Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET416 Hayvan Davranışları 927001 4 8 1

Dersin Amacı

Evcil hayvanlarda davranış kalıplarının incelenmesi ve yorumlanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Mehmet KAYA, Dr. Metin ÇENESİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Hayvan davranışları ve refahı (Editörler: Vedat Sağmanlıgil ve Necmettin Ünal, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, 2011) - Hayvan Davranışları (Cengiz, F., 2008, Bursa) - Physiology of Small and Large Animal (RUCKEBUSCH Y., PHANEUF, L., 1991) - The Behaviour of Domestic Animals (HAFEN, E., 1975) - Waltham’s Text Book of Dog and Cat Behaviour (THORNE, C., 1992) - The Behaviour of Domestic Cat (BRADSHAW, 1992)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Evcilleştirme, öğrenme, yeme-içme, eliminasyon, üreme ve cinsel, maternal ve yeni doğan davranışları konularını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 1 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 "Hayvan davranışları" dersine giriş HAYVAN DAVRANIŞLARI_2020.pptx
2 Evcilleştirme, davranış kavramı ve davranış bilimi
3 Merkezi sinir sisteminin davranışlar üzerindeki etkileri
4 Evcil hayvanlarda öğrenme ve öğretme metodları
5 Evcil hayvanlarda yeme-içme davranışları
6 Evcil hayvanlarda eliminasyon ve çeki-düzen davranışları
7 Evcil hayvanlarda hiyerarşi ve sosyal davranışlar
8 Evcil hayvanlarda cinsel davranışlar
9 Ara sınav
10 Evcil hayvanlarda gebelik ve doğum davranışları
11 Evcil hayvanlarda maternal davranışlar
12 Evcil hayvanlarda yeni doğan davranışları
13 Köpeklerde gözlenen bazı davranış modellerine detaylı yaklaşımlar
14 Kedilerde gözlenen bazı davranışlara detaylı yaklaşımlar
15 Evcil hayvanlarda gözlenen bazı davranış bozukluklarının fizyolojik analizi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1170723 Evcil hayvanlarda evcilleştirme sürecini ve bunun davranışlar üzerine olan etkilerini bilir.
2 1178120 Hayvanlarda öğrenme çeşitlerini bilir.
3 1185937 Evcil hayvanlarda yeme-içme ve eliminasyon davranışlarını bilir.
4 1159807 Evcil hayvanlarda sosyal ve çeki-düzen davranışlarını bilir.
5 1168786 Evcil hayvanlarda üreme, cinsel, maternal ve yeni doğan davranışlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek