Program Tanımları

Kuruluş

Kimya Bölümü 1975 yılında kurulmuştur. Kimya Bölümü; Analitik, Anorganik, Fizikokimya, Organik Kimya ve Biyokimya Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Kimya eğitimi, toplam 4 yıllık bir süreci kapsar. Öğrenciler üçüncü sınıftan itibaren 30 iş günü staj yapmak zorundadır. Eğitim programını tamamlayanlar Kimya Lisans diploması alırlar ve “Kimyager” olarak çalışabilirler. Kimya Bölümünün misyonu, kimya biliminin ve endüstrinin gereksinimleri ve gelişimi doğrultusunda bilimsel düşünceye sahip, yaratıcı potansiyeli olan araştırıcı ve uygulayıcı eleman yetiştirmektir. Ayrıca, kazanılan bilgi birikimini, ulusal ve bölgesel olarak faaliyet sürdüren endüstri kuruluşlarının sorunlarının çözümünde kullanmak ve kimyanın çeşitli alanlarında araştırma ve yayın yapmaktır. Vizyonu ise ulusal ve uluslar arası arenada kimya bilimi ve kimyasal teknoloji dünyası ile örgütsel bağları geliştirmek, kimya eğitimini ve araştırmalarını dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir düzeye getirmek için rekabetçi bir ortam yaratmaktır.

Kazanılan Derece

Kimyagerlik

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı'ndan yeterli puan almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yabancı dil muafiyet sınavı yapılmakta ve başarılı olanlar bu dersten muaf olmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan ( toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere Kimyagerlik diploması verilir.

Program Profili

Kimya Bölümü; Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Fizikokimya,Organik Kimya ve Biyokimya olmak üzere beş ayrı Anabilim Dalı’ndan oluşmaktadır. Kimya eğitim programı 4 yıllık eğitim programını içermektedir. Kimya Lisans programından mezun olan öğrenciler Kimyager unvanı alırlar ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine hak kazanırlar. Kimya Dalı’nda lisans derecesi, 30 iş günü staj (eğitim kursu) dönemi de dahil olmak üzere eğitim planında yer alan bütün dersleri tamamlayan öğrencilere verilir. Kimya lisans programı öğrencilere kimyanın temelini öğretmek için tasarlanmıştır. Eğitim programları ilk yıl farklı eğitimler almış öğrencilerin bilgi düzeylerini aynı seviyeye getirmek için Genel Fizik, Genel Kimya, Matematik gibi temel dersleri içermektedir. İkinci yıl, Analitik Kimya ve Organik Kimya , üçüncü yıl Anorganik Kimya ve Fiziko kimya , dördüncü yıl ise Biyokimya ve Endüstriyel Kimya zorunlu dersleri okutulmakta ve bir kimyagerin kariyerinde en önemli teknik özelliği olarak taşıması gereken laboratuar yeteneğini geliştirebilmesini sağlayan laboratuar çalışmaları yer almaktadır. Lisans programı analitik yaklaşımı geliştirerek laboratuar deneyimlerinin yanı sıra öğrencide problem çözümünü geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız üniversiteler, araştırma enstitüleri veya tarımsal, çevresel, gıda, tıbbi, ilaç ve biyoteknolojik şirketlerde araştırmacı olarak çalışabilir. Ayrıca, hastanelerin laboratuvarlarında bilim adamı ve teknik eleman olarak ta iş bulabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans programından mezun olan öğrencilerimiz Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında yüksek Lisans ve Doktora eğitimi alabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bir yarıyılda en az bir yazılı ara sınav ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı ve bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Bir dersin sınavına ilişkin ham başarı puanı öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanların ortalamasının % 40’ının, final sınav puanının % 60’ına ilavesi ile elde edilen puandır. Final notunun da en az 60 olması gerekmektedir. Ortalama alınarak bulunan notun 60 ve üzerinde olması durumunda öğrenci o dersten başarılı sayılır.

Mezuniyet Koşulları

"Yeterlilik koşulları ve kurallar" bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet UYANIK Tel : 0 362 3121919/5065 E-mail : auyanik@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Kimya Bölümünde 23 Profesör, 1 Dr. Öğr. Gör., 1 Öğr. Gör. ve 5 Araştırma Görevlisi vardır. Bölümde oldukça donanımlı araçlar içeren Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Fizikokimya, Organik Kimya, Genel Kimya, Endüstriyel Kimya ve Enstrümental Analiz Eğitim ve Araştırma laboratuvarları bulunmaktadır. Dersler, laboratuvar ortamında, öğrencinin olanak ölçüsünde birebir yaptığı deneyler ile desteklenmektedir. Yapılan deneyler gerek sanayideki üretime gerekse bilimsel çalışmalara yöneliktir. Teknik ve eğitsel geziler ve yapılan staj ile öğrencilerin daha iyi yetişmesi sağlanmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİS-1 1.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 3
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
TBFİZ105 Fizik I Ortak 3 0 0 3 4
KİM103 Genel Kimya I Ortak 4 2 0 5 7
KİM151 Genel Kimya Lab. I Ortak 0 3 0 2 4
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 2
TBMAT103 Matematik I Ortak 4 0 0 4 5
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİS-2 2.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 3
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 1
TBFİZ106 Fizik II Ortak 3 0 0 3 4
KİM104 Genel Kimya II Ortak 4 2 0 5 7
KİM152 Genel Kimya Lab. II Ortak 0 3 0 2 5
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2 2
TBMAT104 Matematik II Ortak 4 0 0 4 5
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 3
KİM201 Analitik Kimya I Ortak 3 2 0 4 6
KİM251 Analitik Kimya Lab.I Ortak 0 4 0 2 4
KİM205 Bilgisayar Programlama I Ortak 2 2 0 3 4
KİM207 Kimyacılar İçin Matematik Ortak 3 0 0 3 4
KİM203 Organik Kimya I Ortak 4 0 0 4 5
KİM253 Organik Kimya Lab. I Ortak 0 4 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 3
KİM202 Analitik Kimya II Ortak 3 2 0 4 6
KİM252 Analitik Kimya Lab.II Ortak 0 4 0 2 4
KİM206 Bilgisayar Programlama II Ortak 2 2 0 3 4
KİM204 Organik Kimya II Ortak 4 0 0 4 5
KİM254 Organik Kimya Lab. II Ortak 0 4 0 2 4
KİM208 Spektroskopi Ortak 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 0
KİM303 Anorganik Kimya I Ortak 4 0 0 4 6
KİM305 Enstrümental Analiz I Ortak 3 0 0 3 5
KİM301 Fizikokimya I Ortak 3 2 0 4 6
KİM351 Fizikokimya Lab. I Ortak 0 4 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6
KİM304 Anorganik Kimya II Ortak 4 0 0 4 5
KİM306 Enstrümental Analiz II Ortak 3 0 0 3 4
KİM356 Enstrümental Analiz Lab. Ortak 0 4 0 2 4
KİM302 Fizikokimya II Ortak 3 2 0 4 6
KİM352 Fizikokimya Lab. II Ortak 0 4 0 2 4
KİM308 Staj (30 İş Günü) Ortak 0 0 0 0 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 0
KİM451 Anorganik Kimya Lab. Ortak 0 4 0 2 4
KİM401 Biyokimya-I Ortak 4 0 0 4 5
KİM453 Endüstriyel Kimya Lab. I Ortak 0 4 0 2 4
KİM403 Endüstriyel Kimya-I Ortak 3 0 0 3 4
KİM405 Kuantum Kimyasına Giriş Ortak 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 0
KİM452 Biyokimya Lab. Ortak 0 4 0 2 5
KİM402 Biyokimya-II Ortak 4 0 0 4 6
KİM454 Endüstriyel Kimya Lab. II Ortak 0 4 0 2 5
KİM404 Endüstriyel Kimya-II Ortak 3 0 0 3 5

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİM121 Bilim Tarihi Ortak 2 0 0 2 7
KİM123 Çevre Kimyası Ortak 2 0 0 2 3
KİM125 Çekirdek Kimyası Ortak 2 0 0 2 3
KİM127 Laboratuvar Güvenliği Ortak 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİM122 Kozmetik Kimyası Ortak 2 0 0 2 3
KİM124 Ametal Kimyası Ortak 2 0 0 2 3
KİM126 Bitki Kimyası Ortak 2 0 0 2 3
KİM128 Su Kimyası Ortak 2 0 0 2 0
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİM221 Kimyacılar İçin İstatistik Ortak 2 0 0 2 3
KİM223 Ayırma Teknikleri Ortak 2 0 0 2 3
KİM225 Kolloit Kimyası Ortak 2 0 0 2 3
KİM227 Metal Kimyası Ortak 2 0 0 2 3
KİM229 Stereokimya Ortak 2 0 0 2 3
KİM231 Kalite Güvencesi ve Standartları Ortak 2 0 0 2 3
KİM233 Organik Sentez Tasarımı Ortak 2 0 0 2 3
KİM235 Mesleki İngilizce I Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİM222 Elektrokimya Ortak 2 0 0 2 3
KİM224 Korozyon Kimyası Ortak 2 0 0 2 3
KİM226 Kimyacılar İçin Excel Ortak 2 0 0 2 0
KİM228 Polimer Kimyasına Giriş Ortak 2 0 0 2 3
KİM230 Deney Laboratuvarlarının Akreditasyonu Ortak 2 0 0 2 0
KİM232 Yüzey Kimyası Ortak 2 0 0 2 3
KİM234 Örnek Alma ve Hazırlama Ortak 2 0 0 2 0
KİM236 Mesleki İngilizce II Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİM321 Atomik Spektroskopiye Giriş Ortak 2 0 0 2 0
KİM323 Metalurji Ortak 2 0 0 2 3
KİM325 İlaç Kimyası Ortak 2 0 0 2 3
KİM327 Kimyada Elektronik Uygulamalar Ortak 2 0 0 2 3
KİM329 Organik Kimya III Ortak 2 0 0 2 3
KİM331 Sensörler ve Kullanım Alanları Ortak 2 0 0 2 3
KİM333 Yanıcı ve Patlayıcı Maddeler Ortak 2 0 0 2 0
KİM335 Süperkritik Ekstraksiyonlar Ortak 2 0 0 2 0
KİM337 Hesaplamalı Kimya Ortak 2 0 0 2 3
KİM339 Organik Analiz Ortak 2 0 0 2 3
KİM341 Elektroanalitik Kimya Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİM322 Boyar Maddeler Ortak 2 0 0 2 3
KİM324 Heterosiklik Bileşikler Ortak 2 0 0 2 3
KİM326 Kalite Kontrol Ortak 2 0 0 2 0
KİM328 Kemometri Ortak 2 0 0 2 0
KİM330 Biyoanalitik Kimyaya Giriş Ortak 2 0 0 2 3
KİM332 Anorganik Reaksiyon Mekanizmalarına Giriş Ortak 2 0 0 2 0
KİM334 Katıhal Kimyasına Giriş Ortak 2 0 0 2 3
KİM336 Kromatografiye Giriş Ortak 2 0 0 2 3
KİM338 Termokimya Ortak 2 0 0 2 3
KİM340 Fotokimya Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİM421 Voltametrik Teknikler Ortak 2 0 0 2 3
KİM423 Çevresel Toksikoloji Ortak 2 0 0 2 3
KİM425 Moleküler Simetriye Giriş Ortak 2 0 0 2 3
KİM427 Kimyasal Kinetik Ortak 2 0 0 2 3
KİM429 Anorganik Kimya III Ortak 2 0 0 2 3
KİM431 Karbonil Grubu Kimyası Ortak 2 0 0 2 3
KİM433 Araştırma Teknikleri Ortak 2 0 0 2 3
KİM435 Biyoaktif Organik Bileşikler Ortak 2 0 0 2 3
KİM437 Deneysel Tek.Yapı Karakterizasyonu Ortak 2 0 0 2 2
KİM439 Proteinlerin Ayırma ve Saflaştırma Yöntemleri Ortak 2 0 0 2 3
KİM441 Biyomimetik Ortak 2 0 0 2 3
KİM443 Besin Kimyası Ortak 2 0 0 2 3
KİM445 Yüzey Analizi Teknikleri Ortak 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİM422 Endüstriyel Stokiyometri Ortak 2 0 0 2 3
KİM424 Biyoteknoloji Ortak 2 0 0 2 3
KİM426 Tıbbi Kimya Ortak 2 0 0 2 3
KİM428 Reaktif Ara Ürünler Kimyası Ortak 2 0 0 2 0
KİM430 Organik Reaksiyon Mekanizmaları Ortak 2 0 0 2 3
KİM432 Cam Kimyası Ortak 2 0 0 2 3
KİM434 Biyokimyasal Toksikoloji Ortak 2 0 0 2 3
KİM436 Petrokimya Ortak 2 0 0 2 0
KİM438 Beslenme Kimyası Ortak 2 0 0 2 3
KİM440 Sentetik Biomoleküller Ortak 2 0 0 2 3
KİM442 Klinik Biyokimya Ortak 2 0 0 2 3
KİM444 Nanokimya Ortak 2 0 0 2 0
KİM446 Koordinasyon Kimyası Ortak 2 0 0 2 3
SKD002 Girişimcilik Zorunlu 2 2 0 3 0