Program Tanımları

Kuruluş

Daha önce Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde kurulmuş olan İngilizce Öğretmenlilği Programı 1982-83 Eğitim Öğretim Yılında öğrenci alımına başlamıştır. Öğretim dili İngilizcedir.

Kazanılan Derece

İngiliz Dili Eğitimi veren İngilizce Öğretmenliği alanında 240 AKTS kredilik alınarak Programı başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterliliklerini kazananlar, İngiliz Dili Eğitimi bilim alanında, Lisans derecesine sahip olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programımıza ÖSYM'nin yapmış olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile yerleştirme yapılır. Yabancı uyruklu öğrenciler ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (OMU-YÖS) dikkate alınarak kabul edilir.
2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda programa ait Özel Koşul ve Açıklamalara göre;
* Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. (madde 15)
* Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler. (madde 17)
* Öğretmenlik programlarına (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil.); programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.) Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.). (madde 24)
* Bu programı ilk 5 tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan "MEB" sütunda belirtilen kadarına Milli Eğitim Bakanlığınca burslu statüde destek sağlanacaktır. (madde 75)
* Yabancı dil sınavına İngilizceden girmek zorunludur. (madde 77)
* Ondokuz Mayıs Üniversitesini, Türkiye genelinde Y-DİL puan türünde ilk 500'e, Y-SÖZ puan türünden ilk 1000'e, Y-EA puan türünde ilk 2000'e, Y-SAY puan türünde ilk 3000'e girerek ilgili puan türlerindeki bölümlere yerleşen ve aynı programa kesin kayıt yaptıran (Ek puanlı yerleştirmeler hariç) ilk 5'te tercih eden öğrencilere 8 ay süreyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı tarafından 400 TL burs verilecektir. (madde 754)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Adayların lise veya dengi bir dereceye sahip olmaları ve öğrenci seçme sınavını yeterli puanla geçmeleri gerekmektedir. Kayıt yaptıran öğrenciler, yerleştirme sınavı sonuçlarına göre hazırlık sınıfı veya lisans eğitimine başlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programımıza ÖSYM'nin yapmış olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Yüksek Öğretim Kurulu’nun ilan ettiği kontenjan dahilinde öğrenci alınır.

Program Profili

İngilizce öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
İngilizce Öğretmenliği programının eğitim dili İngilizce ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda, teorik ve uygulamalı Alan Bilgisi, Alan Eğitimi, Öğretmenlik Meslek Bilgisi, Genel Kültür ve Seçmeli derslere yer verilmektedir. İlk yarıyıllarda ağırlıklı olarak alan bilgisi dersleri, sonraki yarıyıllarda ise alan eğitimi ve seçmeli dersler yer almaktadır. Öğretmenlik Meslek Bilgisi dersleri ise tüm yarıyıllara dağıtılmış durumdadır. Uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapılan Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri programın son sınıfında yer almaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Anabilim Dalımızdan mezun olan öğrenciler başta özel ve resmi ortaöğretim kurumlarında ingilizce Öğretmeni olmak üzere ithalat-ihracat firmalarında, sanayi kuruluşlarında, halkla ilişkiler alanında, tercüme bürolarında, turizm işletmelerinde, medya ve diğer ticari kuruluşlarda iş bulabilmektedirler

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin; bir dersin yarıyıl/yıl sonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için teorik derslerin en az % 70’ine, ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların % 80’ine devamları zorunludur. Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının toplamıdır.Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

İngilizce Öğretmenliği programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuzmayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Telefon +90 362 312 19 19
E-Posta kiziltan@omu.edu.tr
Web http://egitim.omu.edu.tr/yabanci-diller-egitimi-bolumu/377/

Bölüm Olanakları

İngilizce Öğretmenliği programını bünyesinde barındıran Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesinin Kurupelit kampüsünde yer alan iki binadan birinde eğitim vermektedir. Fakültemiz 1 adet kapalı basketbol/voleybol sahasına ve diğer binada yer alan 1 adet öğrenci kantinine, 150 ve 200 kişilik toplantı/konferans salonlarına sahiptir. Fakültemizin dört cephesi de orman olup, bu kısımda 12 adet kamelya ve banklardan oluşan sosyal alanlar mevcuttur. Ulaşım kampüs içinde belediye otobüsü, özel minibüs ve tramvay ile sağlanmaktadır. Fakültemiz ayrıca kampüs içindeki Yaşam Merkezine 5 dakikalık yürüyüş mesafesindedir.

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurupelit Kampüsündeki binada hizmet vermektedir. Bölümde , 1 Profesör, 4. Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79690 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleriyle tanımak
2 79691 Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
3 79721 Hedef dili, dilbilim alanlarını, dil öğretim kuram ve yaklaşımlarını tanımak
4 79692 Hedef dilin kültürünü ve edebiyatını tanımak
5 79693 Çağdaş dil öğrenme kuram, yaklaşım ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
6 79694 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
7 79724 Farklı öğrenme stratejileri kapsamında öğrenenlere kendi kendine öğrenme yollarını keşfettirebilmek
8 79726 Dil öğretim sürecine uygun düzenlenmiş araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek ve kullanmak
9 79727 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayara yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek
10 79728 Sesbilimi, sözcük, biçimbilgisi, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin yabancı dilde temel dil becerilerini ve iletişim yeterliliklerini geliştirmek için kullanabilmek
11 79729 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları dahil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek, sonuçları değerlendirip uygulamalarına yansıtabilmek
12 79695 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
13 79723 Dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
14 79722 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilmek, bu konudaki gelişmeleri takip edebilmek ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
15 79725 İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için öğrencilere anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

ZİH001 Zorunlu Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı) Zorunlu 26 0 0 26 60
ZİH001 Zorunlu Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı) Zorunlu 26 0 0 26 30
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 3
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
INAE101 Okuma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 2
INAE103 Yazma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 2
INAE105 Dinleme ve Sesletim I Zorunlu 2 0 0 2 2
INAE107 Sözlü İletişim Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 2
İNÖ101 Bağlamsal Dil Bilgisi-I Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ103 İleri Okuma ve Yazma-I Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ105 Dinleme ve Sesletim-I Zorunlu 3 0 0 3 5
İNÖ107 Sözlü İletişim Becerileri-I Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ109 Etkili İletişim Zorunlu 3 0 0 3 2
İNÖ111 Sözcük Bilgisi-I Zorunlu 3 0 0 3 4
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 3
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
INAE102 Okuma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 2
INAE104 Yazma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 3
INAE106 Dinleme ve Sesletim II Zorunlu 2 0 0 2 3
INAE108 Sözlü İletişim Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 3
INAE110 İngilizcenin Yapısı Zorunlu 2 0 0 2 2
İNÖ102 Bağlamsal Dil Bilgisi-II Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ104 İleri Okuma ve Yazma-II Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ106 Dinleme ve Sesletim-II Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ108 Sözlü İletişim Becerileri-II Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ110 Sözcük Bilgisi-II Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ112 Yabancı Dil Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri II Zorunlu 3 0 0 3 3
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 18
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 24
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
INAE AE SEÇMELİ (İngilizce) SDG 2 0 0 2 24
INAE203 İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 3
INAE205 İngiliz Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2 4
INAE207 Dilbilim I Zorunlu 2 0 0 2 3
INAE209 Eleştirel Okuma ve Yazma Zorunlu 2 0 0 2 3
İNÖ201 İngiliz Edebiyatı-I Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ203 Dilbilim-I Zorunlu 3 0 0 3 5
İNÖ205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar-I Zorunlu 3 0 0 3 5
İNÖ207 İngilizce Türkçe Çeviri Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ209 Anlatım Becerileri Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ-GK1 Gk Seçmeli I SDG 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 6
INAE204 İngilizce Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 3
INAE206 İngiliz Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 4
INAE208 Dilbilim II Zorunlu 2 0 0 2 3
INAE210 Dil Edinimi Zorunlu 2 0 0 2 3
İNÖ202 İngiliz Edebiyatı-II Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ204 Dilbilim-II Zorunlu 3 0 0 3 5
İNÖ206 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar-II Zorunlu 3 0 0 3 5
İNÖ208 Dil Edinimi Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ210 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 2
İNÖ212 Özel Öğretim Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
INAE303 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 5
INAE305 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 5
INAE307 Dil ve Edebiyat Öğretimi I Zorunlu 2 0 0 2 3
İNÖ301 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I Zorunlu 2 2 0 3 5
İNÖ303 Özel Öğretim Yöntemleri-II Zorunlu 2 0 2 3 5
İNÖ305 Dil Becerilerinin Öğretimi-I Zorunlu 2 2 0 3 5
İNÖ307 Edebiyat ve Dil Öğretimi-I Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ311 Drama Zorunlu 2 2 0 3 5
İNÖ-D1 İkinci Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT302 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
INAE308 Dil ve Edebiyat Öğretimi II Zorunlu 2 0 0 2 3
İNÖ302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II Zorunlu 2 2 0 3 5
İNÖ304 Türkçe-İngilizce Çeviri Zorunlu 3 0 0 3 5
İNÖ306 Dil Becerilerinin Öğretimi-II Zorunlu 2 2 0 3 5
İNÖ308 Edebiyat ve Dil Öğretimi-II Zorunlu 3 0 0 3 5
İNÖ312 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 3
İNÖ-D2 İkinci Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 3
EGMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT401 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 5
İNÖ401 Yabancı Dil.Öğ. Mat. İnc. ve Geliş. Zorunlu 3 0 0 3 5
İNÖ409 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 8
İNÖ411 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 3
İNÖ-A1 A Seçmeli I SDG 2 0 0 2 5
İNÖ-D3 İkinci Yabancı Dil III SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EGMB403 Okullarda Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
İNÖ402 Yabancı Dil.Öğrt.Ölçme ve Değ. Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ412 Karşılaştırmalı Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 2
İNÖ414 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5 12
İNÖ-A2 A Seçmeli II SDG 2 0 0 2 3
İNÖ-A3 A Seçmeli III SDG 2 0 0 2 3

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2 3
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2 3
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2 3
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2 3
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2 3
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2 3
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2 3
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2 3
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2 3
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2 3
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2 3
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2 3
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2 3
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2 3
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2 3
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2 3
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2 3
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2 3
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2 3
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2 3
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2 4
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2 4
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2 4
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2 4
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2 4
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2 4
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2 4
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2 4
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2 4
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2 4
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2 4
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2 4
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2 4
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2 4
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2 4
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 0 2 4
İNAE001 Dil ve Toplum 2 0 0 2 4
İNAE002 Dünya İngilizceleri ve Kültür 2 0 0 2 4
İNAE003 Edimbilimi ve Dil Öğretimi 2 0 0 2 4
İNAE004 İngilizce Ders Kitabı İnceleme 2 0 0 2 4
İNAE005 İngilizce Öğretiminde Drama 2 0 0 2 4
İNAE006 İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı 2 0 0 2 4
İNAE007 İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar 2 0 0 2 4
İNAE008 İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi 2 0 0 0 4
İNAE009 Kitle İletişiminde İngilizce 2 0 0 2 4
İNAE010 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 0 2 4
İNAE011 Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi 2 0 0 2 4
İNAE012 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 0 0 0 2 4
İNAE013 Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi 2 0 0 2 4
İNÖ211 Gk Seçmeli I (Eğitim Felsefesi) 2 0 0 2 3
İNÖ213 Gk Seçmeli I (Mitoloji) 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNÖ309 İkinci Yabancı Dil I (Almanca) 2 0 0 2 2
İNÖ313 İkinci Yabancı Dil I (Fransızca) 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNÖ310 İkinci Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2 2
İNÖ314 İkinci Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNÖ405 A Seçmeli I (Çağdaş İngiliz Romanı) 2 0 0 2 5
İNÖ407 A Seçmeli I (İngiliz Kültür Tarihi) 2 0 0 2 5
İNÖ403 İkinci Yabancı Dil III (Almanca) 2 0 0 2 2
İNÖ413 İkinci Yabancı Dil III (Fransızca) 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNÖ404 A Seçmeli II (Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi) 2 0 0 2 3
İNÖ406 A Seçmeli II (Akademik Konuşma) 2 0 0 2 3
İNÖ408 A Seçmeli III (Dil Öğretimi Yeni Eğilimler) 2 0 0 2 3
İNÖ410 A Seçmeli III (Yab.Dil Öğr. Sosyokültürel Boyut) 2 0 0 2 3