Program Tanımları

Kuruluş

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, OMÜ Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü’ne bağlı olarak, 1998-1999 öğretim yılında öğrenime başlamış; Birinci ve ikinci öğretim olarak eğitim öğretime devem etmektedir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Diploması, ÖSYM Yerleştirme Belgesi

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Akademik ve mesleki yeterliliğe sahip bireyler yetiştirmek.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programından mezun olanlar, İlköğretim okullarında Sosyal Bilgiler derslerinden başka, Sosyal Bilgiler öğretiminin kapsamına giren Demokrasi ve İnsan Hakları, Vatandaşlık Bilgisi, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Medya okur Yazarlığı gibi dersleri de verebilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans programından başarıyla mezun olan öğrenciler lisansüstü programların başvuru şartlarını yerine getirdikleri takdirde bu programlara devam edebilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Başarı notu ara sınavın %40’nı; finalin %60’ı alınarak belirlenir

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları, “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. K. Tuncer Çağlayan- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi B Blok Atakum/SAMSUN

Bölüm Olanakları

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD’nda 3 doçent, 4 yardımcı doçenti bulunmaktadır. Ayrıca donanımlı sınıflar mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 3
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
SBAE101 Sosyal Bilgilerin Temelleri Zorunlu 2 0 0 2 4
SBAE103 Genel Fiziki Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2 4
SBÖ101 Sosyal Bilgilerin Temelleri Zorunlu 2 0 0 2 5
SBÖ103 Sosyal Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2 5
SBÖ105 Arkeoloji Zorunlu 2 0 0 2 4
SBÖ107 Sosyoloji Zorunlu 2 0 0 2 5
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 3
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
SBAE102 Siyaset Bilimi Zorunlu 2 0 0 2 3
SBAE104 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2 3
SBAE106 Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
SBAE108 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2 4
SBÖ104 Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı Zorunlu 2 0 0 2 6
SBÖ106 Felsefe Zorunlu 2 0 0 2 5
SBÖ108 Ekonomi Zorunlu 2 0 0 2 6
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 12
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 24
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT203 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
SBAE AE SEÇMELİ (Sosyal) SDG 2 0 0 2 24
SBAE203 Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 3
SBAE205 Türkiye' nin Fiziki Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2 3
SBAE207 İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
SBAE209 Orta Çağ Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 4
SBÖ201 Türkiye Fiziki Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2 4
SBÖ203 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ205 Siyaset Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ207 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ209 Sanat ve Estetik Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ217 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ-A1 A Seçmeli I SDG 2 0 0 2 3
SBÖ-GK1 Gk Seçmeli I SDG 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 3
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT206 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
SBAE204 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 3
SBAE206 Bilim, Teknoloji ve Toplum Zorunlu 2 0 0 2 2
SBAE208 Vatandaşlık Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 3
SBAE210 Türkiye' nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2 2
SBÖ202 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Zorunlu 4 0 0 4 4
SBÖ204 Antropoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ206 Ortaçağ Tarihi Zorunlu 4 0 0 4 4
SBÖ208 Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme Zorunlu 2 0 0 2 2
SBÖ210 Vatandaşlık Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ218 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ-A2 A Seçmeli II SDG 2 0 0 2 3
SBÖ-MB1 Mb Seçmeli I SDG 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
EGT303 Öğretim Tekno.Ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 6
SBAE303 Osmanlı Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 4
SBAE305 Yeni ve Yakınçağ Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 4
SBÖ301 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ303 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ305 Yeni ve Yakınçağ Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 2
SBÖ307 İnsan Hakları ve Demokrasi Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ309 Ülkeler Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2 2
SBÖ311 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 4
SBÖ-GK2 Gk Seçmeli II SDG 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT302 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
EGT306 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
SBAE304 Osmanlı Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 4
SBAE306 Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat Zorunlu 2 0 0 2 2
SBÖ302 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı II Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ304 Sosyal Bilgiler Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemesi Zorunlu 2 0 0 2 2
SBÖ306 İnsan İlişkileri ve İletişim Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ308 Çağdaş Dünya Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ310 Siyasi Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ320 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 0 3 5
SBÖ-GK3 Gk Seçmeli III SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBÖ401 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ403 Sosyal Bilgiler Ders Kitapı İncelemeleri Zorunlu 2 0 2 3 6
SBÖ405 Günümüz Dünya Sorunları Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ407 Özel Öğretim Yöntemleri-II Zorunlu 2 0 2 3 5
SBÖ409 Program Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2 5
SBÖ411 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ413 Okul Deneyimi Zorunlu 1 0 4 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT404 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 5
SBÖ402 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II Zorunlu 2 0 0 2 4
SBÖ404 Sosyal Proje Geliştirme Zorunlu 1 2 0 2 5
SBÖ406 Drama Zorunlu 2 2 0 3 6
SBÖ408 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5 7
SBÖ-MB2 Mb Seçmeli II SDG 2 0 0 2 3

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2 3
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2 3
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2 3
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2 3
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2 3
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2 3
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2 3
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2 3
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2 3
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2 3
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2 3
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2 3
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2 3
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2 3
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2 3
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2 3
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2 3
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2 3
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2 3
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2 3
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2 4
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2 4
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2 4
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2 4
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2 4
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2 4
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2 4
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2 4
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2 4
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2 4
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2 4
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2 4
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2 4
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2 4
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2 4
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 0 2 4
SBAE001 Çevre Eğitimi 2 0 0 2 4
SBAE002 Günümüz Dünya Sorunları 2 0 0 2 4
SBAE003 Harita Bilgisi ve Uygulamaları 2 0 0 2 4
SBAE004 Küreselleşme ve Toplum 2 0 0 2 4
SBAE005 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 0 2 4
SBAE006 Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İnceleme 2 0 0 2 4
SBAE007 Sosyal Bilgiler Öğretimde Yerel-Çocuk Oyunları 2 0 0 2 4
SBAE008 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama 2 0 0 2 4
SBAE009 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Tasarımı 2 0 0 2 4
SBAE010 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Kanıt, Yerel ve Sözlü Tarih 2 0 0 2 4
SBAE011 Sosyal Bilgilerde Bilişim Teknolojileri 2 0 0 2 4
SBAE012 Türk Hukuk Sistemi 2 0 0 2 4
SBAE013 Türkiyenin Ekonomik Yapısı 2 0 0 2 4
SBÖ211 A Seçmeli I (Osmanlı Sosyal ve Ekonomi Tarihi) 2 0 0 2 3
SBÖ213 A Seçmeli I (Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri) 2 0 0 2 3
SBÖ215 A Seçmeli I (Türk Dış Politikası) 2 0 0 2 3
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 0 3 3
SBÖ219 Gk Seçmeli I (Türk Demokrasi Tarihi) 2 0 0 2 3
SBÖ221 Gk Seçmeli I (Türk Göç Tarihi) 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SBÖ212 A Seçmeli II (Türkiye Turizm Coğrafyası) 2 0 0 2 3
SBÖ214 A Seçmeli II (Genel Türk Tarihi) 2 0 0 2 3
SBÖ216 A Seçmeli II (Çağdaş Türk Dünyası Tarihi) 2 0 0 2 3
SBÖ220 Mb Seçmeli I (Öğrenme Yöntemleri) 2 0 0 2 3
SBÖ222 Mb Seçmeli I (Küreselleşme ve Eğitim) 2 0 0 2 3
SBÖ224 Mb Seçmeli I (Doğal Afetler ve Afet Eğitimi) 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SBÖ313 Gk Seçmeli II (Ortadoğu Tarihi ) 2 0 0 2 3
SBÖ315 Gk Seçmeli II (Küresel İklim Değişimi ve Türkiye) 2 0 0 2 3
SBÖ317 Gk Seçmeli II (Türk Çağdaşlaşma Tarihi) 2 0 0 2 3
SBÖ319 Gk Seçmeli II (Dünya Kültürel Miras Coğrafyası) 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SBÖ312 Gk Seçmeli III (Harita Bilgisi) 2 0 0 2 2
SBÖ314 Gk Seçmeli III (Balkan Tarihi) 2 0 0 2 2
SBÖ316 Gk Seçmeli III (Çevre ve Eğitim) 2 0 0 2 2
SBÖ318 Gk Seçmeli III (Sosyal Bilgiler Eğitiminde Arazi Uygulamaları) 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SBÖ410 Mb Seçmeli II (Toplam Kalite Yönetimi) 2 0 0 2 3
SBÖ412 Mb Seçmeli II (Sosyal Bilgiler Eğitiminde Aktif Öğrenme) 2 0 0 2 3