Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET454 Klinik Biyokimya 927003 4 8 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, hayvan hastalıklarının teşhisinde kullanılan analizler ile ilgili bilgi ve becerinin kazandırılmasıdır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ali ERTEKİN, Prof.Dr. Gül Fatma YARIM, Doç.Dr. Sena ÇENESİZ, Doç.Dr. Cevat NİSBET, Doç.Dr. Gülay ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karagül, H, Altıntaş A, Fidancı UR, Sel T. 2000. Klinik Biyokimya. Medisan Yayınevi, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klinik biyokimyada kullanılan yöntemler ve aletler Test seçimi, örnek alınması, taşınması, saklanması ve biyokimyasal test sonuçlarının değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 8 1 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyolojik Materyaller Biyolojik Materyaller.docx
2 Klinik biyokimyada kullanılan yöntemler ve aletler Klinik biyokimyada kullanılan yöntemler ve aletler.docx
3 Test seçimi, örnek alınması, taşınması, saklanması, sonuçların değerlendirilmesi Biyolojik Materyaller.docx
4 Su- elektrolit denge bozuklukları 1.pdf
5 Rutin biyokimyasal testler 2.pdf
6 Sindirim fonksiyonu ve olgu sunumlu yaklaşım 5.pdf
7 Pankreas fonksiyonu ve bozukluğu 4.pdf
8 Böbrek fonksiyon testleri 3.pdf
9 Karaciğer fonksiyon testleri KARACİĞER 1.pdf
10 Hipotalamo- hipofiz fonksiyonu ve bozukluğu KARACİĞER 2.pdf
11 Mineral metabolizması ve bozukluğu KARACİĞER 3.pdf
METABOLİK KAS HASTALIKLARI( Dr.Cevat Nisbet) - 2.pdf
12 Kalıtsal metabolik hastalıklar 9.pdf
13 Vitaminler ve yetersizliği 10.pdf
14 Olgu sunumlu laboratuvar yaklaşım 6.pdf
15 Olgu sunumlu laboratuvar yaklaşım 7.pdf
16 Olgu sunumlu laboratuvar yaklaşım 11.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1153843 Uygun biyolojik materyali belirleyebilir.
2 1159446 Tanı için uygun testleri seçebilir.
3 1161906 Test sonuçlarını yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 2 5 1 1 5 1 1 3 4 1
2 4 5 2 5 1 2 5 1 1 2 4 1
3 4 5 3 5 2 1 5 1 1 1 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek