Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET505 Suni Tohumlama ve Reprodüksiyon 927001 5 9 5

Dersin Amacı

Bu ders ile; erkek ve dişi hayvanlarda reprodüktif bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak öğrenciye aktarılması, biyoteknolojik yöntemlerin yanı sıra androlojik muayene sistematiği, erkek ve dişi hayvanlara ait fertilite problemleri ve bunları çözmeye yönelik yaklaşımlar hakkında bilgi verilmesi ve hayvan türlerine göre alınan spermanın değerlendirilme aşamaları ve suni tohumlama gibi biyoteknolojik yöntemler konusunda beceri kazandırılması amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Murat Selçuk; Prof. Dr. Mesut Çevik; Dr. Öğr. Üyesi Eser AKAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Hafez E.S.E.: Reproduction in Farm Animals.Fifth Edition, Philedelphia,1987. - Alaçam E.: Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon,Sun’i Tohumlama, Doğum ve İnfertilite. First Edition, Konya,1984. - Busch W, Löhle K, Peter W: Künstliche Besamung bei Nutztieren. Second Edition, Stuttgart, 1991. - Youngquist R.S., Threlfall W.R.: Current Therapy in Large Animal Theriogenology. Second Edition, Philedelphia,2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Erkek ve dişi hayvanlarda reprodüktif bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak öğrenciye aktarılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 4 8
5 Derse Katılım 15 3 45
6 Uygulama/Pratik 15 2 30
7 Laboratuvar 6 5 30
51 Sözlü Sınav 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Reprodüktif anatomi, fizyoloji ve endokrinoloji U: Genital Organ Muayenesi 1. HAFTA.pptx
2 Reprodüktif fizyoloji Genital Organ Muayenesi 2. HAFTA.pptx
3 Androlojik muayeneler U: Uygulama 3. HAFTA.ppt
4 Evcil hayvanlarda seksüel sikluslar U: Genital Organ Muayenesi 4. HAFTA.ppt
5 Evcil Hayvanlarda kızgınlık belirtileri ve belirleme yöntemleri U: Uygulama. 5. HAFTA.ppt
6 Hayvan türlerinde sperma alma yöntemleri U: Uygulama ARASINAV 6. HAFTA.ppt
7 Spermanın muayene ve değerlendirilmesi U: Sperma muayenesi 7. HAFTA.ppt
8 Kriyoprezervasyon ve kriyoprotektif ajanlar U: Uygulama 8. HAFTA.pptx
9 Spermanın Kısa ve Uzun Süreli Saklanması U: Spermanın muayenesi 9. HAFTA.ppt
10 Hayvan Türlerinde Suni Tohumlama U: Uygulama 10. HAFTA.pptx
11 Hayvanlarda Üremenin Denetlenmesi U: Uygulama ARASINAV 11. HAFTA.pptx
12 Östrus Senkronizasyonu U: Uygulama 12. HAFTA.pptx
13 Reprodüktif Biyoteknolojiler U: Uygulama 13. HAFTA.pptx
14 Embriyo Nakli ve İn Vitro Fertilizasyon, U: Uygulama 14. HAFTA.ppt
15 Dölverimi, İnfertilite ve Sterilite U: Uygulama 15. HAFTA.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1123184 Hayvanlarda reprodüktif endokrinoloji ve fizyoloji
2 1149921 Spermanın alınması ve Değerlendirilmesi
3 1156773 Gametlerin kısa ve uzun süre saklanması
4 1166964 Androlojik muayeneler
5 1177932 Suni Tohumlama ve diğer reprodüktif biyoteknolojik yöntemler.
6 1170430 Fertilite, İnfertilite, Sterilite

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4
2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5
3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4
4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
6 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek