Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1982'de kurulmuştur. Ana bilim dalımız, 1997-1998 öğretim yılında faaliyete geçmiştir. 1998-1999 öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır. Türkçe Eğitimi Ana bilim dalı, lisans düzeyinde dört yıllık eğitim programı uygulayan bir bölümdür.

Kazanılan Derece

Bu ana bilim dalı, yüksek öğretimde Türkçe Eğitimi alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Türkçe Eğitimi alanında lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türkçe Eğitimi alanında lisans derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türkçe Eğitimi alanında lisans derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Programımıza ÖSYM'nin yapmış olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile yerleştirme yapılır. Yabancı uyruklu öğrenciler ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (OMU-YÖS) dikkate alınarak kabul edilir. Kabul ve kayıt koşullarının detaylarına http://oidb.omu.edu.tr/basvuru-ve-kayitlar/ adresinden ulaşılabilir.

2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda programa ait Özel Koşul ve Açıklamalara göre;
1. Öğretmenlik programlarına (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dahil); programın, yerleştirme türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.)
2. İsteyen öğrenciler kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce hazırlık programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
3. Bu programı ilk 5 tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan “MEB” sütunda belirtilen kadarına Milli Eğitim Bakanlığınca burslu statüde destek sağlanacaktır. (Ek yerleştirmede geçerli değildir.)
4. Ondokuz Mayıs Üniversitesini Türkiye genelinde Y-DİL puan türünde ilk 500’e, Y-SÖZ puan türünde ilk 1000’e, Y-EA puan türünde ilk 2000’e, Y-SAY puan türünde ilk 3000’e girerek ilgili puan türlerindeki bölümlere yerleşen ve aynı programa kesin kayıt yaptıran (ek puanlı yerleştirmeler hariç) ilk 5’te tercih eden öğrencilere 8 ay süreyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi vakfı tarafından 400 TL burs verilecektir.

Bu özel koşul ve açıklamalar Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda her yıl güncellenmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Kayıt yaptıran öğrenciler daha önce bir yüksek öğretim kurumundan almış oldukları bazı derslerden ilgili yönetmelik uyarınca muaf olabilirler. Başka bir kurumdan alınan dersin içeriğinin programda verilen ders içeriği ile örtüşmesi ve ilgili komisyonun onaylaması halinde öğrenci ilgili dersten muaf sayılır.
Ayrıca yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, programın birinci sınıfında okutulan zorunlu yabancı dil dersinden muaf olmaları için dönemin başında isteğe bağlı muafiyet sınavı uygulanır. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Türkçe Eğitimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Program Profili

Türk dili ve edebiyatı başta olmak üzere bütünü ile Türk kültür ve sanatını geliştirmek, bu alandaki çağdaş bilgilerin edinilmesine zemin hazırlamak, yaratılacak değerlerin evrensel boyutlarda bilimsel temelinin oluşması için çaba harcamak, Atatürk ilkelerinin ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin kazanılıp benimsenmesi için ortam oluşturmak, bütün bu faaliyetleri yurt ve ulus sevgisi temeline dayandırmak ve aynı nitelikleri taşıyan bireylerin yetişmesi için çaba harcamak.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız, öncelikli olarak KPSS sonrasında o yılki puan barajını geçtikleri takdirde Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı ilköğretim okulları II. kademe sınıflarına Türkçe öğretmeni olarak atanabilirler. Bunun yanı sıra mezunlarımız, özel ilköğretim kurumları ile özel dershanelerde de çalışabilir, yayınevlerinde dil danışmanı olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine; uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Aydın
İş Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi/Türkçe Eğitimi Bölümü, KURUPELİT/SAMSUN
İş Tlf.: 0 (362) 312 19 19 (5554)


Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. Cafer Özdemir
İş Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi/Türkçe Eğitimi Bölümü, KURUPELİT/SAMSUN
İş Tlf.: 0 (362) 312 19 19 (5364 )

Bölüm Olanakları

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Eğitim Fakültesinin Kurupelit kampüsünde yer alır. Programın bulunduğu binada, toplam 25 derslik, 1 İngilizce Dil Sınıfı, 1 Fransızca Dil Sınıfı, 5 Seminer Salonu, 2 Toplantı Salonu, 1 Drama Salonu, 1 Tiyatro ve Konferans Salonu, 1 Kütüphane, 1 Kantin ve Kafeterya bulunur. Fakültemizin dört cephesi de orman olup, bu kısımda 12 adet kamelya ve banklardan oluşan sosyal alanlar mevcuttur. Ulaşım kampüs içinde belediye otobüsü, özel minibüs ve tramvay ile sağlanmaktadır. Fakültemiz ayrıca kampüs içindeki Yaşam Merkezine 5, Merkez Kütüphaneye 10 dakikalık yürüyüş mesafesindedir.


Türkçe Eğitim Ana Dilim Dalı; 2 Profesör, 2 Doçent, 5 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir. Öğretim elemanları, derslerin yanı sıra başta lisansüstü çalışmaları olmak üzere, araştırma ve proje gibi faaliyetler içinde de bulunmaktadırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71043 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 71044 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 71045 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 71046 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 71047 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 71048 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 71049 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 71050 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 71051 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 71052 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 71053 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 71054 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 71055 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 71056 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 71059 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
16 71057 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
17 71058 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
18 71060 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 71062 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 71061 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
21 71064 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
22 71063 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
23 71067 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
24 71066 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
25 71065 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
26 71068 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 3
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
TRAE101 Türk Dil Bilgisi I Zorunlu 2 0 0 2 2
TRAE103 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I Zorunlu 2 0 0 2 3
TRAE105 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 2 0 0 2 3
TRÖ101 Türk Dilbilgisi-I : Ses Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 4
TRÖ103 Edebiyat Bilgi ve Kuramları-I Zorunlu 2 0 0 2 4
TRÖ105 Yazılı Anlatım-I Zorunlu 2 0 0 2 3
TRÖ107 Sözlü Anlatım-I Zorunlu 2 0 0 2 3
TRÖ109 Osmanlı Türkçesi-I Zorunlu 2 0 0 2 4
TRÖ111 Yazı Yazma Teknikleri Zorunlu 1 2 0 2 3
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 3
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
TRAE102 Türk Dil Bilgisi II Zorunlu 2 0 0 2 3
TRAE104 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II Zorunlu 2 0 0 2 3
TRAE106 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 2 0 0 2 3
TRÖ102 Türk Dilbilgisi-II : Şekil Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 4
TRÖ104 Edebiyat Bilgi ve Kuramları-II Zorunlu 2 0 0 2 4
TRÖ106 Yazılı Anlatım-II Zorunlu 2 0 0 2 4
TRÖ108 Sözlü Anlatım-II Zorunlu 2 0 0 2 4
TRÖ110 Osmanlı Türkçesi-II Zorunlu 2 0 0 2 5
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 12
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 24
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
SEÇ-I Seçmeli I SDG 0 0 0 0 4
TRAE201 Türk Dilbilgisi III Zorunlu 2 0 0 2 3
TRAE203 Türk Halk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2 3
TRAE205 Eski Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2 3
TRAE207 Yeni Türk Edebiyatı I Zorunlu 0 2 0 2 3
TRAE209 Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 2
TRAE211 Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 3
TRÖ201 Türk Dilbilgisi-III : Sözcük Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 4
TRÖ203 Türk Halk Edebiyatı-I Zorunlu 2 0 0 2 3
TRÖ205 Eski Türk Edebiyatı-I Zorunlu 2 0 0 2 3
TRÖ207 Yeni Türk Edebiyatı-I Zorunlu 2 0 0 2 3
TRÖ213 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 4
TRÖ-A1 A Seçmeli I SDG 3 0 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 6
TRAE AE SEÇMELİ (Türkçe) SDG 2 0 0 2 24
TRAE202 Türk Dilbilgisi IV Zorunlu 2 0 0 2 3
TRAE204 Türk Halk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 2
TRAE206 Eski Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 2
TRAE208 Yeni Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 3
TRAE212 Türkçe Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 3
TRÖ202 Türk Dilbilgisi-IV : Cümle Bilgisi Zorunlu 3 0 0 3 4
TRÖ204 Türk Halk Edebiyatı-II Zorunlu 2 0 0 2 3
TRÖ206 Eski Türk Edebiyatı-II Zorunlu 2 0 0 2 3
TRÖ208 Yeni Türk Edebiyatı-II Zorunlu 2 0 0 2 3
TRÖ210 Genel Dilbilimi Zorunlu 3 0 0 3 4
TRÖ212 Etkili İletişim Zorunlu 3 0 0 3 4
TRÖ214 Dil Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 3
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
TRAE301 Okuma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 4
TRAE303 Dinleme Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 4
TRAE305 Dilbilimi Zorunlu 2 0 0 2 2
TRÖ301 Anlama Teknikleri I : Okuma Eğitimi Zorunlu 2 2 0 3 5
TRÖ303 Anlama Teknikleri II : Dinleme Eğitimi Zorunlu 2 2 0 3 5
TRÖ305 Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 3
TRÖ307 Dünya Edebiyatı Zorunlu 3 0 0 3 4
TRÖ309 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 4
TRÖ311 Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT302 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
TRAE302 Konuşma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 5
TRAE304 Yazma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 5
TRAE308 Metindilbilim Zorunlu 2 0 0 2 3
TRÖ302 Anlatma Teknikleri I : Konuşma Eğitimi Zorunlu 2 2 0 3 5
TRÖ304 Anlatma Teknikleri II : Yazma Eğitimi Zorunlu 2 2 0 3 5
TRÖ306 Yabancılara Türkçe Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 3
TRÖ308 Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri-II Zorunlu 2 2 0 3 5
TRÖ310 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 4
TRÖ312 Uygarlık Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT401 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 5
TRAE401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 2 3
TRAE405 Dil Bilgisi Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 2
TRMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 10
TRÖ401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 5
TRÖ403 Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri Zorunlu 2 0 0 2 3
TRÖ409 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 10
TRÖ411 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 4
TRÖ-GK1 Gk Seçmeli I SDG 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB403 Okullarda Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
TRAE402 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 5
TRAE404 Dünya Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 4
TRMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 10
TRÖ410 Dil ve Kültür Zorunlu 2 0 0 2 4
TRÖ412 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5 12
TRÖ-A2 A Seçmeli II SDG 3 0 0 3 4
TRÖ-A3 A Seçmeli III SDG 2 0 0 2 4
TRÖ-GK2 Gk Seçmeli II SDG 2 0 0 2 3

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2 3
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2 3
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2 3
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2 3
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2 3
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2 3
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2 3
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2 3
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2 3
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2 3
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2 3
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2 3
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2 3
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2 3
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2 3
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2 3
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2 3
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2 3
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2 3
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2 3
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2 4
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2 4
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2 4
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2 4
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2 4
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2 4
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2 4
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2 4
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2 4
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2 4
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2 4
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2 4
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2 4
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2 4
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2 4
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 0 2 4
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 0 3 4
TRÖ209 A Seçmeli I (Metin Bilgisi) 3 0 0 3 4
TRÖ211 A Seçmeli I (Sözlük Bilimi) 3 0 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TRAE001 Anlam Bilimi 2 0 0 2 4
TRAE002 Dil Edinimi 2 0 0 2 4
TRAE003 Eleştirel Okuma 4 0 0 4 4
TRAE004 İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi 2 0 0 2 4
TRAE005 İlk Okuma Yazma Öğretimi 2 0 0 2 4
TRAE006 Kelime Öğretimi 2 0 0 2 4
TRAE007 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2 4
TRAE008 Ses Eğitimi ve Diksiyon 2 0 0 2 4
TRAE009 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 0 2 4
TRAE010 Türkçe Ders Kitabı İncelemesi 2 0 0 2 4
TRAE011 Türkçe Öğretimi Tarihi 2 0 0 2 4
TRAE012 Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı 2 0 0 2 4
TRAE013 Türkçe Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme 2 0 0 2 4
TRAE014 Yaratıcı Yazma 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ERS411 Gk Seçmeli I (Temel Türkçe I) 2 0 0 2 3
TRÖ405 Gk Seçmeli I (Doğu ve Batı Düşünceleri) 2 0 0 2 3
TRÖ407 Gk Seçmeli I (İnsan Hakları Demokrasi Eğitimi) 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TRÖ402 A Seçmeli II (Yaşayan Türk Lehçeleri) 3 0 0 3 4
TRÖ404 A Seçmeli II (Türkçenin Güncel Sorunları) 3 0 0 3 4
TRÖ406 A Seçmeli III (Çağdaş Türk Şiiri İncelemeleri) 2 0 0 2 4
TRÖ408 A Seçmeli III (Edebi Eleştiri) 2 0 0 2 4
ERS412 Gk Seçmeli II (Temel Türkçe II) 2 0 0 2 3
TRÖ414 Gk Seçmeli II (Türk Mitolojisi) 2 0 0 2 3
TRÖ416 Gk Seçmeli II (Dil Felsefesi) 2 0 0 2 3