Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET503 Göz Hastalıkları 927001 5 9 2

Dersin Amacı

Hayvan türlerine göre bulaşıcı, travmatik, ya da idiopatik göz hastalıklarının tanısı, bulguları, klinik seyri, korunması ve tedavisi yanında, göz ve çevre dokuların kozmetik ve küratif operasyonlarının pratisyen veteriner hekim düzeyinde öğretilmesini hedefler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hatice Özlem Nisbet

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Samsar E. ve Akın F. 2005 Göz Hastalıkları Medipres Matbaacılık.Malatya Gelatt K.N. 2005. Essentials of Veterinary Ophthalmology. Blackwell Publishing

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veteriner klinik pratikte karşılaşılan göz hastalıkları ile bu hastalıkların tedavi seçenekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 16 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 1 15
29 Bireysel Çalışma 1 11 11
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gözün anatomi ve fizyolojisi, muayene yöntyemleri
2 Evcil hayvanlarda refraksiyon anomalileri, orbita bozukluk ve hastalıkları
3 Göz kapağı bozukluk ve hastalıkları, göz kapağı anomalileri 3. DERS.pdf
4 Lakrimal sistem, konjuktiva bozukluk ve hastalıkları 4. DERS.pdf
5 Özel nitelikli konjuktivitislerde tanı ve sağaltım 5. DERS.pdf
6 Membrana nictitans hastalıkları 6. DERS.pdf
7 Tractus uvealis hastalıkları I 7. DERS.pdf
8 Tractus uvealis hastalıkları II 8. DERS.pdf
9 Corpus vitreum hastalıkları ve retina hastalıkları 9. DERS.pdf
10 Lens hastalıklar 10.DERS.pdf
11 Ara sınav 11. DERS.pdf
12 Bulbus oculi’nin diğer hastalıkları 12. DERS.pdf
13 Acil göz hastalıklarında sağaltım 13. DERS.pdf
14 Neurooftalmoloji 14. DERS .pdf
15 Orbital cerrahi teknikleri I

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1131492 Tüm hayvan türlerinde klinik açıdan gözün anatomik yapısınının tekrarlanması,
2 1131032 Göz muayene yöntemlerini detaylı şekilde uygulayabilme,
3 1119320 Doğmasal ve sonradan şekillenen göz problemlerinde tanıya yaklaşabilme,
4 1118112 Göz hastalıklarında tanı ve ayırıcı tanıyı listeliyebilme,
5 1134429 Medikal ve operatif sağaltım seçeneklerini açıklayabilme,
6 1122592 Farklı operatif sağaltım tekniklerini ve elde edilen sonuçları karşılaştırabilme,
7 1117866 Pratisyen düzeyinde klinik şartlarında yapılabilecek operasyonları uygulayabilme,
8 1154788 Enfeksiyöz göz hastalıklarıyla micadele edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 1 3 1 3 1
2 5 5 1 3 2 5 2 4 2 2
3 4 5 1 5 5 5 5 3 2
4 5 5 1 5 1 5 2 5 2 4
5 3 5 1 5 5 5 5 5 3 4
6 3 5 1 4 1 5 3 5 3 5
7 4 5 1 3 3 5 3 5 5 5
8 1 5 1 2 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek