Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET561 Gıda İşletmelerinde Sanitasyon ve Hijyen Kontrolü 927003 5 9 2

Dersin Amacı

Hijyen sanitasyon, Mikroorganizma ve sanitasyon ilişkisi, Su hijyeni, Personel Hijyeni, işletme hijyeni, Temizlik ve Temizlik Maddeleri, Dezenfeksiyon ve dezenfektanlar, Sanitasyon işlemlerinin yönetimi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ali GÜCÜKOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Merdol, 2003. Sanitasyon, Hijyen Eğitimi. Bulduk, 2003. Gıda ve Personel Hijyeni Metin,M., Öztürk, F. 2005. Süt İşletmelerinde Sanitasyon Norman G. Marriott and Robert B. Gravani, 2006. Principles of Food Sanitation (Food Science Texts Series), 5 th edition, Springer,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hijyen sanitasyon, Mikroorganizma ve sanitasyon ilişkisi, Su hijyeni, Personel Hijyeni, işletme hijyeni, Temizlik ve Temizlik Maddeleri, Dezenfeksiyon ve dezenfektanlar, Sanitasyon işlemlerinin yönetimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 1 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 1 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 18 1 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme sanitasyonu DERS notları dersi veren öğretim üyesince dönem içinde paylaşılacaktır.docx
2 Gıda kaynaklı tehlikeler
3 Gıda güvenliği ve hijyeni
4 Gıda kontaminasyon kaynakları
5 Temizlik ve dezenfeksiyon
6 Temizlik ve dezenfeksiyon yöntemleri
7 Temizlik kimyasalları
8 Ara sınav
9 Dezenfektanlar
10 Süt işletmelerinde sanitasyon 1
11 Süt işletmelerinde sanitasyon 2
12 Et sanayinde temizlik ve dezenfeksiyon
13 Personel hijyeni
14 Zararlı kontrolü
15 İşletme yapısı ve tasarımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500346 Sanitasyonunun tanımı
2 1500347 Genel hijyen prensipleri
3 1500348 Sanitasyonda kullanılan temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri
4 1500349 Fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, çevresel temizlik uygulamaları
5 1500350 Mezbahalarda sanitasyon uygulamalarını
6 1507149 Süt işletmelerinde sanitasyon uygulamalarını
7 1507150 Et ve süt işletmelerinde HACCP hakkında bilgi verilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76102 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 76103 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 76104 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 76105 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 76106 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 76107 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 76108 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 76113 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 76109 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 76110 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 76111 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 76112 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3
2 3 3 3
3 4 3 3
4 3 4 2
5 4 4 3
6 4 4 3
7 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek