Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET408 Jinekoloji 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Evcil hayvanlarda genital organların hastalıkları, bu hastalıkların etiyolojileri ve klinik belirtileri, tanı ve tedavi yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat FINDIK, Prof. Dr. Serhan Serhat AY, Doç. Dr. Nilgün GÜLTİKEN, Dr. Öğr. Üyesi Hande GÜRLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencilerin bu dersi daha kolay öğrenebilmeleri için, ön şart olmamakla birlikte, Fizyoloji, Klinik Muayene Yöntemleri-I, Klinik Muayene Yöntemleri-II ve Doğum Bilgisi dersini geçmiş olmaları önerilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bu derste Türk Veteriner Jinekoloji Derneği tarafından yayınlanan üç kitap temel ders kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bunlar; 1- Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A. Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji. 3. Baskı, 2019. Medipres Yayınevi, Malatya. 2- Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A. Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji. 3. Baskı, 2019. Medipres Yayınevi, Malatya. 3- Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A. Kısraklarda Doğum ve Jinekoloji. 2. Baskı, 2017. Medipres Yayınevi, Malatya.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sığır, koyun, keçi, manda, deve, at, domuz, köpek ve kedilerin genital organlarında pubertas öncesinde ve sonrasında, üreme sürecinde, doğum öncesi, doğum sırası ve sonrasında karşılaşılan her türlü jinekolojik hastalığın etiyolojisi, tanı ve sağaltım teknikleri anlatılır. Özellikle çiftlik hayvanlarında infertilite probleminin çözümüne yönelik uygulamalar paylaşılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 2 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Puerperal dönem fizyolojisi ve sorunları MF-JINEKOLOJI-2020-PUERPERAL DONEM SORUNLARI.pdf
2 Puerperal dönemde metabolizma hastalıkları MF - JINEKOLOJI - 2020 - METABOLIZMA 1.pdf
MF - JINEKOLOJI - 2020 - METABOLIZMA 2.pdf
MF - JINEKOLOJI - 2020 - METABOLIZMA 3.pdf
3 Büyük ruminantlarda infertilite
4 Büyük ruminantlarda enfeksiyöz infertilite
5 Büyük ruminantlarda fonksiyonel infertilite
6 Kısraklarda infertilite
7 Küçük ruminantlarda infertilite
8 Köpek ve kedilerde üreme sorunları ve infertilite
9 Köpek ve kedilerde üreme sorunları ve infertilite
10 Manda, deve ve domuzlarda üreme sorunları
11 Reprodüktif amaçlı ilaç uygulamaları
12 Genital organlar ve meme bezlerindeki tümörler
13 Genital organlar ve meme bezlerindeki tümörler
14 Jinekolojik operasyonlar
15 Jinekolojik operasyonlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1154163 Evcil hayvanlarda puerperal dönem fizyolojisi ve sorunlarını bilir
2 1154408 Dölverimini etkileyen metobolizma hastalıklarını bilir
3 1157472 İnfertilite ve sterilite tanısı ve tedavi seçeneklerini bilir
4 1161899 Jinekolojik operasyonları bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 5 2 3 3 3 2 2 2 2
2 4 5 3 5 2 3 3 3 2 2 2 2
3 4 5 2 5 2 4 3 2 2 2 2 2
4 4 5 2 5 2 2 3 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek