Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET452 Kanatlı Eti Hijyeni ve Teknolojisi 927003 4 8 2

Dersin Amacı

Kesim öncesi ve sonrası kanatlı muayenesi, sanitasyon, HACCP, Kanatlı et ve et ürünleri üretimi teknolojisi,

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Gökhan İNAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Richardson, R.I. Mead, G.C. 1999. Poultry meat science England. Rose, S.P. 1997. Principles of poultry science, New York : CAB International Pearson, A.M. 1994. Quality attributes and their measurement in meat, poultry and fish products. UK. Crawford, R.D. 2003. Poultry breeding and genetics. Amsterdam : Elsevier. Mountney, G.J., Parkhurst,C.R, 2007. Poultry Product Technology, Third edition,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kanatlı eti üretimi ile kanatlı eti ürünleri çeşitleri, kanatlı etlerin kimyasal yapısı ve özellikleri, ve üretim teknikleri, kanatlı etlerinin soğutulması ve soğutma yöntemleri, kanatlı etlerinin soğukta ve dondurularak muhafazası, ayrıca, kanatlı üretimi teknolojisin sırasında uygulanması gereken hijyenik şartlar, kanatlı eti üretim tesislerinda HACCP hakkında bilgi verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kanatlı eti özellikleri Kanatlı Hijyeni ve Et Muayenesi !!!!!.pptx
2 Kanatlı kesimhanelerinde ekipman
3 Kanatlı kesim aşamaları
4 Transport ve ante mortem muayene
5 Kesime kabul ve kesim yöntemlei
6 Haşlama, tüy yolma, iç organ çıkarma
7 Post mortem muayene
8 Soğutma ve paketleme
9 Muhafaza
10 Kesimhanelerde sanitasyon
11 HACCP uygulaması
12 Kanatlı etlerinin sınıflandırılması
13 Kanatlı etlerinin parçalanması ve kanatlı eti ürünleri
14 Kanatlı eti taze et preparatları hazırlanması
15 Kanatlı eti karışımları hazırlanması
16 Kanatlı eti ürünleri teknolojisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1169540 Kanatlı eti özellikleri
2 1146326 Kanatlı eti üretimi
3 1160413 Kanatlı etinde bozulma yapıcı etkenler
4 1161532 Kanatlı et ve et ürünleri üretimi teknolojisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4
2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3
3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek