nekropsi raporu yazma Nekropsi Demonstrasyon15. hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1145063 Nekropsi yapılması ile ilgili genel prensiplerin, hayvan türlerine göre nekropsi tekniklerinin ve nekropsi bulgularının değerlendirebilecektir.
2 1146136 Patolojik, mikrobiyolojik, biyokimyasal ve toksikolojik incelemeler için numune alınması, saklanması ve gönderilmesi hakkında bilgi birikimine ve becerisine sahip olabilecektir.
3 1147147 Patoloji raporu yazımı sırasında hastalıklara ait lezyonları ve teşhisi bilimsel kriterlere göre tanımlayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4
2 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4
3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek