Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET511 Adli Veteriner Hekimlik 927001 5 9 2

Dersin Amacı

Veteriner Hekimlik alanında bilirkişilik, veteriner hekimlik mevzuatı, ölüm nedenleri ve ilgili değerlendirmeler. İhbarı mecburi hastalıklar, hastalıklarla mücadele ve karantina ve rapor düzenlemeleri konusunda bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet TÜTÜNCÜ, Doç. Dr. Murat GÜZEL

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Veteriner Adli Tıp ve İlgili Yönetmelikler: Doç.Dr. Sezgin ŞENTÜRK,Ekin Kitabevi, Bursa, 2007. 2.Veteriner Adli Tıp: Prof.Dr.Mehmet MADEN, Bilvet, Konya,2007. 3. Veteriner Mevzuatı 4. Large Animal Internal Medicine. Smith, B. P.; Edit. George L.W., Toronto, C.V. Mosby Company, 2002. 5. Veterinary Medicine. A Textbook Of The Diseases Of Cattle, Sheep, Pigs, Goats And Horses. Radostits, O.M., Gay, C.C., Blood, D.C., Hinchliff, K.W., 7th Ed. London, W.B. Saunders, 2004. 6. Small Animal Internal Medicine, 3rd Ed., Nelson, R.W., Couto, C.G., Mosby, Missouri, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

veteriner hekimlikte, bilirkişi, veteriner hekimlikte İhbarı mecburi hastalıklar, hastalıklarla mücadele ve karantina ve rapor düzenleme hakkında bilgi verir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 4 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 6 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 5 5
5 Derse Katılım 15 1 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Amacı Ve Genel Giriş, Adli Bilirkişiliğin Tanımı Ve Yasal Yükümlülükleri ADLİ VET HEK. 1. HAFTA.ppt
2 Ceza Hukukunda Bilirkişilikle İlgili Maddeler, Veteriner Adli Tıp Bilirkişi Raporunun Hazırlanması, Adli Tıpla Ilgili Hukuki Terimler ADLİ VET HEK. 2. HAFTA.ppt
3 Bilirkişinin Yargıç ve Taraflar Ile İlişkisi ,Veteriner Bilirkişinin Görevleri, Canlı Hayvanların Muayenesi, Ölü Hayvanların Ve Cansız Materyelin Muayenesi, ADLİ VET HEK-3. HAFTA.ppt
4 Hayvanlarin Muayenesi ve Cerrahi Müdahaleler Sirasinda Meydana Gelen Hataların irdelenmesi, (Yatırma Sırasındaki Hatalar, Operatif Müdahade Ve Aneztezi Uygulamalarındaki Hatalar) Nalbant Sorumluluğu, Hayvan Idare Edenlerin Sorumluluğu, Hayvan Hareketlerinin Kisitlanmasi, Hayvana Eziyet Ve Hayvan Hakları ADLİ VET HEK-4. HAFTA.ppt
5 Hekim İhmalinin Araştirilmasi Ve Veteriner Hekimin Sorumluluklari, Reçete Hataları, İlaç Prepratlarının İsimlerinin Karıştırılması, Antigonist Ilaçların Bir Arada Kullanılması, Birbirlerinin Toksik Etkisini Artıran Ilaçlar, Birbirlerinin Emilimi Bozan İlaçların Aynı Anda Verilmesini, ADLİ VET HEK-5. HAFTA.ppt
6 Dozda Hata, İlaç Uygulamalarındaki Hatalar, İlaç Yazımı Ve Uygulamasında Hayvan Türünün Göz Önüne Alınmamasına Bağlı Hatalar, Hayvan Sağlığında Kullanımı Yasak Olan İlaçların Uygulanması, Gebeliğe Zarar Veren İlaçlarin Kullanilmasi ADLİ VET HEK-6. HAFTA.ppt
7 Veteriner Adli Tıp Bakımından Ölüm Bilgisi (Ölümün Belirtileri, Ölü Sertliği, Ölü Çürümesi, Sabunlaşma, Ölüm Zamanının Belirlenmesi ADLİ VET HEK-7. HAFTA.ppt
8 Kimyasal Asfeksiye Bağlı Ölümlere Veteriner Adli Tip Yönünden Yaklaşim (Akut Karbon Monoksit Zehirlenmesi, Siyanür Zehirlenmesi, Hidrojen Sülfür (H2s) Zehirlenmesi), Anaflaktik Ölümler ADLİ VET HEK-8. HAFTA.ppt
9 Ara sınav ADLİ VET HEK-9.HAFTA.ppt
10 Asfeksiye bağli ölümlere veteriner adli tip yönünden yaklaşim (asilarak veya ip benzeri cisimlerle hayvanin boğulmasi, suda boğulma, hayvan tatlı suda mı? Yoksa tuzlu suda mı? Boğulduğunun belirlenmesi, hayvanın öldükten sonra mı? Yoksa canlı iken mi? Suya atıldığının ayrımı) ADLİ VET HEK-10. HAFTA.ppt
11 Önemli bazi zehirlenmelere adli veteriner hekim olarak yaklaşim i (ddt zehirlenmesi, organofosforlu bileşikler (ofi) ve karbamat insektisitlerle zehirlenme, arsenik zehirlenmesi, kurşun zehirlenmesi, civa zehirlenmesi ADLİ VET HEK-11. HAFTA.ppt
12 Bazi zehirlenmelere önemli adli veteriner hekim olarak yaklaşim ii (borik asit zehirlenmesi, sitriknin zehirlenmesi, amitraz zehirlenmesi, metilaldehid zehirlenmesi, etilen glikol (antifiriz) zehirlenmesi, aspirin zehirlenmesi, antikoaglunt özellikli rodentisid zehirlenmesi) ADLİ VET HEK-12 HAFTA.ppt
13 Akciğer testlerinin makroskobik, hidrostatik, histolojik değerlendirilmesi, , mide ve bağırsaklarda hava aranması), hayvanlarda yaş tayini ve adli tıp yönünden önemi, hayvanlarda oluşan yaniklara adli yaklaşim. ADLİ VET HEK-13. HAFTA.ppt
14 Hayvanlarda oluşan yaralara adli yaklaşim ( yara çeşitleri, kesici ezici aletler ile oluşan yaraların özellikleri, yaralanmalara bağlı oluşan sıyrık - erozyonun önemi, yaralanmalara bağlı oluşan ekimozun önemi, delici alet yaralari, ateşli silah yaralarin adli tip yönünden değerlendirilmesi) ADLİ VET HEK-14. HAFTA.ppt
15 YARIŞ ATLARINDA DOPİNG, DOPİNGİN BELİRLENMESİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1357346 Adli tıp ve bazı adli kavramların tanımlarının öğrenilmesi.;
2 1423762 Hekimin yargı sürecindeki sorumlulukları, Bilirkişi sorumlulukları;
3 1421209 Adli tıp sorunlarına yaklaşım ve çözüm önerilerinin kazanımı
4 1421610 Adli konularla ilgili mevzuatların öğrenilmesi;

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76102 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 76103 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 76104 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 76105 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 76106 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 76107 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 76108 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 76113 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 76109 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 76110 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 76111 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 76112 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5
2 3 5 3 4 4 5 5
3 4 4 5 5
4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek