Program Tanımları

Kuruluş

Matematik Bölümü, 1975 yılında Fen ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılmıştır. 1982 yılında yayınlanan 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Fen ve Mühendislik Fakültesinin Fen-Edebiyat Fakültesine dönüştürülmesiyle Matematik Bölümü Fen-Edebiyat Fakültesine dahil edilmiştir.

Kazanılan Derece

Matematikçi

Kabul ve Kayıt Koşulları

1- Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, 2- ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavından yeterli puan almış olmak, yabancı uyruklu öğrenciler için YÖS sınavından yeterli puan almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Matematik Bölüm Programı eğitim planında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak

Program Profili

Eğitim süresi dört yıldır. Bölümümüzün eğitim programı günümüz matematiğindeki gelişmeleri takip edebilecek çağdaş matematikçiler yetiştirecek şekilde düzenlenmiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız KPSS ‘den gereken puanı almaları ve formasyona sahip olmaları durumunda MEB tarafından Matematik öğretmeni olarak atanabilirler veya dershanelerde ve özel okullarda matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Bilgisayar sektöründe çeşitli pozisyonlara sahip olabilirler. Bankalarda görev alabilirler. Lisansüstü eğitimine devam eden adaylar üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans, doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı “nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof .Dr. Emin KASAP
Matematik Bölüm Başkanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Matematik Bölümü, Atakum, Samsun
e-mail: kasape@omu.edu.tr
Tel: 0362 312 19 19 – 5464

Bölüm Olanakları

Matematik Bölümünde 5 derslik, 1 seminer salonu, 1 bilgisayar laboratuarı, 1 kitaplık, 1 öğrenci çalışma salonu ve 1 lisansüstü öğrenci odası bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
MAT101 Analiz I Zorunlu 4 2 0 5 9
MAT103 Lineer Cebir I Zorunlu 3 2 0 4 8
MAT107 Soyut Matematik I Zorunlu 2 2 0 3 6
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
SSD-1 Sosyal Seçmeli Ders I SDG 1 0 0 1 1
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
MAT102 Analiz II Zorunlu 4 2 0 5 9
MAT104 Lineer Cebir II Zorunlu 3 2 0 4 8
MAT108 Soyut Matematik II Zorunlu 2 2 0 3 6
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
SSD-2 Sosyal Seçmeli Ders II SDG 1 0 0 1 1
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAT203 Analitik Geometri I Zorunlu 2 2 0 3 6
MAT205 Diferansiyel Denklemler I Zorunlu 2 2 0 3 5
MAT207 Mat.Bilşim ve Tek.Kullanımı I Zorunlu 2 0 0 2 3
MAT209 Mesleki Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2 3
MAT211 Analiz III Zorunlu 3 2 0 4 7
TBFİZ105 Fizik I Zorunlu 3 0 0 3 4
TBFİZ117 Fizik I Lab. (Mekanik) Zorunlu 0 2 0 1 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAT204 Analitik Geometri II Zorunlu 2 2 0 3 6
MAT206 Diferansiyel Denklemler II Zorunlu 2 2 0 3 5
MAT208 Mat.Bilişim ve Tek.Kullanımı II Zorunlu 2 0 0 2 3
MAT210 Mesleki Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2 3
MAT212 Analiz IV Zorunlu 3 2 0 4 7
TBFİZ106 Fizik II Zorunlu 3 0 0 3 4
TBFİZ118 Fizik II Lab. (Elektrik) Zorunlu 0 2 0 1 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersleri SDG 3 0 0 3 4
MAT301 Diferansiyel Geometri I Zorunlu 2 2 0 3 6
MAT311 Kısmi Diferansiyel Denklemler I Zorunlu 2 2 0 3 6
MAT313 Topolojiye Giriş Zorunlu 2 2 0 3 6
MAT315 Cebir I Zorunlu 3 2 0 4 8


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersleri SDG 3 0 0 3 4
MAT302 Diferansiyel Geometri II Zorunlu 2 2 0 3 6
MAT312 Nümerik Analize Giriş Zorunlu 2 2 0 3 6
MAT314 Kompleks Fonksiyonlar Teorisine Giriş Zorunlu 2 2 0 3 6
MAT316 Cebir II Zorunlu 3 2 0 4 8


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersleri SDG 12 0 0 12 24
MASB-7 7.Yarıyıl Seçmeli Bilgisayar Dersleri SDG 2 0 2 3 6


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersleri SDG 10 0 2 11 16
MASB-8 8. Yarıyıl Seçmeli Bilgisayar Dersleri SDG 2 2 0 3 6
MAT490 Bitirme Çalışması Zorunlu 0 0 4 2 8

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SSD121 Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve Uygarlıkları 1 0 0 1 1
SSD123 Herkes İçin Felsefe 1 0 0 1 1
SSD125 İlk Yardım 1 0 0 1 1
SSD127 Pazarlama Yönetimi 1 0 0 1 1
SSD129 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı 1 0 0 1 1
SSD131 Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 0 0 1 1
SSD133 Etkili İletişim Yöntemleri 1 0 0 1 1
SSD135 Eleştirel Düşünme 1 0 0 1 1
SSD137 Osmanlı Türkçesi 1 0 0 1 1
SSD139 Fotoğrafçılık 1 0 0 1 1
SSD141 İşaret Dili 1 0 0 1 1
SSD143 Amatör Balıkçılık 1 0 0 1 1
SSD145 Diksiyon ve Hitabet 1 0 0 1 1
SSD147 Satranç 1 0 0 1 1
SSD149 Nobel Ödülleri 1 0 0 1 1
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları 1 0 0 1 1
SSD124 Kültürel Miras 1 0 0 1 1
SSD126 Örgütsel Davranış 1 0 0 1 1
SSD128 Uygulamalı Etik 1 0 0 1 1
SSD130 Gıda Katkı Maddeleri 1 0 0 1 1
SSD132 Kariyer ve Liderlik 1 0 0 1 1
SSD134 Kitap ve Yorum 1 0 0 1 1
SSD136 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 1 0 0 1 1
SSD138 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 1 0 0 1 1
SSD140 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 1 0 0 1 1
SSD142 Türk Dünyasına Yön Veren Edebi Şahsiyetler 1 0 0 1 1
SSD144 Endemik Bitki Türleri ve Endemizm 1 0 0 1 1
SSD146 Sosyal Sorumluluk Projeleri 1 0 0 1 1
SSD148 Buluşların Yaşama Etkisi 1 0 0 1 1
SSD150 Gündelik Hayatta Psikoloji 1 0 0 1 1
SSD152 Teknoloji Bağımlılığı 1 0 0 1 1
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAT321 Matematik Denklemlerin Bilgisayar Destekli Çözümü I 3 0 0 3 4
MAT323 İleri Lineer Cebir 3 0 0 3 4
MAT329 Metrik Uzaylar I 3 0 0 3 4
MAT331 Matematik Tarihi 3 0 0 3 4
MAT333 Geometri 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAT322 Matematik Denklemlerin Bilgisayar Destekli Çözümü II 3 0 0 3 4
MAT324 Matrisler Teorisi 3 0 0 3 4
MAT330 Metrik Uzaylar II 3 0 0 3 4
MAT332 Matematik Felsefesi 3 0 0 3 4
MAT334 Matematik ve Origami 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAT461 Sayılar Teorisi I 4 0 0 4 8
MAT463 Değişmeli Cebir 4 0 0 4 8
MAT465 Alt Manifoldların Geometrisi I 4 0 0 4 8
MAT467 Kuaterniyonlar Teorisi 4 0 0 4 8
MAT469 Ölçüm Teorisi 4 0 0 4 8
MAT471 Nümerik Analiz 4 0 0 4 8
MAT473 İleri Analiz I 4 0 0 4 8
MAT475 Hareket Geometrisi I 4 0 0 4 8
MAT477 Fonksiyon Dizi ve Serileri 4 0 0 4 8
MAT479 Dönüşümler ve Geometriler 4 0 0 4 8
MAT481 İstatistiğe Giriş 4 0 0 4 8
MAT483 Fark Denklemleri 4 0 0 4 8
MAT485 Kodlama Teorisi I 4 0 0 4 8
MAT491 İdeal Teori 2 0 0 2 3
MAT493 Gruplar Teorisi 2 0 0 2 4
MAT495 Vektörel Analiz I 2 0 0 2 5
MAT497 Yüzeyler Teorisi 3 0 0 3 6
MAT411 Bilgisayar Programlama I 2 0 2 3 6
MAT413 İleri Programlama I 2 0 2 3 6
MAT415 Geometrik Tasarım I 2 0 2 3 6
MAT417 C İle Programlama 2 0 2 3 6
MAT419 Matlab 2 0 2 3 6


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAT462 Sayılar Teorisi II 4 0 0 4 8
MAT464 Alt Manifoldların Geometrisi II 4 0 0 4 8
MAT466 Kısmi Diferansiyel Denklemler II 4 0 0 4 8
MAT468 Fonksiyonel Analiz 4 0 0 4 8
MAT470 Topoloji II 4 0 0 4 8
MAT472 İleri Analiz II 4 0 0 4 8
MAT474 Hareket Geometrisi II 4 0 0 4 8
MAT476 Fourier Analizi 4 0 0 4 8
MAT478 Öklidyen Olmayan Geometri 4 0 0 4 8
MAT480 Uygulamalı Matematik 4 0 0 4 8
MAT482 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 4 0 0 4 8
MAT484 Kodlama Teorisi II 4 0 0 4 8
MAT486 Olasılık ve İstatistik 4 0 0 4 8
MAT492 Halka Teorisi 2 0 0 2 3
MAT494 Modül Teori 2 0 0 2 4
MAT496 Vektörel Analiz II 2 0 0 2 5
MAT498 Projektif Geometri 3 0 0 3 6
MAT500 Mesleki Uygulama Programı 0 22 0 11 22
SKD002 Girişimcilik 2 2 0 3 3
MAT412 Bilgisayar Programlama II 2 0 2 3 6
MAT414 İleri Programlama II 2 0 2 3 6
MAT416 Geometrik Tasarım II 2 0 2 3 6
MAT418 Veri Tabanı 2 0 2 3 6
MAT420 C++ İle Programlama 2 0 2 3 6