Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO608 Fonksiyon Testleri 927001 6 0 0

Dersin Amacı

Öğrencilerin klinik biyokimya laboratuvarlarında kullanılan testler ve onunla ilişkili hastalıklar konusunda bilgi sahibi olması, laboratuvar sonuçlarını analiz edebilmesi ve bu sonuçları klinik olarak yorumlayabilmesi amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Vücut fonksiyonlarının değerlendirilmesi için klinik biyokimya laboratuvarlarında kullanılan testler, Bu testlerin prensipleri, Testler için gerekli uygun örnek alımı, Testler için uygun örnek alım zamanı, Örneğin uygun şekilde transportu, Testlerin çalışıldığı cihazlar ve çalışmada dikkat edilecek konular, Testlerin kalite kontrol değerlendirmeleri, Test sonuçlarının değerlendirilmesi, Test sonuçlarının hastalıklarla ilişkilendirilmesi ve yorumlanması Güncel gelişmelerin değelendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Böbreğin Filtrasyon Fonksiyonunu Gösteren Testler
2 Böbreğin Dilüsyon ve Konsantrasyon Fonksiyonunu Gösteren Testler
3 Karaciğer Hücre Hasarını Gösteren Testler
4 Karaciğerin Konjugasyon ve Yapım Fonksiyonunu Gösteren Testler
5 Karaciğer Atılım Fonksiyonunu Gösteren Testler
6 Tiroid fonksiyon testleri
7 Paratiroid fonksiyon testleri
8 Kardiyak belirteçler
9 Ara Sınav
10 Adrenal Korteks fonksiyon testleri
11 Adrenal Medulla fonksiyon testleri
12 Trombosit fonksiyon testleri
13 Kemik yapım ve yıkımını gösteren testler
14 Solunum Fonksiyonlarının değerlendirilmesi (Kan Gazları)
15 Yıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
51559 1453738 Klinik biyokimya laboratuvarlarında kullanılan testler ve onunla ilişkili hastalıklar konusunda bilgi sahibi olmak
51560 1365222 Sık görülen hastalıkları biyokimyasal düzeyde kavrayabilme
51561 1368244 Laboratuvar sonuçlarını analiz edebilme
51562 1375383 Hastalıkların prognozunu yorumlayabilme
51641 1350193 Klinik biyokimyadaki güncel gelişmeleri takip edebilme
51642 1353301 Patogonez ile laboratuvar parametreleri arasındaki ilişkiyi yorumlayabilme
51643 1356398 Klinisyenlere biyokimyasal açıdan danışmanlık yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74797 Organizmada gerçekleşen metabolik olayları, reaksiyon basamaklarını ve klinik önemini kavrayabilecek düzeyde bilgiye sahip olmalı
2 74798 İnsan vücudunun bileşiminde yer alan moleküller ve klinik önemlerini bilmeli.
3 74804 Alanında bir laboratuarı sevk ve idare edebilmeli
4 74806 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilmeli.
5 74802 Almış olduğu eğitimle alanında bağımsız bir şekilde bilimsel çalışma planlayabilmeli ve uluslar arası bilimsel yayına dönüştürebilmeli
6 74800 Hastalıkların teşhisi ve tedavinin takibinde etkin ve doğru bir şekilde laboratuvarı kullanabilmek için yeterli bilgiye sahip olabilmeli
7 74799 İnsan sağlığı açısından gerekli laboratuvar analizlerini yapabilme, yorumlayabilmeli ve sebep-sonuç ilişkisini değerlendirebilmeli
8 74801 Bilimsel araştırmalara alt yapı sağlayacak yeterli bilgi düzeyine erişmeli
9 74803 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri takip edebilmeli ve özgün çalışmalarda kullanabilmeli.
10 74805 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede beceriler kazanmış olmalı.