Program Tanımları

Kuruluş

Bölümümüze öğrenci kabulü 1998-1999 akademik yılında başlamıştır ve halen yaklaşık 320 öğrenci eğitim görmektedir.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini başarı ile tamamlayan ve iki dönem boyunca stajını yapan mezunlar "Bilgisayar Öğretmenliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programımıza ÖSYM'nin yapmış olduğu merkezi sınav ile yerleştirme yapılır. Yabancı uyruklu öğrenciler, OMÜ-YÖS sınavı sonucu dikkate alınarak kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mezun olabilmek için, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve her dersten 100 üzerinden en az 60 puan alarak başarılı olması gerekir.

Program Profili

Eğitim programı eğitim ve bilgisayar konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Birinci yıl dersleri farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca Türkçe, matematik, temel bilgisayar ve eğitim derslerini içerir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu ve seçmeli dersler, fizik, programlama dilleri, işletim sistemleri ve uygulamaları, veritabanı sistemleri, çoklu ortam sistemleri, yazarlık dilleri, eğitim yazılımlar geliştirme ve değerlendirme, uzaktan eğitim, materyal geliştirme ve eğitim teknolojileri, eğitimde materyal kullanımı, bilgisayar destekli eğitimin temelleri, öğretim tasarımı, gelişim ve öğrenme, araştırma yöntemleri, özel öğretim yöntemleri, sınıf yönetim, rehberlik ve bitirme projesidir. Öğrenciler toplam 2 dönem (7. ve 8.) farklı okullarda stajyer öğretmen olarak staj yapmaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Öğretmen olmak isteyen mezunlar KPSS sınavından yeteri puan alarak MEB'e bağlı okullarda Bilgisayar Öğretmeni olarak görev yapmaktadırlar. Bu sınavda başarılı olamayanlar genelde özel eğitim kurumlarına yönelmiş durumdadır. Buna ek olarak diğer sektörlerde çalışma alanı oldukça geniş olduğu için bilişimin içinde olduğu herhangi bir alanda (örneğin sağlık, banka, vs.) istihdam edilebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları durumunda kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarına kayıt yaptırabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde sınavlar arasınav ve final olmak üzere iki aşamada yapılır. Bir dersten başarılı olabilmek için ağırlıklı orrtalamanın en az 60 olması ve yönetmelikte belirtilen devam zorunluluğunu yerine getirmesi gerekir. Başarısız öğrenciler dönem sonunda bütünleme sınavına girerler. Uygulamalı derslerin bir kısmında ayrıca ödev, proje, laboratuvar etkinlikleri de değerlendirmeye katılmaktadır. Staj derslerinden, staj öğretmeninin görüşü dikkate alınarak not verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi B-Blok 55139 Kurupelit / SAMSUN
Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Görevlisi Polat ŞENDURUR Tel: 0362 312 19 19
AKTS/DS Koordinatörü: Dr. Ögr. Gör. Polat Şendurur, Tel: 0362 312 19 19

