Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET517 Epidemiyoloji 927001 5 9 2

Dersin Amacı

Epidemiyolojinin tanımı, amacı ve bölümleri, hastalık belirleyicileri, mikroorganizmaların vücuda giriş, vücutta yayılış ve vücuttan çıkış yolları, infeksiyon tipleri ve populasyonda hastalık, hastalıkların dağılımları, ekoloji, epidemiyolojik araştırma tipleri, veri toplama ve sunma yöntemleri, ve hastalıkların kontrol ve eradikasyon yöntemleri hakkında teorik eğitimin verilmesidir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Timur GÜLHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Thrusfield, M. (2000): Veterinary Epidemiology. 2nd. Ed., Blackwell Science 2. Martin, S.W., Meek, A.H., Willeberg, P. (1987): Veterinary Epidemiology, Principles and methods. Iowa State University Pres, Ames 3. Schwabe, C.W., Riemann, H.P., Franti, C.E. (1977): Epidemiology in Veterinary Practice. Lea and Febiger, Philadelphia 4. Michael Thrusfield, Veterinary Epidemiology, 4rd Edition, 624 pages, January 2018, Wiley-Blackwell, ISBN 9781118280270.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hastalıkların çıkışı, yayılışı ve sıklığı ile bunlara karşı mücadelede kullanılan kontrol ve eradikasyon yöntemlerinin populasyon düzeyinde incelenmesi ile ilgili konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 1 15
18 Örnek Vaka İncelemesi 3 1 3
19 Beyin Fırtınası 3 1 3
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 1 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 1 2
49 Performans 15 1 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 EPiDEMiYOLOJiNiN TANIMI, AMACI VE BÖLÜMLERi Hafta 1.pptx
2 SAĞLIK VE HASTALIK Hafta 2.pptx
3 HASTALIK BELiRLEYiCiLERi: KONAK- ETKEN- ÇEVRE BELiRLEYiCiLERi Hafta 3.pptx
4 ENFEKSiYONLARIN BULAŞMASI VE YAYILMASI Hafta 4.pptx
5 ENFEKSiYON TiPLERi Hafta 5.pptx
6 POPULASYONDA HASTALIK Hafta 6.pptx
7 HASTALIKLARIN SPASYAL VE TEMPORAL DAĞILIMI Hafta 7.pptx
8 EKOLOJiK YAKLAŞIM Hafta 8.pptx
9 VİZE
10 EPiDEMiYOLOJiK ARAŞTIRMA Hafta 10.pptx
11 EPiDEMiYOLOJiK ARAŞTIRMA: I.AMAÇ VE VERi TOPLAMA-1 Hafta 11.pptx
12 EPiDEMiYOLOJiK ARAŞTIRMA: I.AMAÇ VE VERi TOPLAMA-2 Hafta 12.pptx
13 EPiDEMiYOLOJiK ARAŞTIRMA: II.VERiLERiN ANALiZi-1 Hafta 13.pptx
14 EPiDEMiYOLOJiK ARAŞTIRMA: II.VERiLERiN ANALiZi-2 Hafta 14.pptx
15 HASTALIKLARLA MÜCADELE Hafta 15.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1141140 Hastalıkların yaygınlık ve sıklığının belirlenmesinde prevalans ve insidens karşılaştırmasını yapabilecektir.
2 1143839 Epidemiyolojik çalışmalarda dikkate alınacak ölçütler öğrenilerek epidemiyolojik bir çalışma tasarımı hazırlayabilecek ve sonuçları yorumlayabilecektir.
3 1125500 Epidemiyolojik çalışmalar için uygun örnekleme yöntemlerinin seçebilecek, populasyon büyüklüğüne göre örnek miktarlarını hesaplayabilecektir.
4 1159549 Populasyonda hastalık oluşumu, yayılması ve koruma kontrol önlemleri konularında temel bilgileri yorumlayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 5 3 2
2 4 3 3 3
3 5 4 4
4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek