Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET502 Klinik Bilimleri ve Laboratuvar Tanı Grubu 927003 5 10 30

Dersin Amacı

İntörnlük eğitimi; Veteriner Fakültesi öğrencilerinin lisans eğitimleri boyunca edindikleri bilgi ve becerilerini, 10. yarı yılda ilgili anabilim dallarınca ortak olarak yürütülen dersleri alarak teorik bilgilerini tamamlamak ve ileri uygulamalar yaparak becerilerini pekiştirmeyi amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet ÖZAK, Prof. Dr. Mehmet TÜTÜNCÜ, Prof. Dr. Murat FINDIK, Prof. Dr. Mahmut SÖZMEN, Prof. Dr. Timur GÜLHAN, Prof. Dr. Şinasi UMUR, Prof. Dr. Semra GÜMÜŞOVA, Prof. Dr. Ali ERTEKİN, Prof. Dr. Mehmet KAYA, Prof. Dr. Murat KABAK, Prof. Dr. Abdurrahman AKSOY, Prof. Dr. Mesut ÇEVİK, Doç. Dr. Şule SANAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Reproduction in Farm Animals.Fifth Edition, Philedelphia,1987, Hafez E.S.E. Livestock Feeds and Feeding, Prentice Hall, New Jersey., Kellerns, R.O., Church, D.C. , 2002) Current Techniques in Small Animal Surgery M. Joseph Bojrab Veteriner Genel Patoloji. Prof Dr. Hüdaverdi Erer, Prof.Dr. M.Münir Kıran, Prof Dr.Kemal Çiftçi Introduction to Veterinary Pathology Sığır İç Hastalıkları – Semptomdan Tanıya, Tanıdan Sağaltıma. Batmaz H., Bursa, 1997 Veterinary Medicine – A Textbook of the Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses. Blood Genel Parazitoloji Ders Notları. 2011. Umur Ş, Samsun. Introduction to Animal Parasitology. 1994. Third Ed. Symith JS,. American Soc.for Microbiology Press. 1994 Veteriner Hekimliğinde Farmakoloji-Kaya ve ark., 2002 The Pharmacological Basis of Therapeutics- Goodman and Gilmans, 1985 Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite.. Medisan Yayınevi - Ankara. Alaçam, E Noyan, A. (2003). Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji. 13. Baskı, Meteksan - Ankara Genel Viroloji (Pof. Dr. Kadir Yeşilbağ) Sözbilir NB, Bayşu N. 2008. Biyokimya. Öncü Basımevi-Ankara Karagül H, Altıntaş A, Fidancı UR, Sel T. 1999. Temel Biyokimya Uygulamaları. Medisan Yayınevi-Ankara Food Science (Potter, N. N., Hotchkiss J. H., 1998) Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi, Erol, İ. Ankara, 2007. Besin Hijyeni. Hayvansal Gıdaların Sağlık Kontrolü. İnal, T. 1992. Final Ofset İstanbul. Gıda Kimyası. Saldamlı, İ. 1998. Hacettepe Üniversitesi Yayınları Ankara. Et Muayenesi ve Et Ürünleri Teknolojisi. Medipres – Malatya.Arslan, A. 2002. Genel Zootekni, İ.Ü. Vet. Fak. Yayınları, İstanbul, Yalçın, B.C. , 1981. Temel Mikrobiyoloji, Medisan Yayınevi, ANKARA, 3. Baskı, Arda, M., 2006. İşletme İktisadı : Prof. Dr. Tamer Müftüoğlu Genel Zootekni, İ.Ü. Vet. Fak. Yayınları, İstanbul. Yalçın, B.C. , 1981. Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları, Prof. Dr. Ayşe BURGU, Prof. Dr. Şinasi UMUR, BURDUR 2003 (Ders Notu)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1.Temel Bilimler Bölümü, 2. Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, 3. Klinik Bilimler Bölümü, 4. Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, 5. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü olmak üzere beş Bölüme ait Anabilim Dalları tarafından hazırlanan intönlük eğitimi ile Gezici Klinik uygulamalarını kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 16 6 96
7 Laboratuvar 16 6 96
9 Problem Çözümü 16 8 128
10 Tartışma 16 2 32
12 Takım/Grup Çalışması 16 4 64
14 Gözlem 16 4 64
16 Alan Gezisi 16 5 80
17 Alan Çalışması 16 3 48
24 Seminer 16 3 48
29 Bireysel Çalışma 16 6 96

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1195850 Veteriner Hekimliğin her alanında temel ve yeterli bilgi birikimine sahip olur,
2 1195953 Veteriner Hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır
3 1195968 Doğru bir tanı için yeterli klinik ve laboratuar bilgi birikimi ve becerisi kazanır, elde ettiği verileri değerlendirebilir
4 1196101 Hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanır
5 1196198 Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 5 5 5 5 4 5 3 2 4
2 4 5 4 5 5 4 5
3 5 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek