Program Tanımları

Kuruluş

Üniversitelerin yeniden yapılanmasıyla Yüksek Öğretmen Okullarının Eğitim Fakültesine dönüştürülmesiyle 15 Ekim 1982 tarihinde Eğitim Bilimleri Bölümü açılmıştır. Eğitim Bilimleri Bölümünde 1990’ a kadar Eğitim Fakültesinin diğer bölümlerinde okutulmakta olan Öğretmenlik Meslek derslerini yürütülmüştür. 1990-1991 öğretim yılından itibaren ise “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” programı açılarak I. ve II. öğretim lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. II. öğretim YÖK’ün aldığı kararla kapatılmıştır. I. öğretimde yaklaşık olarak 450 öğrenci öğrenim görmektedir.

Kazanılan Derece

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Derecesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci “Psikolojik Danışman” ünvanı ile mezun olmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programımıza ÖSYM'nin yapmış olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile yerleştirme yapılır. Yabancı uyruklu öğrenciler ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (OMU-YÖS) dikkate alınarak kabul edilir. Kabul ve kayıt koşullarının detaylarına http://oidb.omu.edu.tr/basvuru-ve-kayitlar/ adresinden ulaşılabilir.

2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda programa ait Özel Koşul ve Açıklamalara göre;
1) Öğretmenlik programlarına (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil.); programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası 2 dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).
2) İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir.
3) Bu programı ilk 5 tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan "MEB" sütununda belirtilen kadarına Milli Eğitim Bakanlığınca burslu statüde destek sağlanacaktır. (Ek yerleştirmede geçerli değildir.)
4) Ondokuz Mayıs Üniversitesini, Türkiye genelinde Y-DİL puan türünde ilk 500'e, Y-SÖZ puan türünden ilk 1000'e, Y-EA puan türünde ilk 2000'e, Y-SAY puan türünde ilk 3000'e girerek ilgili puan türlerindeki bölümlere yerleşen ve aynı programa kesin kayıt yaptıran (Ek puanlı yerleştirmeler hariç) ilk 5'te tercih eden öğrencilere 8 ay süreyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı tarafından 400 TL burs verilecektir.
Bu özel koşul ve açıklamalar Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda her yıl güncellenmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Kayıt yaptıran öğrenciler daha önce bir yüksek öğretim kurumundan almış oldukları bazı derslerden ilgili yönetmelik uyarınca muaf olabilirler. Başka bir kurumdan alınan dersin içeriğinin programda verilen ders içeriği ile örtüşmesi ve ilgili komisyonun onaylaması halinde öğrenci ilgili dersten muaf sayılır.
Ayrıca yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, programın birinci sınıfında okutulan zorunlu yabancı dil dersinden muaf olmaları için dönemin başında isteğe bağlı muafiyet sınavı uygulanır. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümümüz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı'ndan bir adayın mezun olabilmesi için kendisine sunulan bütün dersleri başarılı bir şekilde vermesi ve 240 krediyi tamamlayabilmesi gerekmektedir.

Program Profili

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı'nın amacı; bilimsel açıdan yeterli, ülkesinin eğitim sorunlarının yanı sıra önemli toplumsal sorunlarına karşı da duyarlı ve çözüm üretebilecek psikolojik danışmanlar" yetiştirmektir. Program, öğrencilerin kendisini sürekli geliştiren, çağdaş ölçme-değerlendirme ve teknolojik gelişmelerden haberdar, kültürel farklılıklara saygılı, meslek etiğine bağlı bireyler olmalarını sağlayacak şekilde planlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz, özel öğretim kurumlarında ve KPSS den yeterli puanı almaları durumunda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda psikolojik danışman olarak görev yapabilirler. Lisansüstü eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerimiz üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Ayrıca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde, Rehberlik Araştırma Merkezleri’nde, Milli Savunma, Adalet ve Sağlık Bakanlığı’nda, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi farklı kurum ve kuruluşlarda psikolojik danışman olarak istihdam edilebilmektedirler. Ayrıca mezunlarımız özel Psikolojik Danışma ve Psikoterapi merkezlerinde Psikolojik Danışman olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans sonrasında ALES sınavına girerek lisansüstü düzeyde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisansüstü programında ya da farklı disiplinlerde eğitim imkânı bulunmaktadır (Örn. Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde Eğitimin Felsefi, Tarihi ve Sosyal Temelleri, Eğitim Yönetimi, Eğitim Programları ve Öğretim gibi anabilim dallarında tezli-tezsiz yüksek lisans yapabilme imkânı vardır).

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İlgili yönetmelik ile bir dersin başarı notu, dönem içi değerlendirme notunun %40’ı ile dönem sonu veya bütünleme sınavından alınan notun %60’ının toplamıdır. Dönem içi değerlendirme, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği sınav, uygulama, proje, ödev, öğrenci ürün dosyası gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Her iki değerlendirme sisteminde de herhangi bir dersten dönem/yılsonu sınavına girmeyen ve bu sınavda 100 üzerinden en az 50 alamayan öğrenciler başarısız sayılır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme kriterlerine ait detaylara, aşağıdaki Müfredat başlığında ilgili ders için ayrılan alandan ulaşabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4’lük not sisteminde Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) 2,0 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Seher BALCI ÇELİK sbalci@omu.edu.tr
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD
Kurupelit Yerleşkesi, 55200 Atakum/Samsun
03623121919-5370
Bölüm Sekreteri: Serkan Olgun
e-posta: serkan.olgun@omu.edu.tr
Bölüm Sekreterliği Dahili Telefonu: 03623121919/5394

Bölüm Olanakları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Kurupelit Yerleşkesi Eğitim Fakültesi A Blokta hizmet vermekte olup, 5 dersliğe ve bir seminer salonuna sahiptir. Ayrıca öğrencilerin Grupla ve Bireysel Psikolojik Danışma derslerinde uygulama yapmaları amacıyla 4 danışma odası ve 1 aynalı oda bulunmaktadır. Tüm dersliklerde projeksiyon ve bilgisayar bulunmaktadır. Programın bulunduğu binada, toplam 25 derslik, 4’ü lisansüstü eğitim için olmak üzere 5 seminer 1 İngilizce dil sınıfı, 1 Fransızca Dil sınıfı, 2 toplantı sınıfı, drama salonu, tiyatro ve konferans salonu, sergi salonu, 2 kütüphane salonu ve öğrenci kantini bulunmaktadır. Ayrıca iki farklı katta yer alan öğrenci dinlenme alanlarına sahiptir. Ayrıca Fakültemiz kapalı basketbol/voleybol sahalarına ve B Blok’ da ki binada yer alan öğrenci kantinine, 150 ve 200 kişilik toplantı/konferans salonlarına sahiptir. Fakültemizin dört cephesi de orman olup, bu kısımda 12 adet kamelya ve banklardan oluşan sosyal alanlar mevcuttur. Ulaşım kampüs içinde belediye otobüsü, özel minibüs ve tramvay ile sağlanmaktadır. Fakültemiz kampüs içindeki Yaşam Merkezine yürüme mesafesindedir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi binasında bulunan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, 3 profesör, 3 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi ile hizmet sunmaktadır.
Anabilim Dalı, uluslararası ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Anabilim Dalının, ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında anlaşmaları bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71211 Psikolojik danışmanlık mesleğinin tarihine, felsefesine ve güncel durumuna ilişkin bilgi sahibidir.
2 71212 Psikolojik değerlendirme amacıyla kullanılan testleri/test dışı teknikleri bilir ve uygular.
3 71213 Eğitim bilimlerinin temel bilgi birikiminden yararlanarak eğitim öğretim süreçlerine özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
4 71214 Bireyle, grupla ve aileyle çalışırken uygun psikolojik danışma ilke, beceri, müdahale ve stratejilerini danışanın kültürel özelliklerini dikkate alarak uygular.
5 71215 Psikolojik danışma kuram ve modellerini, teknik ve becerilerini bilir ve bu kuram ve modellere göre danışana yardım sunar.
6 71216 Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki farklı uzmanlık alanlarına ilişkin kuramsal bilgilere ve uygulama becerisine sahiptir.
7 71217 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve psikolojik danışma ve rehberlik araştırmalarında/ uygulamalarında kullanır.
8 71218 Kanıt temelli PDR programları planlar, tasarlar, uygular, izleyip değerlendirir.
9 71219 Psikolojik danışmanlık meslek kimliğini benimsediğini gösterir, kişisel ve mesleki gelişime açıktır ve yaşam boyu öğrenme davranışını devam ettirir.
10 71220 Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini etkili yürütebilmek için öğrenci, meslektaş, aile ve diğer paydaşlar ile etkili iletişim kurar ve iş birliği yapar.
11 71221 Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında bilgi teknolojilerini amacına yönelik olarak kullanır.
12 71222 İnsan davranışlarının fizyolojik ve çevresel bağlamı, gelişim dönemlerindeki farklı gelişim alanlarında ortaya çıkan normal ve normal dışı davranışlar, öğrenme süreçleri ve kriz durumları ile ilgili konuları anlamaya yetkindir.
13 71223 Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini sunarken etik ilke, kural ve yasalara uygun hareket eder.
14 71224 Psikoloji, sosyoloji, felsefe ve eğitimle ilgili temel kavram ve kuramları bireylerin ve toplumsal grupların sosyo-kültürel özellikleri ve ihtiyaçları bağlamında değerlendirmeye yetkindir.
15 71225 ...
16 71226 ...
17 71227 ...
18 71228 ...
19 71229 ...
20 71230 ...
21 71231 ...
22 71232 ...
23 71233 ...
24 71234 ...
25 71235 ...
26 71236 ...
27 71237 ...
28 71238 ...
29 71239 ...
30 71240 ...
31 71241 ...
32 71242 ...
33 71243 ...
34 71245 ...
35 71244 ...

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 3
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
PDAE103 Kültürel Antropoloji Zorunlu 2 0 0 2 4
PDAE105 Psikolojiye Giriş Zorunlu 2 0 0 2 4
PDR101 Fizyolojik Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3 5
PDR103 Felsefeye Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
PDR105 Psikolojiye Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
PDR107 Sosyolojiye Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
PDR109 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
PDR111 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri Zorunlu 3 0 0 3 4
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 3
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 3
PDAE106 Gelişim Psikolojisi I Zorunlu 2 0 0 2 4
PDAE108 Fizyolojik Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2 4
PDAE110 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2 5
PDR102 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Zorunlu 1 1 0 2 4
PDR104 Sosyal Antropoloji Zorunlu 3 0 0 3 5
PDR106 Gelişim Psikolojisi-I Zorunlu 3 0 0 3 6
PDR108 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 4
PDR110 Sağlık Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 12
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 24
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
PDAE AE SEÇMELİ (PDR) SDG 2 0 0 2 24
PDAE201 Öğrenme Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 4
PDAE203 Temel İstatistik Zorunlu 2 0 0 2 4
PDAE205 Sosyal Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2 4
PDAE209 Gelişim Psikolojisi II Zorunlu 2 0 0 2 4
PDR201 Bireyi Tanıma Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 4
PDR203 İstatistik-I Zorunlu 3 0 0 3 5
PDR205 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Zorunlu 3 0 0 3 4
PDR207 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 4
PDR209 Gelişim Psikolojisi-II Zorunlu 3 0 0 3 4
PDR211 Okullarda Gözlem Zorunlu 2 2 0 3 5
PDR-S1 Seçmeli I SDG 3 0 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 3
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
PDAE202 Test Dışı Teknikler Zorunlu 1 2 0 2 3
PDAE204 Karakter ve Değer Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 3
PDAE208 Kişilik Kuramları Zorunlu 2 0 0 2 2
PDR202 Test Dışı Teknikler Zorunlu 3 0 0 3 5
PDR204 Sosyal Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3 4
PDR206 Okulllarda Önleyici Rehberlik ve Psik. Danş. Zorunlu 3 0 0 3 4
PDR208 Grup Rehberliği Zorunlu 2 0 0 2 3
PDR210 İnsan İlişkileri ve İletişim Zorunlu 2 1 0 3 4
PDR212 İstatistik-II Zorunlu 3 0 0 3 5
PDR214 Öğrenme Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 3
PDAE301