Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET507 Hayvancılık İşletme Ekonomisi 927001 5 9 3

Dersin Amacı

Hayvansal ürünlerin arz ve talep yapıları, esneklikleri, üretim planlaması, konularında bilgi sahibi olmak, hayvancılık işletmelerinin yapısı, verimlilik ve karlılığı vb konularda bilgi sahibi olmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Berrin ŞENTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Hakan GÜLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A.Ü. Veeteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği ABD Ders Notları İşletme İktisadı : Prof. Dr. Tamer Müftüoğlu İktisat teorisine Giriş: Orhan Türkay

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hayvancılıkta üretim ekonomisi ve sağlık ekonomisi bileşenlerini, bu bileşenlerdeki verilerin analizini ve üretilen ürünlerin pazarlanması, hayvancılıkla ilgili politikaların oluşturulması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 2 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekonomi bilimine giriş; temel ekonomik kavramlar ve varsayımlar, ekonomi biliminin tarihçesi 1.Hafta.ppt
2 Temel makro ekonomik konular; istihdam, enflasyon, milli hesaplar tanımı ve kapsamı 2. Hafta.ppt
3 Arz fonksiyonu ve hayvansal ürünler arzının özellikleri 3. Hafta.ppt
4 Talep fonksiyonu ve hayvansal ürünler talebinin özellikleri 4 ve 6. Hafta.ppt
5 Başlıca piyasa türleri ve özellikleri 5 ve 7 hafta.ppt
6 Fiyat mekanizması 4 ve 6. Hafta.ppt
7 Tüketici dengesi 5 ve 7 hafta.ppt
8 vize
9 Hayvancılık işletme ekonomisine giriş 9. Hafta.pptx
10 Işletmelerde kuruluş yeri seçimi 10. Hafta.ppt
11 İşletmelerinde üretim faktörlerinin tedariki; personel tedariki ,hammadde tedariki, finansman kaynaklarının tedariki,
12 İşletmede istihdam 11. Hafta.ppt
12. Hafta.ppt
13 İşletmelerde Üretim Planlaması
14 Pazarlama 14. Hafta.ppt
15 Örgütlenme 15. Hafta.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1137722 Hayvansal üretimde üretim planlaması ve kar planlaması yapma yetisini kazanmak
2 1142345 Makro ekonomik değerlendirme kriterleri konusunda bilgi edinmek
3 1151622 Arz, Talep ve Fiyat mekanizması üzerinde hayvansal üretim verilerini kullanarak değerlendirmeler yapmak
4 1153568 Hayvan sağlığı ekonomisi konusunda bilgilenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 5 3 2 5 4 3 2 4 3
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek