Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET519 Meme Hastalıkları 927001 5 9 2

Dersin Amacı

Evcil hayvanlarda memenin anatomisi ve fizyolojisini göz önünde bulundurarak meme muayenesi yöntemlerini ve memenin hastalıklardan korunmasına yönelik yapılacakları aktarmak. Meme hastalıkları ve bu hastalıkların sağaltımı ile meme ve meme derisinde uygulanabilecek operasyonları aktarmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat FINDIK, Doç. Dr. Serhan Serhat AY, Doç. Dr. Nilgün GÜLTİKEN, Dr. Öğr. Üyesi Hande GÜRLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Evcil Hayvanlarda Meme Hastalıkları. Mustafa Kaymaz, Murat Fındık, Ali Rişvanlı, Afşin Köker (eds) ISBN: 978-605-9720-11-3, Medipres Yayıncılık Ltd. Şti., Malatya. İneklerde Meme Sağlığı ve Sorunları. Ayhan BAŞTAN, Kardelen Ofset Matbaacılık Tanıtım Hizmetleri San. Tic. ltd. Şti. ISBN: 978-605-61595-0-3, Ankara, 2010. Evcil Hayvanlarda Memenin Deri Hastalıkları, Dolaşım Bozuklukları ve Operasyonları. Dursun Ali DİNÇ, Ülkü Matbaası, Konya, 1995. Aral Y, Ünal N, Saçaklı P, Şahal M, Baştan A, Arıkan MS. Süt Çiftliği İyi Uygulama Rehberi. 1. Baskı, İzmir, Tükeller Matbaası. 2019

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste evcil hayvanlarda mastitis ve meme hastalıkları anlatılmakta, bu hastalıkların profilaksisi ve mastitis kontrol programları da öğretilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 15 1 15
8 Rehberli Problem Çözümü 15 1 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Meme bezinin anatomisi 01 - MEME ANATOMISI.pdf
2 Memenin savunma mekanizmaları ve laktasyon fizyolojisi 02 - MEME SAVUNMA SISTEMLERI.pdf
3 Süt verimi ve kompozisyonunu etkileyen faktörler 03 - LAKTASYON FIZYOLOJISI.pdf
4 Mastitise predispoze faktörler
5 Mastitisin tanımı ve sınıflandırması
6 Mastitiste tanı yöntemleri
7 Mastitis sağaltımında temel ilkeler 07 - MASTITIS-SAGALTIM.pdf
8 Klinik mastitislerin sağaltımı 08 - MASTITIS-SAGALTIM.pdf
9 Mastitisten korunmada temel ilkeler 09 - MASTITIS-SAGALTIM.pdf
10 Mastitis kontrol programları 10 - MASTITISTEN-KORUNMA.pdf
11 Arasınav
12 Sağım ve sağım makinaları 12 - SAGIM.pdf
13 Meme operasyonları 13 - MEME OPERASYONLARI.pdf
14 Meme derisi ve meme başı hastalıkları 14 - MEME BASI VE MEME DERISI HASTALIKLARI.pdf
15 Diğer hayvanlardaki meme hastalıkları 15 - KOPEK VE KEDILERDE MEME HASTALIKLARI.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297058 Evcil hayvanlarda memenin anatomisi ve fizyolojisini bilir
2 1297059 Meme hastalıklarının sağaltımını ve gerekli operasyonlarını yapar
3 1297060 Meme muayene yöntemlerini ve hastalıklardan korumak için yapılacakları bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 2 4 2 2 3 2 1 2 3 2
2 4 5 2 5 2 4 5 2 1 2 3 2
3 4 5 4 4 4 4 3 2 1 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek