Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET565 Sürü Fertilite Yönetimi 927003 5 9 2

Dersin Amacı

Sütçü ineklerde reprodüktif verimi ve süt veriminin artırılmasına yönelik girişimler ve meme sağlığı kontrol programlarının sürü uygulanmasına ilişkin bilgi vermeyi amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat FINDIK, Prof. Dr. Mesut Çevik, Doç.Dr. Serhan Serhat AY, Doç. Dr. Murat SELÇUK, Dr. Öğr. Üyesi Eser AKAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Semacan, A., Kaymaz, M, Fındık, M, Rişvanlı, A., Köker, A. Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji. Medipres Yayınevi, Malatya, 2012. Alaçam, E Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite.. Medisan Yayınevi - Ankara. Noakes, D.E., Parkinson,T.J., England, G.C.W. Arthur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics, WB. Saunders Co, London, 2001 McDonald’s Veterinary Endocrinology and Reproduction, Pineda, M.H. ( Edt ), A Blackwell Publishing Co, 2003 Semacan A, Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A (Edt). Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji, Medipres, 2012. Younquist RS. Current Therapy in Large Animal Theriogenology, Saunders, 1997.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste ineklerde reprodüktif fizyoloji, endokrinoloji, gebelik fizyolojisi, gebelik tanısı, doğumun fizyolojik düzeni, östrus senkronizasyon yöntemleri, meme sağlığı koruma programları, postparum dönemin yönetilmesi, infertilte olgularına yaklaşım ve reprodüktif aşılama öğretilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 1 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Reprodüktif sürü idaresinin önemi Reprodüktif sürü idaresinin önemi.pptx
2 Damızlık seçimi Damızlık Seçimi.pptx
3 Sürü sağlığı yönünden üreme fizyolojisi
4 Beslenme fertilite ilişkisi İNEKLERDE BESLENME VE STRESE BAĞLI DÖLVERİMİ SORUNLARI.ppt
5 Sürüde fertilite parametreleri SÜT İNEKLERİNDE SÜRÜ FERTİLİTE PARAMETRELERİ.pptx
6 Sürüde dölverimi bozuklukları SÜT SIĞIRLARINDA DÖLVERİMİ BOZUKLUKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI.PPT
7 Üremenin denetlenmesi SÜRÜ FERTİLİTE - Üremenin denetlenmesi.pptx
8 Üremenin denetlenmesi SÜRÜ FERTİLİTE - Üremenin denetlenmesi.pptx
9 ARA SINAV
10 Gebelik tanısı ve Doğuma müdahale seçenekleri
11 Postpartum dönemin planlanması
12 Postpartum dönemin planlanması
13 Sürüde meme sağlığı SURU FERTILITE MEME SAGLIGI.pdf
14 Sürüde meme sağlığı SURU FERTILITE MEME SAGLIGI.pdf
15 Reprodüktif hastalıklar açısınından sürü taraması SIĞIRCILIK İŞLETMELERİNİN ÇALIŞMA PROGRAMLARI OZET.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1207525 İneklerde üreme fizyolojileri ve endokrinolojilerini bilir.
2 1207573 Gebelik fizyolojisini, Gebelik ve tanı yöntemlerini ve gebelik problemlerini bilir.
3 1207584 Östrus/Ovulasyon senkronizasyonu ve yöntemlerini bilir.
4 1207589 Postpartum dönemin yönetilmesini bilir.
5 1207634 Meme sağlığı kontrol programını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 2 1 2
2 2 1 1 2 2 2 3 1 1 2 1 2
3 2 1 1 2 2 2 3 1 1 2 1 2
4 2 1 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2
5 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek