Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET557 Egzotik Hayvan Hastalıkları 927003 5 9 2

Dersin Amacı

Dersin amacı egzotik hayvanların klinik hastalıklarının tanı ve sağaltım yöntemlerinin aktarılmasıdır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Handan Hilal YAVUZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. REPTİL HASTALIKLARI, PROF. DR. ARİF KURTDEDE, 2001. 2. TAVŞAN HASTALIKLARI, PROF. DR. ARİF KURTDEDE, 2001. 3. PAPAĞANGİL VE ÖTÜCÜ KAFES KUŞU HASTALIKLARI, PROF. DR. SERHAT ÖZSOY, 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Egzotik hayvanların genel klinik problemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 1 16
6 Uygulama/Pratik 16 1 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Egzotik hayvanların doğru bakım ve beslenme koşulları
2 Egzotik hayvanların bakım koşullarının hastalıklara etkisi Egzotik Hayvan Hastalıkları.pdf
3 Egzotik hayvanların doğru bakım ve beslenme koşulları (Kaplumbağalar)
4 Egzotik hayvanların doğru bakım ve beslenme koşulları (Kertenkeleler)
5 Egzotik hayvanların doğru bakım ve beslenme koşulları (Yılanlar)
6 Egzotik hayvanların genel muayenesi
7 Egzotik hayvan hastalıkları
8 Egzotik hayvan hastalıkları
9 Egzotik hayvan hastalıkları
10 Ara sınav
11 Papağan ve ötücü kuşlarınırk özellikleri ve doğru bakım beslenme koşulları ÖTÜCÜ KUŞLAR.pdf
12 Papağan ve ötücü kuşların hastalıkları ve tedavisi
13 Papağan ve ötücü kuşların hastalıkları ve tedavisi
14 Tavşanların doğru bakım ve beslenme koşulları Tavşan Hastalıkları.pdf
15 Tavşan hastalıkları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1191980 Egzotik hayvanların zapt-ı raptını yapabilir
2 1303599 Egzotik Hayvanların doğru bakım ve beslenme koşullarını bilir.
3 1303619 egzotik hayvan hastalıklarının klinik semptomlarını bilir.
4 1303624 Egzotik hayvan hastalıklarının tedavisini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek