Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET462 Atlarda Performans Değerlendirmesi 927003 4 8 2

Dersin Amacı

Dersin amacı, atların performansını etkileyen sindirim, solunum, dolaşım, ortopedik hastalıklar ve enfeksiyöz hastalıklar konusunda öğrenciye kapsamlı bilgi vermektir. Ayrıca spor atlarında performansın değerlendirilmesine yönelik testlerin neler olduğu, nasıl uygulanması ve değerlendirilmesi gerektiği konusunda bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Handan Hilal YAVUZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Equine Internal Medicine Stephen M. Reed, Saunders company, 2017. Equine Sports Medicine, An Issue of Veterinary Clinics of North America, ose M. Garcia-Lopez, 2018.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, atların performansını etkileyen sindirim, solunum, dolaşım sistemi bozuklukları, enfeksiyöz hastalıklar ve ortopetik problemler hakkındaki bilgileri içermektedir. Ayrıca spor atlarında performansın değerlendirilmesine yönelik testlerin neler olduğu, nasıl uygulanması ve değerlendirilmesi gerektiği konusunda bilgi vermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 16 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 8 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atların performansını etkileyen hastalıklara genel bakış
2 Atların yetiştirme hastalıklarına bağlı olarak performansını etkileyen hastalıklar
3 Atların beslenme bozukluklarına bağlı olarak performansını etkileyen hastalıklar
4 Atlarda skorlama
5 Atların performansını etkileyen ağız boşluğu hastalıkları
6 Atların performansını etkileyen mide hastalıkları
7 Atların performansını etkileyen barsak hastalıkları
8 Atların performansını etkileyen bakteriyel-viral sindirim sistemi hastalıkları
9 Arasınav
10 Atların performansını etkileyen ön hava yolu hastalıkları Üst solunum yolu endoskopisi
11 Atların performansını etkileyen trakea-broş hastalıkları Üst solunum yolu endoskopisi
12 Atların performansını etkileyen akciğer hastalıkları Üst solunum yolu endoskopisi
13 Atların performansını etkileyen dolaşım sistemi hastalıkları- Aritmiler
14 Atların performansını etkileyen dolaşım sistemi hastalıkları- Kalp ve dolaşım yetmezlikleri
15 Atların performansını etkileyen ortopedik hastalıkları
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1225840 Atlarda performans kaybına neden olabilecek sindirim, solunum, dolaşım bozuklukları, ortopedik problemler ve enfeksiyöz hastalıklar konusunda bilgi alır
2 1303178 Atlarda performans değerlendirmesine yönelik yapılacak muayene ve uygulamaları öğrenir.
3 1226080 Atlarda performans kaybına neden olan faktörler ve bunların çözüm yollarını öğrenir.
4 1226154 At hastalıkları, yetiştirme hastalıkları ve atın performansı arasındaki bağlantıyı kurar.
5 1226197 Atlarda skorlamayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek