Program Tanımları

Kuruluş

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, OMÜ Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü’ne bağlı olarak, 1998-1999 öğretim yılında öğrenime başlamış; Birinci ve ikinci öğretim olarak eğitim öğretime devem etmektedir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Diploması, ÖSYM Yerleştirme Belgesi

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Akademik ve mesleki yeterliliğe sahip bireyler yetiştirmek.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programından mezun olanlar, İlköğretim okullarında Sosyal Bilgiler derslerinden başka, Sosyal Bilgiler öğretiminin kapsamına giren Demokrasi ve İnsan Hakları, Vatandaşlık Bilgisi, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Medya okur Yazarlığı gibi dersleri de verebilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans programından başarıyla mezun olan öğrenciler lisansüstü programların başvuru şartlarını yerine getirdikleri takdirde bu programlara devam edebilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Başarı notu ara sınavın %40’nı; finalin %60’ı alınarak belirlenir

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları, “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. K. Tuncer Çağlayan- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi B Blok Atakum/SAMSUN

Bölüm Olanakları

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD’nda 3 doçent, 4 yardımcı doçenti bulunmaktadır. Ayrıca donanımlı sınıflar mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63261 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 63262 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 63263 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 63264 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 63265 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 63266 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 63267 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 63268 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 63269 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 63270 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 63271 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 63272 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 63273 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBÖ105 Arkeoloji Zorunlu 2 0 0 2 4
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
SBAE103 Genel Fiziki Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE103 Genel Fiziki Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE103 Genel Fiziki Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE103 Genel Fiziki Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE103 Genel Fiziki Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE101 Sosyal Bilgilerin Temelleri Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE101 Sosyal Bilgilerin Temelleri Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE101 Sosyal Bilgilerin Temelleri Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE101 Sosyal Bilgilerin Temelleri Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE101 Sosyal Bilgilerin Temelleri Zorunlu 2 0 0 2 4
SBÖ101 Sosyal Bilgilerin Temelleri Zorunlu 2 0 0 2 5
SBÖ103 Sosyal Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2 5
SBÖ107 Sosyoloji Zorunlu 2 0 0 2 5
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ108 Ekonomi Zorunlu 2 0 0 2 6
SBÖ104 Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı Zorunlu 2 0 0 2 6
SBÖ106 Felsefe Zorunlu 2 0 0 2 5
SBAE108 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE108 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE108 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE108 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE108 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE104 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE104 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE104 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE104 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2 3
SBAE102 Siyaset Bilimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE102 Siyaset Bilimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE102 Siyaset Bilimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE102 Siyaset Bilimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE106 Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE106 Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE106 Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE106 Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE106 Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBÖ-A1 A Seçmeli I SDG 2 0 0 2 3
SBAE AE SEÇMELİ (Sosyal) SDG 2 0 0 2 0
SBÖ217 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT203 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
SBÖ-GK1 Gk Seçmeli I SDG 2 0 0 2 3
SBAE207 İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE207 İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE207 İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE207 İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE207 İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBÖ203 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
SBAE209 Orta Çağ Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE209 Orta Çağ Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE209 Orta Çağ Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE209 Orta Çağ Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE209 Orta Çağ Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
SBÖ209 Sanat ve Estetik Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ205 Siyaset Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
SBAE203 Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE203 Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE203 Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE203 Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 0
SBÖ207 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBÖ201 Türkiye Fiziki Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2 4
SBAE205 Türkiye' nin Fiziki Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE205 Türkiye' nin Fiziki Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE205 Türkiye' nin Fiziki Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE205 Türkiye' nin Fiziki Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBÖ-A2 A Seçmeli II SDG 2 0 0 2 3
SBÖ204 Antropoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ208 Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme Zorunlu 2 0 0 2 2
SBAE206 Bilim, Teknoloji ve Toplum Zorunlu 2 0 0 2 0
SBÖ202 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Zorunlu 4 0 0 4 4
SBÖ-MB1 Mb Seçmeli I SDG 2 0 0 2 3
SBÖ206 Ortaçağ Tarihi Zorunlu 4 0 0 4 4
EGT206 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE204 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE204 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE204 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE204 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE204 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 0
SBÖ218 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
SBAE210 Türkiye' nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE210 Türkiye' nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE210 Türkiye' nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE210 Türkiye' nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE210 Türkiye' nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE208 Vatandaşlık Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE208 Vatandaşlık Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE208 Vatandaşlık Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE208 Vatandaşlık Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE208 Vatandaşlık Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBÖ210 Vatandaşlık Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBÖ-GK2 Gk Seçmeli II SDG 2 0 0 2 3
SBÖ307 İnsan Hakları ve Demokrasi Zorunlu 2 0 0 2 3
SBAE303 Osmanlı Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE303 Osmanlı Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE303 Osmanlı Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE303 Osmanlı Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE303 Osmanlı Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 0
SBÖ301 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT303 Öğretim Tekno.Ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 6
EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
SBAE307 Sosyal Bilgiler Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 0
SBAE307 Sosyal Bilgiler Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 0
SBÖ311 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 4
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBÖ303 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ309 Ülkeler Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2 2
SBÖ305 Yeni ve Yakınçağ Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 2
SBAE305 Yeni ve Yakınçağ Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE305 Yeni ve Yakınçağ Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE305 Yeni ve Yakınçağ Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE305 Yeni ve Yakınçağ Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE305 Yeni ve Yakınçağ Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBÖ308 Çağdaş Dünya Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ-GK3 Gk Seçmeli III SDG 2 0 0 2 2
SBÖ306 İnsan İlişkileri ve İletişim Zorunlu 2 0 0 2 3
SBAE304 Osmanlı Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE304 Osmanlı Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE304 Osmanlı Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE304 Osmanlı Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
SBÖ302 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı II Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT302 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
SBÖ320 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 0 3 5
SBÖ310 Siyasi Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2 3
SBAE308 Siyasi Coğrafya ve Türkiye Jeopolitiği Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE308 Siyasi Coğrafya ve Türkiye Jeopolitiği Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE308 Siyasi Coğrafya ve Türkiye Jeopolitiği Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE308 Siyasi Coğrafya ve Türkiye Jeopolitiği Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE310 Sosyal Bilgiler Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 0
SBAE310 Sosyal Bilgiler Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 0
SBAE310 Sosyal Bilgiler Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 0
SBAE310 Sosyal Bilgiler Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 0
SBÖ304 Sosyal Bilgiler Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemesi Zorunlu 2 0 0 2 2
SBAE306 Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE306 Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT306 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBAE411 Afetler ve Afet Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE411 Afetler ve Afet Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE411 Afetler ve Afet Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBÖ405 Günümüz Dünya Sorunları Zorunlu 2 0 0 2 3
SBAE407 Medya Okur Yazarlığı ve Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE407 Medya Okur Yazarlığı ve Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBÖ413 Okul Deneyimi Zorunlu 1 0 4 3 5
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
SBÖ411 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ407 Özel Öğretim Yöntemleri-II Zorunlu 2 0 2 3 5
SBÖ409 Program Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2 5
SBAE405 Sanat ve Müze Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE405 Sanat ve Müze Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBÖ403 Sosyal Bilgiler Ders Kitapı İncelemeleri Zorunlu 2 0 2 3 6
SBAE409 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE409 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE409 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE409 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 0
SBÖ401 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBÖ406 Drama Zorunlu 2 2 0 3 6
SBAE406 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE406 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE406 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE408 Karakter ve Değer Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE408 Karakter ve Değer Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBÖ-MB2 Mb Seçmeli II SDG 2 0 0 2 3
SBÖ408 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5 7
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGT404 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 5
SBÖ404 Sosyal Proje Geliştirme Zorunlu 1 2 0 2 5
SBAE404 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE404 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE404 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE404 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
SBÖ402 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II Zorunlu 2 0 0 2 4

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 3
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBÖ211 A Seçmeli I (Osmanlı Sosyal ve Ekonomi Tarihi) Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ213 A Seçmeli I (Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri) Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ215 A Seçmeli I (Türk Dış Politikası) Zorunlu 2 0 0 2 3
SBAE001 Çevre Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 2
SBAE002 Günümüz Dünya Sorunları Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE003 Harita Bilgisi ve Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE004 Küreselleşme ve Toplum Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE005 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE006 Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İnceleme Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE007 Sosyal Bilgiler Öğretimde Yerel-Çocuk Oyunları Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE008 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE009 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Tasarımı Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE010 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Kanıt, Yerel ve Sözlü Tarih Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE011 Sosyal Bilgilerde Bilişim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE012 Türk Hukuk Sistemi Zorunlu 2 0 0 2 0
SBAE013 Türkiyenin Ekonomik Yapısı Zorunlu 2 0 0 2 0
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Ortak 2 0 0 2 0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık Ortak 2 0 0 2 0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği Ortak 2 0 0 2 0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim Ortak 2 0 0 2 0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGGK010 Kültür ve Dil Ortak 2 0 0 2 0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı Ortak 2 0 0 2 0
EGGK012 Mesleki İngilizce Ortak 2 0 0 2 0
EGGK013 Sanat ve Estetik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK014 Türk Halk Oyunları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK015 Türk İşaret Dili Ortak 2 0 0 2 0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 0
EGGK017 Türk Musikisi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 0
SBÖ219 Gk Seçmeli I (Türk Demokrasi Tarihi) Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ221 Gk Seçmeli I (Türk Göç Tarihi) Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Ortak 2 0 0 2 0
EGMB004 Eğitim Hukuku Ortak 2 0 0 2 0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB006 Eğitim Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB007 Eğitimde Drama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Ortak 2 0 0 2 0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB016 Mikro Öğretim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB017 Müze Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları Ortak 2 0 0 2 0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü Ortak 2 0 0 2 0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Ortak 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBÖ212 A Seçmeli II (Türkiye Turizm Coğrafyası) Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ214 A Seçmeli II (Genel Türk Tarihi) Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ216 A Seçmeli II (Çağdaş Türk Dünyası Tarihi) Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ220 Mb Seçmeli I (Öğrenme Yöntemleri) Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ222 Mb Seçmeli I (Küreselleşme ve Eğitim) Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ224 Mb Seçmeli I (Doğal Afetler ve Afet Eğitimi) Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBÖ313 Gk Seçmeli II (Ortadoğu Tarihi ) Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ315 Gk Seçmeli II (Küresel İklim Değişimi ve Türkiye) Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ317 Gk Seçmeli II (Türk Çağdaşlaşma Tarihi) Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ319 Gk Seçmeli II (Dünya Kültürel Miras Coğrafyası) Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBÖ312 Gk Seçmeli III (Harita Bilgisi) Zorunlu 2 0 0 2 2
SBÖ314 Gk Seçmeli III (Balkan Tarihi) Zorunlu 2 0 0 2 2
SBÖ316 Gk Seçmeli III (Çevre ve Eğitim) Zorunlu 2 0 0 2 2
SBÖ318 Gk Seçmeli III (Sosyal Bilgiler Eğitiminde Arazi Uygulamaları) Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBÖ410 Mb Seçmeli II (Toplam Kalite Yönetimi) Zorunlu 2 0 0 2 3
SBÖ412 Mb Seçmeli II (Sosyal Bilgiler Eğitiminde Aktif Öğrenme) Zorunlu 2 0 0 2 3