Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET470 Ayak Hastalıkları ve Nal Teknolojisi 927003 4 8 2

Dersin Amacı

Ayak Hastalıkları ve Nal Teknolojisi dersi; lisans düzeyindeki öğrencilere ayak hastalıklarının nedenleri, oluşturan hastalıkların tanımı, fizyopatolojisi, tanısı ve tedavisini anlatan bir derstir. Bu dersin amacı; ayaklarda görülen hastalıkların tanısını, etyolojisini, fizyopatolojisini, profilaksini ve tedavisini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Kamil SAĞLAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

SIĞIR AYAK HASTALIKLARI. AÜ.Veteriner Fak. Yayınları. Prof. Dr. Hayrettin Anteplioğlu,Prof. Dr.Erdoğan Samsar, Prof. Dr.Faruk Akın. Prof. Dr.Necdet Güzel AYAK HASTALIKLARI VE ORTOPEDİ. SÜ.Veteriner Fakültesi. Konya. Doç.Dr. Nuri Yavru, Doç.Dr. Kadircan Özkan, Dr. Ertuğrul Elma ÇİFTLİK HAYVANLARINDA AYAK HASTALIKLARI.Medipres. Prof. Dr. Alkan KAMİLOĞLU

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste ayak hastalıklarının ilkeleri ve prensipleri uygulamalı olarak anlatılmaktadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 1 15
6 Uygulama/Pratik 15 1 15
18 Örnek Vaka İncelemesi 3 3 9
29 Bireysel Çalışma 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre şartları, bakım ve beslemenın ayak hastalıklarına etkisi, alınması gerekli önlemler
2 Tırnak bakımının önemi, verimliliğe etkisi
3 Sığır Ayak hastalıklarının tanımı ve kapsamı, ayağın anatomisi ve histolojisi, kıkırdak, tendo, ligament ve fasiyaların tanımı
4 Normal tırnağın özellikleri, tırnağın büyümesi ve sonuçları
5 Duruş ve tırnak bozuklukları
6 Topallık ve topallık nedenleri
7 Ayak banyoları, kullanılan antiseptikler ve uygulama şekilleri
8 Ayak bakımında kullanılan alet ve malzemelerin tanıtımı
9 Ayağın muayenesi, anestezisi ve pansumanı
10 Ayak derisinin hastalıkları, teşhis ve tedavisi Ayak Hastalıkları 20.pdf
11 Capsula unglae nin hastalıkları teşhis ve tedavisi
12 Ara sınav
13 Canlı tırnak hastalıkları, teşhis ve tedavisi
14 Ayakta uygulanan operasyonlar
15 Koyun ve keçi ayak hastalıkları önemi, teşhis ve tedavisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117455 Ayak hastalıklarının sebeplerini belirler ve alınacak önlemleri bilir
2 1117456 Tırnak bakımı, bandaj ve pansuman uygulamalarını yapabilir
3 1117457 Ayak muayenesi yapabilir. Ayak hastalıklarını teşhis ve tedavi edebilir.
4 1117458 Ayağı anestezi edebilir. Ayakta uygulanacak operasyonları yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 1 4 2 1 5 1 1 3 2 1
2 2 5 1 4 2 1 5 1 1 3 2 1
3 2 5 1 4 2 1 5 1 1 3 2 1
4 2 5 1 4 2 1 5 1 1 3 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek