Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET501 Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Mesleki 927001 5 9 2

Dersin Amacı

Veteriner hekimlerin yasal ve etik sorumlulukları hakkında gerekli bilgiyi vermek, öğrencilerin veteriner hekimliği mevzuatına uyumunu sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Şule SANAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Aydın,E.(2001): Tıp Etiğine Giriş 2. Tepe,H.(2000): Etik ve Meslek Etikleri 3. Demirhan-Erdemir,A. Öncel,Ö. Aksoy,Ş.(2003): Çağdaş Tıp Etiği 4. Rollin,B.E. (1999): An Introduction to Veterinary Medical Ethics 5. Singer,P. (1985): In Defence of Animals 6. Singer,P. (1999): Practical Ethics 7. Fox,M.R., DeMarco,J.P. (1990): Moral Reasoning: A Philosphical Approach to Applied Ethics 8. Hodges,J. (2000): Livestock, Ethics and Quality of Life 9. Appleby,M.C., Hughes,O.B. (1997): Animal Welfare 10. Tannenbaum,J. (1995): Veterinary Ethics

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mesleki ve sosyal yaşamın ahlaki ve yasal sorular için gerekli olan problem çözme yeteneği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 1 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etik ve mevzuat alanında temel kavramlar Etik ve mevzuat alanında temel kavramlar.ppt
2 Veteriner hekimliği etiği VETERİNER HEKİMLİĞİ ETİĞİ.ppt
3 Temel etik ilkeler ve veteriner hekimliği Temel etik ilkeler ve veteriner hekimliği.ppt
4 Mesleki uygulamalarda etik ilişkiler Mesleki uygulamalarda etik ilişkiler.ppt
5 Etik kurullar (yerel etik kurullar, ulusal etik kurullar, uluslar arası etik kurullar) Etik kurullar.ppt
6 Bilimsel araştırmalarda etik ilkeler ve sorunlar Bilimsel araştırmalarda etik ilkeler ve sorunlar.ppt
7 Bilimsel yayınlarda etik ilkeler ve sorunlar YAYIN.pptx
8 Türkiye’de veteriner hekimliği mesleğinin uygulanmasına ilişkin yasal yapılanma VETERİNER HEKİMLİĞİ MEVZUATI VE ETİK.ppt
9 Ara sınav
10 Hayvan hakları ve etik HAYVAN HAKLARI.PPT
11 Hayvan refahı ve etik HAYVAN REFAHI VE ETİK.PPT
12 Mesleki etik ve mevzuat tartışmaları
13 Mesleki etik ve mevzuat tartışmaları
14 Mesleki etik ve mevzuat tartışmaları
15 Öğrenci sunumları
16 Öğrenci sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1214266 Türkiye’de veteriner hekimliği mesleğinin uygulanmasına ilişkin yasal yapılanma ile AB uygulamaları çerçevesinde veteriner hekimliği mevzuatını bilir ve kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 3 1 5 1 3 2 2 5 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek