Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET460 Atlarda Damızlık Seçimi ve Üreme Özellikleri 927003 4 8 2

Dersin Amacı

Atlarda damızlık seçimi kriterleri anlatılır. Erkek damızlıkların yetiştirilmesinde dikkat edilecek noktaları, bunların seçiminden başlıca önemli kriter ve uygulamaları anlatılır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mesut ÇEVİK, Doç. Dr. Murat SELÇUK, Dr. Öğr. Üyesi Eser AKAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Reproductive technologies in farm animals / Ian Gordon. – Wallinford, Oxon: CABI Publishing, 2004. Hafez E.S.E.: Reproduction in Farm Animals.Fifth Edition, Philedelphia,1987. Alaçam E.: Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon,Suni Tohumlama, Doğum ve İnfertilite. First Edition,Konya,1984. Busch W, Löhle K, Peter W: Künstliche Besamung bei Nutztieren. Second Edition, Stuttgart, 1991. Youngquist R.S., Threlfall W.R.: Current Therapy in Large Animal Theriogenology. Second Edition, Philedelphia,2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Atlarda damızlık seçimi kriterleri anlatılır. Erkek damızlıkların yetiştirilmesinde dikkat edilecek noktaları, bunların seçiminden başlıca önemli kriter ve uygulamaları anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aygır genital organlarının anatomik ve fiziksel muayenesi Aygırlarda Reprodüksiyon Damızlık Seçimi.pdf
2 Kısrak genital organlarının muayenesi KISRAKLARDA REPRODÜKSİYON, DAMIZLIK SEÇİMİ.pdf
3 Aygırların reprodüktif endokrinolojisi Aygırlarda Reprodüksiyon Damızlık Seçimi.pdf
4 Aygırlarda görülen seksüel davranışlar Aygırlarda Reprodüksiyon Damızlık Seçimi.pdf
5 Kısraklarda görülen seksüel davranışlar KISRAKLARDA REPRODÜKSİYON, DAMIZLIK SEÇİMİ.pdf
6 Sperma toplama yöntemleri Sperma alma yöntemleri.pptx
7 Spermanın değerlendirilmesi AYGIRLARDA SpermanIn muayenesİ.ppt
8 Spermanın değerlendirilmesi AYGIRLARDA SpermanIn muayenesİ.ppt
9 ARASINAV
10 Aygırlarda infertilite AYGIRLARDA İNFERTİLİTE.pptx
11 Kısraklarda infertilite KISRAKLARDA İNFERTİLİTE.pptx
12 Kısraklarda damızlık seçimi Kısrak Damızlık Seçimi.pptx
13 Kısraklarda damızlık seçimi Kısrak Damızlık Seçimi.pptx
14 Aygırlarda damızlık seçimi Aygır Damızlık Seçimi.pptx
15 Aygırlarda damızlık seçimi Aygır Damızlık Seçimi.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1196126 Aygırlarda infertilite,
2 1196372 kısraklarda infertilite,
3 1196506 damızlık seçimi kriterleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 2 3 3 4 3 2 2 3
2 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2
3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek