Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET559 Reprodüktif Biyoteknoloji 927003 5 9 2

Dersin Amacı

Reprodüktif biyoteknoloji alanındaki temel bilgileri kazandırmak ve veteriner hekimlik alanındaki uygulanabilirliğini ortaya koymak, kimi biyoteknolojik yöntemlerin ülke hayvancılığının gelişmesinde hangi uygulama alanlarında yer alacağını belirlemek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat FINDIK, Prof. Dr. Mesut ÇEVİK, Prof. Dr. Serhan Serhat AY, Doç. Dr. Murat SELÇUK, Dr. Öğr. Üyesi Eser AKAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Reproductive technologies in farm animals / Ian Gordon. – Wallinford, Oxon: CABI Publishing, 2004. - Scientific farm animal production : An introduction to animal science / Robert E. Taylor, Thomas G. Field. – 8th ed. – Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall, 2004. - Dündar M., Bağış H. : Modern Biyoteknoloji ve Uygulamaları. Kayseri, 2010 - Textbook of assisted reproductive techniques: laboratory and clinical perspectives / edited by David K. Gardner...et al.. – 2nd ed. – London : Taylor & Francis, 2004 - Semacan, A., Kaymaz, M, Fındık, M, Rişvanlı, A., Köker, A. Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji. Medipres Yayınevi, Malatya, 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veteriner Hekimliği alanındaki reprodüktif biyoteknolojilerin teorik ve uygulamalı olarak kazandırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 2 24
6 Uygulama/Pratik 6 2 12
7 Laboratuvar 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Reprodüktif biyoteknoloji tanımı ve tarihçesi
2 Yardımcı üreme tekniklerine giriş 02 - MURAT FINDIK - Reproduktif Biyoteknoloji Genel.pdf
3 Mezbaha materyallerinden oosit elde etme yöntemleri 03 - SERHAN SERHAT AY - Oosit Toplama.pdf
4 Canlı hayvanlardan oosit ve embriyo elde etme yöntemleri
5 İn vitro maturasyon 05 - MURAT FINDIK - Reproduktif Biyoteknoloji Maturasyon.pdf
6 İn vitro fertilizasyon 06 - MURAT FINDIK - Reproduktif Biyoteknoloji Invitro Fertilizasyon.pdf
7 Embriyoların gelişim dönemlerine göre sınıflandırılması ve in vitro kültür 07 - MURAT FINDIK - Reproduktif Biyoteknoloji Embriyo Kultur.pdf
8 Arasınav
9 Spermatozoonların eldesi ve intrasitoplazmik enjeksiyon 09 - MURAT SELCUK - Sperma alma ve Spermanın muayenesi.pdf
10 Kriyopreservazyonun tanımı, avantajları ve kriyopreservazyonda kullanılan yöntemler 10 - ESER AKAL - Oosit ve Embriyoların Kriyopreservasyonu.pdf
11 Oosit ve embriyoların kriyopreservasyonu
12 Transgenik hayvan teknolojisi 12 - ESER AKAL - Transgenik Hayvan Tekonolojisi.pdf
13 Klonlama ve reprodüktif kolanlama 13 - MESUT CEVIK - Klonlama ve Transgenesis.pdf
14 Terapötik klonlama 14 - MESUT CEVIK - Transgenik Hayvan Uretimi.pdf
15 Reprodüktif biyoteknoloji - genel değerlendirme 15 - MESUT CEVIK - Reprodüktif Biyoteknolojiler.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1219851 Reprodüktif biyoteknoloji alanındaki temel bilgileri kazanır
2 1220361 İn-vitro embriyo üretimi, oosit ve embriyoların dondurularak saklanması, embriyolarda cinsiyetin belirlenmesini öğrenir
3 1186409 Bazı biyoteknolojik yöntemlerin ülke hayvancılığının gelişmesinde hangi uygulama alanlarında yer alacağını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 1 2 4 1 3 4 2 1 2 2
2 2 2 1 2 4 1 3 4 2 1 2 2
3 2 2 1 2 4 1 3 4 2 1 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek