Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET414 Klinik Uygulama-II 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Öğrencilere klinik bilimleri alanında deneyim ve beceri kazandırmak, klinik alanında karşılaşacağı problemleri çözme yeteneğini ve bilgisini artırmak, hasta, hasta sahibi ve hekim ilişkisini öğretmek, nekropsi yaparak ve rapor yazarak bulguları sözlü ve yazılı ifade etme becerisini geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat FINDIK, Prof. Dr. Ahmet ÖZAK, Prof. Dr. Mehmet TÜTÜNCÜ, Prof. Dr. Murat GÜZEL, Prof. Dr. Yücel MERAL, Prof. Dr. Duygu DALGIN, Doç. Dr. Serhan Serhat AY, Doç. Dr. Cenk YARDIMCI, Doç. Dr. Özlem NİSBET, Doç. Dr. Nilgün GÜLTİKEN, Doç. Dr. Handan Hilal YAVUZ, Doç. Dr. Didem PEKMEZCİ, Doç. Dr. Nilgün GÜLTİKEN, Dr. Öğr. Üyesi Hande GÜRLER, Dr. Öğr. Üyesi Kamil SAĞLAM

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Veterinary Medicine, Radostits, O.M. et all, W.B.Saunders, London, 2004 2. Doğum ve İnfertilite,Alaçam,E.Medisan,Ankara,1999 3. Özel Cerrahi,Samsar,E.,Akın,F.,Tamer Matbacılık,Ankara,1998 4. Klinik Muayene,Başoğlu,A.Konya,1998 5. Dış Hastalıklar Giriş,Görgül,S.,Seyrek-İntaş,D.,U.Ü.Vet.Fak.Yayını,Bursa,2004 6. Dış Hastalıklarında Klinik Tanı Yöntemleri,Samsar,E.,Akın,F.Ankara,2000 7. Veterinary Reproduction and Obstetric Noakes,D.E.,Parkinson,D.J.,W.B.Saunders,London,2001 8. Current Therapy in Large Animal Theriogenology,Youngguist R.S.,W.B.Saunders,London,2001 9. Nekropsi Yöntem, Berkin, Ş., Alçığır, G.. Medisan Yayınevi, Ankara, 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Hayvan hastanesine gelen hayvanların muayene ve tedavileri sürecindeki uygulamalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 4 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 6 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 8 112

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 (İç hastalıkları) Nabız, kalp, akciğer ve lenf yumrularının muayenesi (İç hastalıkları) KU.pdf
2 (İç hastalıkları) Rumenin muayenesi, sondalanması ve rumen içeriğinin muayenesi (İç hastalıkları)
3 (İç hastalıkları) Karaciğerin ve abomasumun muayenesi,idrar kesesinin kateterizasyonu ve idrar muayenesi (İç hastalıkları)
4 (İç hastalıkları) Laboratuvar bulguların klinik anlamlarının değerlendirilmesi (İç hastalıkları)
5 (Cerrahi) Baş organlarının ,ağzın, dişlerin, pharynx, larynx, esophagus ve tarcheanın muayenesi, esophagus ve tracheanın sondalanması (Cerrahi)
6 (Cerrahi) Dış kulak yolunun temizlenmesi ile direkt ve otoskopik muayenesi (Cerrahi)
7 (Cerrahi) Üriner kateterizasyon ve sistosentez (Cerrahi)
8 (Cerrahi) Enjeksiyonlar ve intravenöz kateterizasyon (Cerrahi)
9 Ara sınav Ara sınav
10 (Cerrahi) Laporatomi, gastrostomi, rumenotomi, enterotomi vb. operasyonlar (Cerrahi) Cerrahi ders notları.docx
11 (Doğum ve Jinekoloji) İneklerde rektal muayene uygulamaları, rektal palpasyon ve US muayeneleri (Doğum ve Jinekoloji)
12 (Doğum ve Jinekoloji) Atlarda rektal muayene uygulamaları,rektal palpasyon ve US muayeneleri (Doğum ve Jinekoloji)
13 (Doğum ve Jinekoloji) Mezbahada inekler üzerinde rektal muayane ve katater uygulamaları (Doğum ve Jinekoloji)
14 (Doğum ve Jinekoloji) Meme ve sütün muayenesi, Sütçü işletmelerde meme sağlığı uygulamaları (Doğum ve Jinekoloji)
15 (Patoloji) Nekropsi (Patoloji)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516896 Hasta hayvanlara ve hayvan sahiplerine nasıl yaklaşıldığı ve anamnez alındığı ;
2 1516898 Kuramsal derslerde öğretildiği üzere doğru sıra ve şekillerde temel ve ileri muayene yöntemlerinin uygulanması;
3 1516897 Doğru klinik tanı için değişik tekniklerle belirlenen klinik bulgu ve analiz sonuçlarının nasıl değerlendirileceği ;
4 1516899 Değişik sağaltım yöntemlerinin ve temel terapötik uygulamaların nasıl seçileceği ;
5 1516900 Değişik hastalanma durumlarında prognoz ve profilaksinin nasıl değerlendirileceğini öğrenir. ;
6 1516901 Önceki yıllarda öğrenilmiş bulunan temel nekropsi yapma ve rapor yazma becerisi yapılan yeni nekropsiler ve yazılan raporlar ile pekiştirir, geliştirir. ;

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76102 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 76103 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 76104 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 76105 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 76106 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 76107 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 76108 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 76113 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 76109 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 76110 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 76111 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 76112 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 2 3
2 5 5 4 5 2 3
3 5 5 4 4 3 3
4 5 5 4 4 3 2
5 5 5 4 4 3 2
6 5 5 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek