Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET410 Büyük Hayvan İç Hastalıkları-II 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Sığır, koyun, keçi, ve domuzların sinir sistemi, deri ve metabolizma hastalıkları; atların sindirim, solunum, dolaşım, sinir ve endokrin sistem hastalıkları alanında bilgi kazandırmak. Bu türlerde farklı sistemlerde görülen hastalıkları tanımak, laboratuar bulgularını da değerlendirerek ayırıcı tanılarını yapabilmelerini sağlamak. Hastalıklarda uygun ve etkili tedavi yöntemlerini öğretmek. Hastalıkların profilaksi yöntemlerini öğrenerek, koruyucu hekimlik hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Murat GÜZEL, Doç. Dr. Handan Hilal YAVUZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Sığır İç Hastalıkları, Batmaz, H., Bursa, 1997 2.Sığır Hastalıkları, Şahal, M., Ankara, 1998 3.Sığır İç Hastalıkları, Aytuğ, C.N., İstanbul, 1990 4.Veterinary Medicine, A Textbook of the Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses, Radostitis OM, et all, London 2008Edit., Mosby Inc, Missouri, 2001 5.Bovine Medicine-Diseases and Husbandry of Cattle, Andrews A.H., London, 2004 6.Large Animal Medicine, Smith BP, Philadelphia, 2002 7.Current Therapy Equine Medicine 5, Robinson E, 2003 8.Equine Internal Medicine, Stephen M. Reed, Warwick M. Bayly, Debra C. Sellon, 2004

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1 Beyinde oksijen yetmezliği, ısı ve güneş çarpması, beyin ödemi, hydrocephalus ve hydrancephaly, encephalitis, encephalomalazi, cerebrocortical nekroz, meningitis, yıldırım ve elektrik çarpması 2 Sinir sistemi hastalıkları (botilusmus, enterotoksemi, kara hastalık, listeriosis, coeneurosis, ephemeral fever, yanıkara, akabane, kuduz, yalancı kuduz, BSE) 3 Pseudotüberkülosis, allopesi, pityriosis, parakeratosis, hiperkerotosis, ürtiker, angioneurotik ödem, ruminantlarda çiçek, domuzlarda ekzantem, papillamotosis, trichophyti 4 Metabolik profil, kalsiyum ve fosfor metabolizması, süt humması, downer cow sendromu, primer fosfor noksanlığı, sekonder fosfor noksanlığı 5 Transport tetani, doğum öncesi parapleji, osteomalazi, puerperal hemoglobinüri, raşitizm, çayır tetanisi, süt danalarında tetani 6 Ketozis, fat cow sendromu, koyunlarda gebelik toksemisi, A vitamini eksikliği, beyaz kas hastalığı, enzootik ataksi 7 Çift hayvanlarında görülen önemli zehirlenmelerin klinik tanı ve tedavisi (üre, nitrat-nitrit, siyanojen bitkiler, OFİ ve karbamatlar, bakır) 8 At Hastalıkları: Stomatitis, pharyngitis, lenfoid hiperplazi, sancının nedenleri, sancı ile seyreden hastalıklarda klinik ve laboratuar bulgularının değerlendirilmesi, sancıların tedavisi 9 Gastrik dilatasyon, duodenitis paroksimal jejunitis, ince barsak tıkanması, kalın barsak tıkanması, kum sancısı, patolojik vaziyet değişiklikleri, akut hepatitis, kronik hepatitis 10 Rhinitis, epistaksis, bakteriyel pneumoni, insterstitiel pneumoni, pleuropneumoni, ekzersize bağlı akciğer kanaması (EIPH) 11 Kronik obstruktif akciğer hastalığı, gurm, ruam, influenza, herpes virüs enfeksiyonları 12 Konjestif kalp yetmezliği, bakteriyel endokarditis, kardiyak aritmiler (atriyel taşikardi, atriyel fibrilasyon, ventriküler prematür kompleks, ventriküler taşikardi, antrioventriküler bloklar), viral arteritis, enfeksiyöz anemi 13 Myoglobinuria paralytica equi, hipokalsemik tetani, hipokalsemik nöbetler, osteodistrophia fibrosa 14 Dejeneratif myeloensefalopati, protozoal myeloensefalitis, polyneuritis equi, tetanoz, botilusmus

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metabolizma Hastalıkları
2 Metabolizma Hastalıkları
3 Metabolizma Hastalıkları
4 İz element, Vitamin Mineral Hastalıları METABOLİZMA HASTALIKLARI.pdf
iz element ve vitamin mg.pdf
5 İz element, Vitamin Mineral Hastalıları
6 Kardiyovasküler sistem hastalıkları METABOLİZMA HASTALIKLARI.pdf
7 Kardiyovasküler sistem hastalıkları Sığırlarda kardivasküler sistem hastalıkları-MG.pdf
8 Kardiyovasküler sistem hastalıkları HS Hastalıları.pdf
9 Ara sınav
10 Üriner Sistem Hastalıkları ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI.pdf
11 Üriner Sistem Hastalıkları
12 Deri Hastalıkları DERMATİTİS.pdf
13 Deri Hastalıkları
14 Sinir sistemi Hastalıkları ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI.pdf
15 Sinir Sistemi Hastalıkları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117487 Ruminatlarda metabolizma hastalıkları hakkında bilgi edinir
2 1117488 Ruminatlarda kardiyovaskülr sistem hastalıları hakkında bilgi edinir
3 1117489 Ruminatlarda Üriner Sistem Hastalıkları Hakkında bilgi edinir
4 1117490 Ruminatlarda Deri Hastalıkları Hakkında bilgi edinir
5 1117491 Ruminnatlarda Sinir Sistemi Hastalıkları hakkında bilgi edinir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 3
2 4 4 3 3 3
3 4 4 3 3 3
4 4 4 3 3 3
5 4 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek