Program Tanımları

Kuruluş

Fen Eğitimi Programı olarak vizyonumuz; milletimizi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracak nitelikte öğretmen ve eğitim uzmanlarını yetiştirmektir. Misyonumuz ise; öğretmen adaylarına Fen Bilgisi eğitimindeki değişen ve gelişen bilimsel bilgileri sunup, bilimsel araştırmalar ve projeler yoluyla bu bilgilerin gelişmesine katkı sağlamak, öğretmen adaylarına, araştırma bilincine sahip olma ve bilimsel araştırmaları doğru, güzel kullanma özelliği yanında, öğretmenliğin etik ilkelerini kavrama, uygulama ve bunların savunucusu olma özelliğini kazandırmaktır. Yıllardır sınıf öğretmeni yetiştiren bölümümüzde 1998-1999 öğretim yılında Fen Bilimleri Eğitimi bölümüne öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Programda mevcut olan 159 kredi (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve öğrencilere FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programımıza ÖSYM'nin yapmış olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile yerleştirme yapılır. Yabancı uyruklu öğrenciler ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (OMU-YÖS) dikkate alınarak kabul edilir. Kabul ve kayıt koşullarının detaylarına http://oidb.omu.edu.tr/basvuru-ve-kayitlar/ adresinden ulaşılabilir. 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda programa ait Özel Koşul ve Açıklamalara göre; 1) İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. 2) Bu programı ilk 5 tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan "MEB" sütununda belirtilen kadarına Milli Eğitim Bakanlığınca burslu statüde destek sağlanacaktır. (Ek yerleştirmede geçerli değildir.) 3) Ondokuz Mayıs Üniversitesini, Türkiye genelinde Y-DİL puan türünde ilk 500'e, Y-SÖZ puan türünden ilk 1000'e, Y-EA puan türünde ilk 2000'e, Y-SAY puan türünde ilk 3000'e girerek ilgili puan türlerindeki bölümlere yerleşen ve aynı programa kesin kayıt yaptıran (Ek puanlı yerleştirmeler hariç) ilk 5'te tercih eden öğrencilere 8 ay süreyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı tarafından 400 TL burs verilmektedir. Bu özel koşul ve açıklamalar Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda her yıl güncellenmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Kayıt yaptıran öğrenciler daha önce bir yüksek öğretim kurumundan almış oldukları bazı derslerden ilgili yönetmelik uyarınca muaf olabilirler. Başka bir kurumdan alınan dersin içeriğinin programda verilen ders içeriği ile örtüşmesi ve ilgili komisyonun onaylaması halinde öğrenci ilgili dersten muaf sayılır. Ayrıca yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, programın birinci sınıfında okutulan zorunlu yabancı dil dersinden muaf olmaları için dönemin başında isteğe bağlı muafiyet sınavı uygulanır. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

ÖSYM tarafından yapılan LYS ve LGS sınavlarıyla öğrenci kabul eden programımız yeni durumda TYT sınavı ile öğrenci almaya devam etmektedir.Programımıza ÖSYM'nin yapmış olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği kontenjan dahilinde öğrenci alınır. 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda programa ait Özel Koşul ve Açıklamalara göre; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 251 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.).

Program Profili

OMÜ, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği, 4 yıllık lisans Programında; “alan bilgisi, alan eğitimi” ve “öğretmenlik meslek OMÜ, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği, 4 yıllık lisans Programında; “alan bilgisi, alan eğitimi” ve “öğretmenlik meslek bilgisi” dersleri yer almaktadır. 8 yarıyıl olarak toplam 4 yılda tamamlanan programlardan, İlköğretim anabilim dalı; “Alan Bilgisi , Genel Kültür ” ve “Meslek Bilgisi ” dersleri oluşmaktadır. Bilgi Toplumunun geliştirilmesi yolunda toplumlarda bilgi ve bilimsel düşüncenin yaygınlaştırılmasının önemi inkar edilemez.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu Programlardan mezun olan öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ilköğretim okulları ile özel dershanelerde öğretmenlik yapabilecek, medya kuruluşlarında, yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında, Türk Cumhuriyetleri ile ilgili özel ve resmi kuruluşlarda çalışabilecek ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans veya bütünleşik doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda mevcut olan derslerin tümünü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi yönergesi’ne göre başarıyla tamamlayan öğrencilere FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
İlgili yönetmelik ile bir dersin başarı notu, dönem içi değerlendirme notunun %40’ı ile dönem sonu veya bütünleme sınavından alınan notun %60’ının toplamıdır. Dönem içi değerlendirme, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği sınav, uygulama, laboratuvar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Her iki değerlendirme sisteminde de herhangi bir dersten dönem/yılsonu sınavına girmeyen ve bu sınavda 100 üzerinden en az 50 alamayan öğrenciler başarısız sayılır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme kriterlerine ait detaylara, aşağıdaki Müfredat başlığında ilgili ders için ayrılan alandan ulaşabilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan 159 kredi (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program başkanı: Prof. Dr. Tohit GÜNEŞ

Bölüm Olanakları

Fen Bilimleri Öğretmenliği programını bünyesinde barındıran Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesinin Kurupelit kampüsünde yer alan iki binadan birinde eğitim vermektedir. Programın bulunduğu bina, toplam 30 adet derslik, 3 adet seminer salonu, 1 adet 380 kişilik konferans salonu, 4 adet bilgisayar laboratuvarı,4 adet Fen laboratuvarı, 1 adet kütüphane, 1 adet öğrenci kantini, 1 adet yemek salonu ve iki katta yer alan öğrenci dinlenme alanlarına sahiptir. Ayrıca Fakültemiz 1 adet kapalı basketbol/voleybol sahasına ve diğer binada yer alan 1 adet öğrenci kantinine, 150 ve 200 kişilik toplantı/konferans salonlarına sahiptir. Fakültemizin dört cephesi de orman olup, bu kısımda 12 adet kamelya ve banklardan oluşan sosyal alanlar mevcuttur. Ulaşım kampüs içinde belediye otobüsü, özel minibüs ve tramvay ile sağlanmaktadır. Fakültemiz ayrıca kampüs içindeki Yaşam Merkezine 5 dakikalık yürüyüş mesafesindedir. 3 adet doçent ve 1adet araştırma görevlisi ile hizmet veren Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı her yıl ÖSYM merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul etmektedir.Birbirinden bağımsız Fizik, Kimya ve Biyoloji laboratuarlarının yanında Fen Bilgisi Öğretimi Laboratuarı mevcut olan Fen Bilgisi Eğitimi ABD de 4 Prof.Dr., 3 Doç.,3 Dr. Öğretim üyesi ve 3 Araştırma Gör. görev yapmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70980 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 70981 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 70982 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 70983 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 70984 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 70985 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 70986 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 70987 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 70988 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 70989 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 70990 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 70991 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 70992 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 70993 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 70994 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 70995 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 3
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
FBAE101 Fizik 1 Zorunlu 2 2 0 3 3
FBAE103 Kimya I Zorunlu 2 2 0 3 3
FBAE105 Genel Matematik I Zorunlu 2 0 0 2 2
FBÖ101 Genel Fizik-I Zorunlu 4 0 0 4 6
FBÖ103 Genel Fizik Lab.-I Zorunlu 0 2 0 1 2
FBÖ105 Genel Kimya-I Zorunlu 4 0 0 4 6
FBÖ107 Genel Kimya Lab.-I Zorunlu 0 2 0 1 2
FBÖ109 Genel Matematik-I Zorunlu 4 0 0 4 5
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 3
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
FBAE102 Fizik II Zorunlu 2 2 0 3 3
FBAE104 Kimya II Zorunlu 2 2 0 3 3
FBAE106 Genel Matematik II Zorunlu 2 0 0 2 3
FBAE108 Biyoloji I Zorunlu 2 2 0 3 4
FBÖ102 Genel Fizik-II Zorunlu 4 0 0 4 6
FBÖ104 Genel Fizik Lab.-II Zorunlu 0 2 0 1 2
FBÖ106 Genel Kimya-II Zorunlu 4 0 0 4 6
FBÖ108 Genel Kimya Lab.-II Zorunlu 0 2 0 1 2
FBÖ110 Genel Matematik-II Zorunlu 4 0 0 4 5
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 12
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 24
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
FBAE AE SEÇMELİ (Fen) SDG 2 0 0 2 24
FBAE201 Fizik III Zorunlu 2 2 0 3 3
FBAE203 Kimya III Zorunlu 2 2 0 3 3
FBAE205 Biyoloji II Zorunlu 2 2 0 3 4
FBAE207 Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 3
FBÖ201 Genel Biyoloji-I Zorunlu 4 0 0 4 8
FBÖ203 Genel Biyoloji Lab.-I Zorunlu 0 2 0 1 2
FBÖ205 Genel Fizik-III Zorunlu 2 0 0 2 6
FBÖ207 Genel Fizik Lab.-III Zorunlu 0 2 0 1 2
FBÖ209 Genel Kimya-III (Analitik Kimya) Zorunlu 2 2 0 3 5
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 3
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 3
FBAE204 Biyoloji III Zorunlu 2 2 0 3 4
FBAE206 Fen Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 3
FBAE208 Yer Bilimi Zorunlu 2 0 0 2 3
FBÖ202 Genel Biyoloji-II Zorunlu 4 0 0 4 7
FBÖ204 Genel Biyoloji Lab.-II Zorunlu 0 2 0 1 2
FBÖ206 Modern Fiziğe Giriş Zorunlu 2 0 0 2 4
FBÖ208 Genel Kimya-IV (Organik Kimya) Zorunlu 2 0 0 2 4
FBÖ212 Fen ve Teknoloji Programı ve Planlama Zorunlu 3 0 0 3 4
FBÖ216 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi Zorunlu 3 0 0 3 4
FBÖ-GK1 Gk Seçmeli I SDG 2 0 0 2 3
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT303 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 6
FBAE301 Fen Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 6
FBAE303 Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları I Zorunlu 1 2 0 2 4
FBAE305 Astronomi Zorunlu 2 0 0 2 3
FBÖ301 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
FBÖ303 Fizikte Özel Konular Zorunlu 2 0 0 2 3
FBÖ305 Kimyada Özel Konular Zorunlu 2 0 0 2 3
FBÖ307 İstatistik Zorunlu 2 0 0 2 3
FBÖ309 Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları-I Zorunlu 2 2 0 3 5
FBÖ311 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
FBÖ313 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT302 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
FBAE302 Fen Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 6
FBAE304 Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları II Zorunlu 1 2 0 2 4
FBAE308 Bilimsel Muhakeme Becerileri Zorunlu 2 0 0 2 3
FBÖ302 Genetik ve Biyoteknoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
FBÖ304 Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 4
FBÖ306 Çevre Bilimi Zorunlu 3 0 0 3 3
FBÖ308 Yer Bilimi Zorunlu 2 0 0 2 3
FBÖ310 Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları-II Zorunlu 2 2 0 3 5
FBÖ312 Topluma Hizmet Uygulaması Zorunlu 1 2 0 2 2
FBÖ314 Özel Öğretim Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB403 Okullarda Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT401 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 5
EGT403 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
FBAE401 Çevre Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 3
FBÖ401 Biyolojide Özel Konular Zorunlu 2 0 0 2 3
FBÖ403 Evrim Zorunlu 2 0 0 2 3
FBÖ405 Özel Öğretim Yöntemleri-II Zorunlu 2 2 0 3 5
FBÖ407 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 3
FBÖ409 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 7


