Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET561 Gıda İşletmelerinde Sanitasyon ve Hijyen Kontrolü 927003 5 9 2

Dersin Amacı

Hijyen sanitasyon, Mikroorganizma ve sanitasyon ilişkisi, Su hijyeni, Personel Hijyeni, işletme hijyeni, Temizlik ve Temizlik Maddeleri, Dezenfeksiyon ve dezenfektanlar, Sanitasyon işlemlerinin yönetimi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ali GÜCÜKOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Merdol, 2003. Sanitasyon, Hijyen Eğitimi. Bulduk, 2003. Gıda ve Personel Hijyeni Metin,M., Öztürk, F. 2005. Süt İşletmelerinde Sanitasyon Norman G. Marriott and Robert B. Gravani, 2006. Principles of Food Sanitation (Food Science Texts Series), 5 th edition, Springer,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hijyen sanitasyon, Mikroorganizma ve sanitasyon ilişkisi, Su hijyeni, Personel Hijyeni, işletme hijyeni, Temizlik ve Temizlik Maddeleri, Dezenfeksiyon ve dezenfektanlar, Sanitasyon işlemlerinin yönetimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 1 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 1 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 18 1 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme sanitasyonu (1)işletme sanitasyonu.pdf
2 Gıda kaynaklı tehlikeler (2)Gıda Kaynaklı Tehlikeler.pdf
3 Gıda güvenliği ve hijyeni (3)Gıda Güvenliği ve Hijyeni.pdf
4 Gıda kontaminasyon kaynakları (4)Gıda kontaminasyon kaynakları.pdf
5 Temizlik ve dezenfeksiyon (5)Temizlik ve Dezenfeksiyon.pdf
6 Temizlik ve dezenfeksiyon yöntemleri (6)Temizlik ve Dezenfeksiyon Yöntemleri.pdf
7 Temizlik kimyasalları (7)Temizlik kimyasalları.pdf
8 Ara sınav
9 Dezenfektanlar (8) Dezenfektanlar.pdf
10 Süt işletmelerinde sanitasyon 1 (9)Süt İşletmelerinde Sanitasyon 1.pdf
11 Süt işletmelerinde sanitasyon 2 (10)Süt İşletmelerinde Sanitasyon 2.pdf
12 Et sanayinde temizlik ve dezenfeksiyon (11)Et sanayinde temizlik ve dezenfeksiyon.pdf
13 Personel hijyeni (12)Personel Hijyeni.pdf
14 Zararlı kontrolü (13)Zararlı Kontrolü.pptx
15 İşletme yapısı ve tasarımı (14)İşletme Yapısı ve Tasarımı.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280117 Sanitasyonunun tanımı
2 1280118 Genel hijyen prensipleri
3 1280119 Sanitasyonda kullanılan temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri
4 1280120 Fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, çevresel temizlik uygulamaları
5 1280121 Mezbahalarda sanitasyon uygulamalarını
6 1288052 Süt işletmelerinde sanitasyon uygulamalarını
7 1288053 Et ve süt işletmelerinde HACCP hakkında bilgi verilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3
2 3 3 3
3 4 3 3
4 3 4 2
5 4 4 3
6 4 4 3
7 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek