Program Tanımları

Kuruluş

Kimya Bölümü 1975 yılında kurulmuştur. Kimya Bölümü; Analitik, Anorganik, Fizikokimya, Organik Kimya ve Biyokimya Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Kimya eğitimi, toplam 4 yıllık bir süreci kapsar. Öğrenciler üçüncü sınıftan itibaren 30 iş günü staj yapmak zorundadır. Eğitim programını tamamlayanlar Kimya Lisans diploması alırlar ve “Kimyager” olarak çalışabilirler. Kimya Bölümünün misyonu, kimya biliminin ve endüstrinin gereksinimleri ve gelişimi doğrultusunda bilimsel düşünceye sahip, yaratıcı potansiyeli olan araştırıcı ve uygulayıcı eleman yetiştirmektir. Ayrıca, kazanılan bilgi birikimini, ulusal ve bölgesel olarak faaliyet sürdüren endüstri kuruluşlarının sorunlarının çözümünde kullanmak ve kimyanın çeşitli alanlarında araştırma ve yayın yapmaktır. Vizyonu ise ulusal ve uluslar arası arenada kimya bilimi ve kimyasal teknoloji dünyası ile örgütsel bağları geliştirmek, kimya eğitimini ve araştırmalarını dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir düzeye getirmek için rekabetçi bir ortam yaratmaktır.

Kazanılan Derece

Kimyagerlik

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı'ndan yeterli puan almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yabancı dil muafiyet sınavı yapılmakta ve başarılı olanlar bu dersten muaf olmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan ( toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere Kimyagerlik diploması verilir.

Program Profili

Kimya Bölümü; Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Fizikokimya,Organik Kimya ve Biyokimya olmak üzere beş ayrı Anabilim Dalı’ndan oluşmaktadır. Kimya eğitim programı 4 yıllık eğitim programını içermektedir. Kimya Lisans programından mezun olan öğrenciler Kimyager unvanı alırlar ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine hak kazanırlar. Kimya Dalı’nda lisans derecesi, 30 iş günü staj (eğitim kursu) dönemi de dahil olmak üzere eğitim planında yer alan bütün dersleri tamamlayan öğrencilere verilir. Kimya lisans programı öğrencilere kimyanın temelini öğretmek için tasarlanmıştır. Eğitim programları ilk yıl farklı eğitimler almış öğrencilerin bilgi düzeylerini aynı seviyeye getirmek için Genel Fizik, Genel Kimya, Matematik gibi temel dersleri içermektedir. İkinci yıl, Analitik Kimya ve Organik Kimya , üçüncü yıl Anorganik Kimya ve Fiziko kimya , dördüncü yıl ise Biyokimya ve Endüstriyel Kimya zorunlu dersleri okutulmakta ve bir kimyagerin kariyerinde en önemli teknik özelliği olarak taşıması gereken laboratuar yeteneğini geliştirebilmesini sağlayan laboratuar çalışmaları yer almaktadır. Lisans programı analitik yaklaşımı geliştirerek laboratuar deneyimlerinin yanı sıra öğrencide problem çözümünü geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız üniversiteler, araştırma enstitüleri veya tarımsal, çevresel, gıda, tıbbi, ilaç ve biyoteknolojik şirketlerde araştırmacı olarak çalışabilir. Ayrıca, hastanelerin laboratuvarlarında bilim adamı ve teknik eleman olarak ta iş bulabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans programından mezun olan öğrencilerimiz Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında yüksek Lisans ve Doktora eğitimi alabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bir yarıyılda en az bir yazılı ara sınav ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı ve bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Bir dersin sınavına ilişkin ham başarı puanı öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanların ortalamasının % 40’ının, final sınav puanının % 60’ına ilavesi ile elde edilen puandır. Final notunun da en az 60 olması gerekmektedir. Ortalama alınarak bulunan notun 60 ve üzerinde olması durumunda öğrenci o dersten başarılı sayılır.

Mezuniyet Koşulları

"Yeterlilik koşulları ve kurallar" bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet UYANIK Tel : 0 362 3121919/5065 E-mail : auyanik@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Kimya Bölümünde 23 Profesör, 1 Dr. Öğr. Gör., 1 Öğr. Gör. ve 5 Araştırma Görevlisi vardır. Bölümde oldukça donanımlı araçlar içeren Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Fizikokimya, Organik Kimya, Genel Kimya, Endüstriyel Kimya ve Enstrümental Analiz Eğitim ve Araştırma laboratuvarları bulunmaktadır. Dersler, laboratuvar ortamında, öğrencinin olanak ölçüsünde birebir yaptığı deneyler ile desteklenmektedir. Yapılan deneyler gerek sanayideki üretime gerekse bilimsel çalışmalara yöneliktir. Teknik ve eğitsel geziler ve yapılan staj ile öğrencilerin daha iyi yetişmesi sağlanmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 2
KİM103 Genel Kimya I Zorunlu 4 2 0 5 6
KİM151 Genel Kimya Lab. I Zorunlu 0 3 0 2 3
KİS-1 1.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 3
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
SSD-1 Sosyal Seçmeli Ders I SDG 1 0 0 1 1
TBFİZ105 Fizik I Zorunlu 3 0 0 3 4
TBMAT103 Matematik I Zorunlu 4 0 0 4 5
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2 2
KİM104 Genel Kimya II Zorunlu 4 2 0 5 6
KİM152 Genel Kimya Lab. II Zorunlu 0 3 0 2 3
KİS-2 2.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 3
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
SSD-2 Sosyal Seçmeli Ders II SDG 1 0 0 1 1
TBFİZ106 Fizik II Zorunlu 3 0 0 3 4
TBMAT104 Matematik II Zorunlu 4 0 0 4 5
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİM201 Analitik Kimya I Zorunlu 3 2 0 4 5
KİM203 Organik Kimya I Zorunlu 4 0 0 4 5
KİM205 Bilgisayar Programlama I Zorunlu 2 2 0 3 4
KİM207 Kimyacılar İçin Matematik Zorunlu 3 0 0 3 4
KİM251 Analitik Kimya Lab.I Zorunlu 0 4 0 2 4
KİM253 Organik Kimya Lab. I Zorunlu 0 4 0 2 4
KİS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİM202 Analitik Kimya II Zorunlu 3 2 0 4 6
KİM204 Organik Kimya II Zorunlu 4 0 0 4 6
KİM206 Bilgisayar Programlama II Zorunlu 2 2 0 3 4
KİM252 Analitik Kimya Lab.II Zorunlu 0 4 0 2 5
KİM254 Organik Kimya Lab. II Zorunlu 0 4 0 2 5
KİS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİM301 Fizikokimya I Zorunlu 3 2 0 4 5
KİM303 Anorganik Kimya I Zorunlu 4 0 0 4 4
KİM305 Enstrümental Analiz I Zorunlu 3 0 0 3 5
KİM351 Fizikokimya Lab. I Zorunlu 0 4 0 2 4
KİS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 12


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİM302 Fizikokimya II Zorunlu 3 2 0 4 5
KİM304 Anorganik Kimya II Zorunlu 4 0 0 4 5
KİM306 Enstrümental Analiz II Zorunlu 3 0 0 3 4
KİM308 Staj (30 İş Günü) Zorunlu 0 0 0 0 8
KİM352 Fizikokimya Lab. II Zorunlu 0 4 0 2 4
KİM356 Enstrümental Analiz Lab. Zorunlu 0 4 0 2 4
KİS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 8


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİM401 Biyokimya-I Zorunlu 4 0 0 4 4
KİM403 Endüstriyel Kimya-I Zorunlu 3 0 0 3 3
KİM405 Kuantum Kimyasına Giriş Zorunlu 3 0 0 3 3
KİM451 Anorganik Kimya Lab. Zorunlu 0 4 0 2 4
KİM453 Endüstriyel Kimya Lab. I Zorunlu 0 4 0 2 4
KİS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 12


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİM402 Biyokimya-II Zorunlu 4 0 0 4 5
KİM404 Endüstriyel Kimya-II Zorunlu 3 0 0 3 4
KİM452 Biyokimya Lab. Zorunlu 0 4 0 2 4
KİM454 Endüstriyel Kimya Lab. II Zorunlu 0 4 0 2 5
KİS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 12
MUP402 Mesleki Uygulama Programı Zorunlu 14 6 0 17 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)