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
FBÖ402 Astronomi Zorunlu 2 0 0 2 3
FBÖ416 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5 11
FBÖ-A1 A Seçmeli I SDG 2 0 0 2 4
FBÖ-A2 A Seçmeli II SDG 2 0 0 2 4
FBÖ-GK2 Gk Seçmeli II SDG 2 0 0 2 4

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2 3
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2 3
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2 3
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2 3
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2 3
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2 3
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2 3
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2 3
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2 3
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2 3
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2 3
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2 3
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2 3
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2 3
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2 3
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2 3
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2 3
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2 3
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2 3
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2 3
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2 4
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2 4
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2 4
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2 4
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2 4
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2 4
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2 4
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2 4
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2 4
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2 4
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2 4
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2 4
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2 4
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2 4
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2 4
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 0 2 4
FBAE001 Bilimin Teknolojideki Uygulamaları 2 0 0 2 4
FBAE002 Fen Bilgisi Ders Kitabı İncelemesi 2 0 0 2 4
FBAE003 Fen Öğretiminde Kavram Yanılgıları 2 0 0 2 4
FBAE004 Fen Öğretiminde Materyal Tasarımı 2 0 0 2 4
FBAE005 Fen ve Teknoloji Kaynaklı Sorunlar 2 0 0 2 4
FBAE006 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 2 0 0 2 4
FBAE007 Kimyasal Atıklar ve Çevre Kirliliği 2 0 0 2 4
FBAE008 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 0 2 4
FBAE009 Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri 2 0 0 2 4
FBAE010 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 2 0 0 2 4
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 0 3 3
FBÖ210 Gk Seçmeli I (Çevre ve Eğitimi) 2 0 0 2 3
FBÖ214 Fen Eğitiminde Teknolojik Alan Bilgisi 2 0 0 2 3
FBÖ218 Fen Bilgisi Arazi Uygulamaları ve Müze Tekniği 2 0 0 3 3
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FBÖ404 A Seçmeli I (Günlük Yaşam ve İlkyardım) 2 0 0 2 4
FBÖ406 A Seçmeli I (Kimyasal Atıklar ve Çevre Kirliliği) 2 0 0 2 4
FBÖ408 A Seçmeli I (Ses ve Teknolojik Uygulamaları) 2 0 0 2 4
FBÖ410 A Seçmeli II (Üreme ve Cinsel Eğitim) 2 0 0 2 4
FBÖ412 A Seçmeli II (İlköğretim Fen Bilgisi Eğitiminde Kimya) 2 0 0 2 4
FBÖ414 A Seçmeli II (Beslenme ve Sağlık) 2 0 0 2 4
FBÖ418 Gk Seçmeli II (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) 2 0 0 2 4
FBÖ420 Gk Seçmeli II (Bilim Felsefesi) 2 0 0 2 4