Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET412 Küçük Hayvan İç Hastalıkları-II 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Veteriner Küçük Hayvan İç Hastalıklarında kardiyovasküler sistem, deri hastalıkları, metabolik ve endokrin hastalıklar, enfeksiyoz hastalıklar ve sinir sistemi hastalıkları ile ilgili veter hekimliği öğrencilerine bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yücel Meral

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Köpek ve kedilerin iç hastalıkları, Aytuğ, N. Bursa 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Veteriner Küçük Hayvan İç Hastalıklarında üriner sistem, endokrin sistem, kan ve kanama hastalıkları, deri hastalıkları, metabolizma ve endokrin sistem, immun sistem, enfeksiyöz hastalıklar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 2 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endokrin sisteme giriş storage/app/public/ymeral/72969
2 Tiroid bezi hastalıkları Hipersensitivite reaksiyonları.pptx
3 Pankres-Paratiroid bezi hastalıkları Interpretation of Liver Enzymes2007.pdf
ENDOKRİN SİSTEM.pptx
KARACİĞER VE EKZOKRİN PANKREAS HASTALIKLARI.pptx
4 Böbrek hastalıkları ÜRİNER SİSTEM.ppt
5 Sidik kesesi hastalıkları storage/app/public/ymeral/72969
6 Ürolojik Sendrom KEDİLERDE ALT İDRAR YOLU YANGISI.doc
7 Evcil hayvanlarda zehirlenmeler- semptom,tedavi ZEHİRLENMELER (2).ppt
8 Arasınav
9 İmmun sistem hastalıkları-semptom,tedavi İMMUN DERS (2).pptx
10 Bakteriyel enfeksiyöz hastalıklar infectiousdiseases.ppt
Enfeksiyöz Hastalıklar.pptx
11 Viral enfeksiyöz hastalıklar
12 Dermatitis, Fungal deri hastalıklar DERİNİN YAĞLANMASI (Seboroik Sendrom).ppt
13 Paraziter Deri Hastalıkları
14 Merkezi Sinir sistemi hastalıkları
15 Periferik Sinir sistemi hastalıkları
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1140041 Veteriner Küçük Hayvan İç Hastalıkları alanında veteriner hekim öğrencileri kardiyovasküler sistem ile ilgili bilgi alırlar
2 1217991 deri hastalıkları ve endokrin hastalıklar ile ilgili bilgi alırlar.
3 1218182 enfeksiyoz hastalıklar ile ilgili bilgi alırlar.
4 1218315 sinir sistemi hastalıkları ile ilgili bilgi alırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek