Program Tanımları

Kuruluş

Matematik Bölümü, 1975 yılında Fen ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılmıştır. 1982 yılında yayınlanan 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Fen ve Mühendislik Fakültesinin Fen-Edebiyat Fakültesine dönüştürülmesiyle Matematik Bölümü Fen-Edebiyat Fakültesine dahil edilmiştir.

Kazanılan Derece

Matematikçi

Kabul ve Kayıt Koşulları

1- Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, 2- ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavından yeterli puan almış olmak, yabancı uyruklu öğrenciler için YÖS sınavından yeterli puan almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Matematik Bölüm Programı eğitim planında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak

Program Profili

Eğitim süresi dört yıldır. Bölümümüzün eğitim programı günümüz matematiğindeki gelişmeleri takip edebilecek çağdaş matematikçiler yetiştirecek şekilde düzenlenmiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız KPSS ‘den gereken puanı almaları ve formasyona sahip olmaları durumunda MEB tarafından Matematik öğretmeni olarak atanabilirler veya dershanelerde ve özel okullarda matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Bilgisayar sektöründe çeşitli pozisyonlara sahip olabilirler. Bankalarda görev alabilirler. Lisansüstü eğitimine devam eden adaylar üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans, doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı “nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof .Dr. Emin KASAP
Matematik Bölüm Başkanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Matematik Bölümü, Atakum, Samsun
e-mail: kasape@omu.edu.tr
Tel: 0362 312 19 19 – 5464

Bölüm Olanakları

Matematik Bölümünde 5 derslik, 1 seminer salonu, 1 bilgisayar laboratuarı, 1 kitaplık, 1 öğrenci çalışma salonu ve 1 lisansüstü öğrenci odası bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63630 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 63631 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 63632 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 63633 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 63634 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 69759 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 69760 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 63635 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAT101 Analiz I Ortak 4 2 0 5 9
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
MAT103 Lineer Cebir I Ortak 3 2 0 4 8
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
SSD-1 Sosyal Seçmeli Ders I SDG 1 0 0 1 1
.MAT107 Soyut Matematik I Ortak 2 2 0 3 6
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAT102 Analiz II Ortak 4 2 0 5 9
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
MAT104 Lineer Cebir II Ortak 3 2 0 4 8
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
SSD-2 Sosyal Seçmeli Ders II SDG 1 0 0 1 1
MAT108 Soyut Matematik II Ortak 2 2 0 3 6
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAT203 Analitik Geometri I Ortak 2 2 0 3 6
.MAT211 Analiz III Ortak 3 2 0 4 7
MAT205 Diferansiyel Denklemler I Ortak 2 2 0 3 5
TBFİZ105 Fizik I Ortak 3 0 0 3 4
TBFİZ117 Fizik I Lab. (Mekanik) Ortak 0 2 0 1 2
MAT207 Mat.Bilşim ve Tek.Kullanımı I Ortak 2 0 0 2 3
MAT209 Mesleki Yabancı Dil I Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAT204 Analitik Geometri II Ortak 2 2 0 3 6
MAT212 Analiz IV Ortak 3 2 0 4 7
MAT206 Diferansiyel Denklemler II Ortak 2 2 0 3 5
TBFİZ106 Fizik II Ortak 3 0 0 3 4
TBFİZ118 Fizik II Lab. (Elektrik) Ortak 0 2 0 1 2
MAT208 Mat.Bilişim ve Tek.Kullanımı II Ortak 2 0 0 2 3
MAT210 Mesleki Yabancı Dil II Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersleri SDG 3 0 0 3 4
MAT315 Cebir I Ortak 3 2 0 4 8
MAT301 Diferansiyel Geometri I Ortak 2 2 0 3 6
MAT311 Kısmi Diferansiyel Denklemler I Ortak 2 2 0 3 6
MAT313 Topolojiye Giriş Ortak 2 2 0 3 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersleri SDG 3 0 0 3 4
MAT316 Cebir II Ortak 3 2 0 4 8
MAT302 Diferansiyel Geometri II Ortak 2 2 0 3 6
MAT314 Kompleks Fonksiyonlar Teorisine Giriş Ortak 2 2 0 3 6
MAT312 Nümerik Analize Giriş Ortak 2 2 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MASB-7 7.Yarıyıl Seçmeli Bilgisayar Dersleri SDG 2 0 2 3 6
MAS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersleri SDG 12 0 0 12 24


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MASB-8 8. Yarıyıl Seçmeli Bilgisayar Dersleri SDG 2 2 0 3 6
MAS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersleri SDG 10 0 2 11 16
MAT490 Bitirme Çalışması Ortak 0 0 4 2 8

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SSD121 Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve Uygarlıkları Ortak 1 0 0 1 1
SSD123 Herkes İçin Felsefe Ortak 1 0 0 1 1
SSD125 İlk Yardım Ortak 1 0 0 1 1
SSD127 Pazarlama Yönetimi Ortak 1 0 0 1 1
SSD129 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı Ortak 1 0 0 1 1
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları Ortak 1 0 0 1 1
SSD124 Kültürel Miras Ortak 1 0 0 1 1
SSD126 Örgütsel Davranış Ortak 1 0 0 1 1
SSD128 Uygulamalı Etik Ortak 1 0 0 1 1
SSD130 Gıda Katkı Maddeleri Ortak 1 0 0 1 1
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAT321 Mat.Denk.Bilg.Des.Çöz. I Ortak 3 0 0 3 4
MAT323 İleri Lineer Cebir Ortak 3 0 0 3 4
MAT329 Metrik Uzaylar I Ortak 3 0 0 3 4
MAT331 Matematik Tarihi Ortak 3 0 0 3 4
MAT333 Geometri Ortak 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAT322 Mat.Denk.Bilg.Des.Çöz. II Ortak 3 0 0 3 4
MAT324 Matrisler Teorisi Ortak 3 0 0 3 4
MAT330 Metrik Uzaylar II Ortak 3 0 0 3 4
MAT332 Matematik Felsefesi Ortak 3 0 0 3 4
MAT334 Matematik ve Origami Ortak 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAT411 Bilgisayar Programlama I Ortak 2 0 2 3 6
MAT413 İleri Programlama I Ortak 2 0 2 3 6
MAT415 Geometrik Tasarım I Ortak 2 0 2 3 6
MAT417 C İle Programlama Ortak 2 0 2 3 6
MAT419 Matlab Ortak 2 0 2 3 6
MAT461 Sayılar Teorisi I Ortak 4 0 0 4 8
MAT463 Değişmeli Cebir Ortak 4 0 0 4 8
MAT465 Alt Manifoldların Geometrisi I Ortak 4 0 0 4 8
MAT467 Kuaterniyonlar Teorisi Ortak 4 0 0 4 8
MAT469 Ölçüm Teorisi Ortak 4 0 0 4 8
MAT471 Nümerik Analiz Ortak 4 0 0 4 8
MAT473 İleri Analiz I Ortak 4 0 0 4 8
MAT475 Hareket Geometrisi I Ortak 4 0 0 4 8
MAT477 Fonksiyon Dizi ve Serileri Ortak 4 0 0 4 8
MAT479 Dönüşümler ve Geometriler Ortak 4 0 0 4 8
MAT481 İstatistiğe Giriş Ortak 4 0 0 4 8
MAT483 Fark Denklemleri Ortak 4 0 0 4 8
MAT485 Kodlama Teorisi I Ortak 4 0 0 4 8
MAT491 İdeal Teori Ortak 2 0 0 2 3
MAT493 Gruplar Teorisi Ortak 2 0 0 2 4
MAT495 Vektörel Analiz I Ortak 2 0 0 2 5
MAT497 Yüzeyler Teorisi Ortak 3 0 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAT412 Bilgisayar Programlama II Ortak 2 0 2 3 6
MAT414 İleri Programlama II Ortak 2 0 2 3 6
MAT416 Geometrik Tasarım II Ortak 2 0 2 3 6
MAT418 Veri Tabanı Ortak 2 0 2 3 6
MAT420 C++ İle Programlama Ortak 2 0 2 3 6
MAT462 Sayılar Teorisi II Ortak 4 0 0 4 8
MAT464 Alt Manifoldların Geometrisi II Ortak 4 0 0 4 8
MAT466 Kısmi Diferansiyel Denklemler II Ortak 4 0 0 4 8
MAT468 Fonksiyonel Analiz Ortak 4 0 0 4 8
MAT470 Topoloji II Ortak 4 0 0 4 8
MAT472 İleri Analiz II Ortak 4 0 0 4 8
MAT474 Hareket Geometrisi II Ortak 4 0 0 4 8
MAT476 Fourier Analizi Ortak 4 0 0 4 8
MAT478 Öklidyen Olmayan Geometri Ortak 4 0 0 4 8
MAT480 Uygulamalı Matematik Ortak 4 0 0 4 8
MAT482 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi Ortak 4 0 0 4 8
MAT484 Kodlama Teorisi II Ortak 4 0 0 4 8
MAT486 Olasılık ve İstatistik Ortak 4 0 0 4 8
MAT492 Halka Teorisi Ortak 2 0 0 2 3
MAT494 Modül Teori Ortak 2 0 0 2 4
MAT496 Vektörel Analiz II Ortak 2 0 0 2 5
MAT498 Projektif Geometri Ortak 3 0 0 3 6
MAT500 Mesleki Uygulama Programı Ortak 0 22 0 11 22
SKD002 Girişimcilik Zorunlu 2 2 0 3 3