Bölüm Olanakları

90 Bilgisayardan oluşan iki laboratuvarımız ve bölüm derslerinin yapılacağı bir amfi ile iki adet derslik ayrılmıştır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63209 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 63210 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 63202 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 63208 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 63203 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 63204 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 63207 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 63206 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 63205 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
BTAE101 Bilişim ve Matematik Zorunlu 3 0 0 3 5
BTAE103 Eğitimde Bilgi Teknolojileri Zorunlu 2 2 0 3 5
BTAE105 Öğretim Teknolojilerinin Temelleri Zorunlu 2 0 0 2 3
BTÖ101 Eğitimde Bilişim Teknolojileri-I Zorunlu 3 2 0 4 10
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 3
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
TBMAT103 Matematik I Zorunlu 4 0 0 4 5
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
BTAE102 Algoritma Tasarımı ve Geliştirme Zorunlu 2 2 0 3 5
BTAE104 Programlama Öğretimi Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 3
BTAE106 Elektronik Devre Elemanları Zorunlu 3 0 0 3 5
BTÖ102 Eğitimde Bilişim Teknolojileri-II Zorunlu 3 2 0 4 10
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 3
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
TBMAT104 Matematik II Zorunlu 4 0 0 4 5
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BTAE AE SEÇMELİ (BÖTE) SDG 2 0 0 2 24
BTAE201 Bilişim Sistemleri Donanımı Zorunlu 3 0 0 3 4
BTAE203 Temel Programlama Zorunlu 2 2 0 3 4
BTAE205 Eğitimde Grafik ve Canlandırma Zorunlu 2 2 0 3 4
BTAE207 Öğretim Tasarımı Zorunlu 3 0 0 3 4
BTÖ201 Programlama Dilleri-I Zorunlu 3 2 0 4 7
BTÖ203 Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Zorunlu 2 2 0 3 5
BTÖ205 Bilgisayar Donanımı Zorunlu 2 2 0 3 5
BTÖ-MB Mb Seçmeli SDG 3 0 0 3 4
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 12
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 24
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
TBFİZ105 Fizik I Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BTAE202 Bilişimde Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 3
BTAE204 Bilişim Etiği ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 3
BTAE206 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 3
BTAE208 İleri Programlama Zorunlu 2 2 0 3 4
BTÖ202 Programlama Dilleri-II Zorunlu 3 2 0 4 7
BTÖ204 Öğretim Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 5
BTÖ206 Eğitimde Grafik ve Canlandırma Zorunlu 2 2 0 3 5
BTÖ-A1 A Seçmeli I SDG 3 0 0 3 4
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT204 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
TBFİZ106 Fizik II Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BTAE303 Eğitimde Modelleme ve Tasarım Zorunlu 2 2 0 3 5
BTAE305 Web Tabanlı Programlama Zorunlu 2 2 0 3 5
BTAE307 Bilişim ve Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 3
BTÖ301 İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 5
BTÖ303 İnternet Tabanlı Programlama Zorunlu 3 2 0 4 6
BTÖ305 Uzaktan Eğitimin Temelleri Zorunlu 2 2 0 3 4
BTÖ311 Özel Öğretim Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3 5
BTÖ313 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 3
BTÖ-GK Gk Seçmeli SDG 0 0 0 0 3
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BTAE304 Bilgisayar Ağları Zorunlu 3 0 0 3 3
BTAE306 Açık ve Uzaktan Öğrenme Zorunlu 3 0 0 3 3
BTAE308 İşletim Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 4
BTÖ302 Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi Zorunlu 2 2 0 3 5
BTÖ304 Bilgisayar Ağları ve İletişim Zorunlu 2 2 0 3 5
BTÖ306 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Zorunlu 2 2 0 3 5
BTÖ308 Özel Öğretim Yöntemleri-II Zorunlu 2 2 0 3 5
BTÖ316 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 2
BTÖ-A2 A Seçmeli II SDG 2 2 0 3 4
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 3
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT306 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BTAE403 Fiziksel Programlama Zorunlu 2 2 0 3 5
BTAE405 Teknoloji Planlaması ve Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 2 4
BTMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 10
BTÖ401 Proje Geliştirme ve Yönetimi-I Zorunlu 2 2 0 3 5
BTÖ403 Web Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 6
BTÖ407 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 5
BTÖ419 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 5
BTÖ-A3 A Seçmeli III SDG 3 0 0 3 5
BTÖ-GK1 Gk Seçmeli I SDG 2 0 0 2 4
EGMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Zorunlu 2 0 0 2 3
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BTAE404 Proje Geliştirme ve Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
BTAE406 Mobil Programlama Zorunlu 2 2 0 3 5
BTMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 10
BTÖ402 Proje Geliştirme ve Yönetimi-II Zorunlu 2 2 0 3 6
BTÖ406 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5 9
BTÖ-A4 A Seçmeli IV SDG 2 2 0 3 6
BTÖ-GK2 Gk Seçmeli II SDG 2 0 0 2 4
EGMB403 Okullarda Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT404 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2 3
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2 3
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BTAE001 Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi 2 0 0 2 4
BTAE002 Eğitim Yazılımı Tasarımı ve Değerlendirme 2 0 0 2 4
BTAE003 Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları 2 0 0 4 4
BTAE004 Eğitsel Oyun ve Oyunlaştırma 2 0 0 2 4
BTAE005 Eğitim Teknolojilerinde Güncel Uygulamalar 2 0 0 2 4
BTAE006 Eğitsel Video Tasarımı 2 0 0 2 4
BTAE007 İnsan ve Bilgisayar Etkileşimi 2 0 0 2 4
BTAE008 Masaüstü Yayıncılık 2 0 0 2 4
BTAE009 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2 4
BTAE010 Öğretimde Materyal Tasarımı 2 0 0 2 4
BTAE011 Özel Eğitim ve Teknoloji 2 0 0 2 4
BTAE012 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 0 2 4
BTAE013 Teknoloji ve Yetişkin Eğitimi 2 0 0 2 4
BTÖ209 Mb Seçmeli (Bilgisayar Destekli Öğretim) 3 0 0 3 4
BTÖ211 Mb Seçmeli (Tasarımın Temelleri) 3 0 0 3 4
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2 3
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2 3
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2 3
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2 3
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2 3
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2 3
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2 3
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2 3
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2 3
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2 3
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2 3
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2 3
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2 3
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2 3
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2 3
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2 3
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2 3
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2 3
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2 4
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2 4
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2 4
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2 4
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2 4
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2 4
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2 4
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2 4
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2 4
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2 4
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2 4
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2 4
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2 4
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2 4
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2 4
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BTÖ210 A Seçmeli I (Masaüstü Yayımcılık) 3 0 0 3 4
BTÖ212 A Seçmeli I (Bilişim Suçları ve Hukuk) 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BTÖ307 Gk Seçmeli (Bilim Tarihi) 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BTÖ310 A Seçmeli II (Katı Modelleme) 2 2 0 3 4
BTÖ312 A Seçmeli II (Oyun Programlama) 2 2 0 3 4
BTÖ314 A Seçmeli II (Mobil Programlama) 2 2 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BTÖ405 A Seçmeli III (Yapay Zeka I) 3 0 0 3 5
BTÖ409 A Seçmeli III (Çocuklara Programlama Öğretimi) 3 0 0 3 5
BTÖ411 A Seçmeli III (İnsan-Bilgisayar Etkileşimi) 3 0 0 3 5
BTÖ431 Gk Seçmeli I (İletişim Becerileri) 2 0 0 2 4
BTÖ433 Gk Seçmeli I (Medya ve Çocuk) 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BTÖ404 A Seçmeli IV (Yapay Zeka II) 2 2 0 3 6
BTÖ408 A Seçmeli IV (E-Oyun Tabanlı Öğrenme) 2 2 0 3 6
BTÖ410 A Seçmeli IV (Eğitimde Teknoloji) 2 2 0 3 6
BTÖ412 A Seçmeli IV (Web Çatısı İle Web Programlama) 2 2 0 3 6
BTÖ434 Gk Seçmeli II (Mesleki İngilizce) 2 0 0 2 4
BTÖ436 Gk Seçmeli II (Teknoloji Atıkları ve Çevre Bilinci) 2 0 0 2 4