Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 16 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 8 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atların performansını etkileyen hastalıklara genel bakış
2 Atların yetiştirme hastalıklarına bağlı olarak performansını etkileyen hastalıklar
3 Atların beslenme bozukluklarına bağlı olarak performansını etkileyen hastalıklar
4 Atlarda skorlama
5 Atların performansını etkileyen ağız boşluğu hastalıkları
6 Atların performansını etkileyen mide hastalıkları
7 Atların performansını etkileyen barsak hastalıkları
8 Atların performansını etkileyen bakteriyel-viral sindirim sistemi hastalıkları
9 Arasınav
10 Atların performansını etkileyen ön hava yolu hastalıkları Üst solunum yolu endoskopisi
11 Atların performansını etkileyen trakea-broş hastalıkları Üst solunum yolu endoskopisi
12 Atların performansını etkileyen akciğer hastalıkları Üst solunum yolu endoskopisi
13 Atların performansını etkileyen dolaşım sistemi hastalıkları- Aritmiler
14 Atların performansını etkileyen dolaşım sistemi hastalıkları- Kalp ve dolaşım yetmezlikleri
15 Atların performansını etkileyen ortopedik hastalıkları
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1450889 Atlarda performans kaybına neden olabilecek sindirim, solunum, dolaşım bozuklukları, ortopedik problemler ve enfeksiyöz hastalıklar konusunda bilgi alır
2 1519592 Atlarda performans değerlendirmesine yönelik yapılacak muayene ve uygulamaları öğrenir.
3 1451078 Atlarda performans kaybına neden olan faktörler ve bunların çözüm yollarını öğrenir.
4 1451139 At hastalıkları, yetiştirme hastalıkları ve atın performansı arasındaki bağlantıyı kurar.
5 1451177 Atlarda skorlamayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76102 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 76103 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 76104 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 76105 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 76106 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 76107 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 76108 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 76113 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 76109 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 76110 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 76111 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 76112 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek