Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET406 Özel Cerrahi-II 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Büyük ve küçük hayvan cerrahisinde karşılaşılan cerrahi hastalık ve lezyonların tanı, ayırıcı tanı ve sağaltım seçeneklerinin detaylı olarak kazandırılmasıdır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Cenk YARDIMCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Özel Cerrahi Prof. Dr. Erdoğan Samsar, Prof. Dr. Faruk Akın 2.Slatter D. Textbook of Small Animal Surgery, WB Saunders, 2002 3.Fossum TW. Small Animal Surgery, Mosby, 2002 4.Bojrab J. Current Techniques in Small Animal Surgery, Lippincott Williams, 1998

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veteriner cerrahide hastalıkların sistemlere göre karşılaştırılmalı değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 2 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sırt ve bel vertebra hastalıkları vertebra.pdf
2 Omuz topallıkları topallık.pdf
3 Bilek topallıkları topallık.pdf
4 Evcil hayvanlarda kas hastalıkları kas hastalıkları.pdf
5 Tendo hastalıkları tendo1.pdf
6 Tendovagina hastalıkları tendo2.pdf
7 Bursa hastalıkları bursa.pdf
8 Kas rupturları kas ruptur.pdf
9 Fleksor tendo kontraktürleri fleksor derformite.pdf
10 Atlarda ön ekstremite kemik ekzostozları atlarda ön ekstremite egzositoz.pdf
11 Ara sınav
12 Atlarda arka ekstremite kemik ekzostozları atlarda arka bacak egzositoz.pdf
13 Evcil hayvanlarda ön ekstremite eklem lezyonları evcil hayvanda ön ekstremite.pdf
14 Evcil hayvanlarda arka ekstremite eklem lezyonları evcil hayvanlarda arka ekstremite.pdf
15 Periferal sinir sistemi hastalıkları servikal.pdf
16 Merkezi sinir sistemi hastalıkları MSS1.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1170720 Sırt ve bel vertebra cerrahi hastalıklarını tanımlar ve tedavisini yapabilir
2 1185551 Büyük hayvanlarda topallıkları tanımlar ve tedavisini yapabilir
3 1152235 Muskuler sistem hastalıklarını tanımlar ve tedavisini yapabilir
4 1164371 Atlarda tendo ve tendovagina hastalıklarını tanımlar ve tedavisini yapabilir
5 1170785 Evcil hayvanlarda bursal hastalıkları tanımlar ve tedavisini yapabilir
6 1177658 Evcil hayvanlarda eklem hastalıkları tanımlar ve tedavisini yapabilir
7 1178127 Atlarda kemik ekzostozlarını ile eklem hastalıklarını tanımlar ve tedavisini yapabilir
8 1187375 Sinir sisteminin cerrahi lezyonlarını tanımlar ve tedavisini yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 3 4 4 3
2 3 5 5 3 4 4 3
3 3 5 5 3 4 4 3
4 3 5 5 3 4 4 3
5 3 5 5 3 4 4 3
6 3 5 5 3 4 4 3
7 3 5 5 3 4 4 3
8 3 5 5 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek