Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET456 Atların İç Hastalıkları 927003 4 8 2

Dersin Amacı

Veteriner iç hastalıkları alanında atların sindirim, solunum, dolaşım, deri, üriner, endokrin ve enfeksiyöz hastalıkları konusunda öğrenciye kapsamlı bilgi verme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yücel MERAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Equine Internal Medicine Stephen M. Reed, Saunders company, 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veteriner iç hastalıkları alanında atların sindirim, solunum, dolaşım, deri, üriner, endokrin ve enfeksiyöz hastalıkları konusunda kapsamlı bilgilerir içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 16 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 8 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ağız boşluğu hastalıkları
2 Özefagus ve Mide Hastalıkları
3 Barsak Hastalıkları ATLARDA-BESLENME-HASTALIKLARI.pptx
4 Bakteriyel-Viral sindirim sistemi hastalıkları atların viral hastalıkları.ppt
5 Ön hava yolu hastalıkları atların üst solunum yolu endeskopisi.pdf
6 Larenks hastalıkları
7 Bronş hastalıkları
8 Akciğer Hastalıkları
9 Arasınav
10 Atların paraziter deri hastalıkları
11 Atların fungal deri hastalıkları
12 Aritmiler
13 Kalp ve dolaşım yetmezlikleri
14 Atların lokal immun sistem hastalıkları
15 Atların sistemik immun sistem hastalıkları
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1429690 Veteriner iç hastalıkları alanında atların sindirim, solunum, dolaşım, deri, üriner, endokrin ve enfeksiyöz hastalıkları konusunda kapsamlı bilgi alır
2 1429912 Atların performansını etkileyen faktörler ve bunların çözümyollarını öğrenir.
3 1429921 At hastalıkları ve yetiştirme hastalıkları arasındaki bağlantıyı kurar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76102 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 76103 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 76104 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 76105 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 76106 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 76107 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 76108 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 76113 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 76109 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 76110 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 76111 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 76112 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek