Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi, 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde akademik yapılanmasına ve eğitim hayatına başlamış, 1975 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin kurulmasıyla üniversitemize bağlanmıştır. İngilizce Tıp Programı 2011 yılında açılmış, böylece çift programla eğitim veren üniversiteler arasına girmiştir. İngilizce Tıp Programı için İngilizce hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Tıp eğitimi 6 yıldır ve eğitim dili Türkçe ve İngilizce’dir. 2014-2015 itibariyle 5133 mezunu bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Tıp Doktorluğu, Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türkçe Tıp Programına kayıt için lise diploması, ülke genelinde yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı sonuçları, uluslararası öğrencilerin yerleştirilebilmesi için ise OMÜ Yüksek Öğretim Sınavı (OMÜ-YÖS) puanı dikkate alınır.
Uluslararası öğrencilerin Türkçe Tıp Programına kabulü için, TÖMER veya eşdeğerinden alınan Avrupa Dil Portfolyosu dil düzeylerine göre C1 düzeyinde, OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Türkçe sınav sonuçlarına göre A ve B düzeyinde Türkçe yeterlilik belgesi dikkate alınır.
İngilizce Tıp programına kayıt olacak tüm öğrenciler için, üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 puan almak ya da YDS’den en az 70 veya uluslararası geçerliliği olan bir sınavdan buna eşdeğer puan aldığını belgelemek şarttır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiye Yüksek Öğretim Kurumlarında önceki formal öğrenmenin tanınması, kurum içi geçişler, yatay ve dikey geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir.
OMÜ Tıp Fakültesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler eğitimlerinin ikinci yılından beşinci yılına kadar başvuru yapabilirler. Bu öğrencilerin başvuruları akademik yıl başlangıcından önce kabul edilir, fakülte yönetim kurulu tarafından belirlenen komisyon tarafından dosyalar incelenerek karara bağlanır.
Değişim öğrencileri OMÜile karşılıklı antlaşmalar imzalamış yükseköğrenim kurumlarından kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fakültemizde ilk 3 yıl sınıf geçme, sonraki sınıflarda blok geçme sistemi uygulanmaktadır. İlk üç yılda bir üst sınıfa geçebilmek için Yıl Sonu Başarı puanının 100 üzerinden 70 veya üstünde olması gerekir. Klinik sınıflarda ise blok başarısının 70 olması gerekir.

Program Profili

OMÜ Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim programı 2012 yılında Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından akredite edilmiştir. Eğitim dili Türkçe ve İngilizce’dir. İlk üç yıl preklinik, 4 ve 5 klinik dönem olarak adlandırılır. 6. yıl Aile Hekimliği dönemidir. OMÜ Tıp Fakültesi eğitim programının amacı; toplumun sağlık gereksinimine yanıt verebilen, ülkenin sağlık örgütlenmesini bilen ve sorunlarını anlayan, çağdaş iletişim ve bilgi kaynaklarını etkin kullanabilen, karşılaşacağı yeni problemlerle ilgili profesyonel bir disiplin ve bilimsel bir yöntem benimseyebilen, öğrenme gereksinimini kendisi saptayarak giderebilen hekimler yetiştirmektir. Problemler ve başvuru sebeplerine göre tasarlanmış, yatay ve dikey özellikleri içeren spiral müfredata sahip OMÜ Tıp Fakültesinde çoklu eğitsel stratejiler benimsenmiştir. Bu eğitsel stratejiler arasında sistematik yapılanma, öğrenci merkezli öğrenme, probleme dayalı, taska dayalı öğrenme, entegre yaklaşım, topluma dayalı eğitim ve seçmeli programlar yer almaktadır. Multidispliner uygulamalar, sunumlar, paneller, laboratuar çalışmaları, küçük grup oturumları, web’e dayalı ve takıma dayalı öğrenme, gezi, film, proje çalışmaları gibi çeşitli yöntemler kullanılmakta, etik, tıp hukuku, iletişim becerileri, klinik beceriler, bilimsel araştırma gibi içeriklere yer verilmektedir. Çoktan seçmeli teorik, yapılandırılmış sözlü, objektif yapılandırılmış klinik sınavlar, web-tabanlı probleme dayalı değerlendirme sınavları ve portfolyo programı, ölçme değerlendirme yöntemleri arasında yer almaktadır. Öğrenme kaynakları merkezi, kütüphane, multidisipliner, aynalı klinik beceri laboratuarları gibi öğrenmeyi destekleyen yapılar bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Diploması Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan tıp fakültesi mezunları, Aile Doktoru veya Uzman Hekim olarak kamu veya özel sağlık kuruluşlarında çalışabilirler. Tıp fakültesini bitiren tüm hekimler için iki yıl mecburi hizmet zorunluluğu bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun hekimler, temel bilimlerde yüksek lisans, doktora ve klinik bilimlerde uzmanlık eğitimi yapabilirler.
Uzmanlık eğitimine kabul için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yılda iki kez olacak şekilde Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) yapılmaktadır. Bu sınavda başarılı olanlar Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri veya Üniversite Hastanelerindeki uzmanlık eğitim kadrolarına yerleştirilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Çoktan seçmeli teorik, yapılandırılmış sözlü, objektif yapılandırılmış klinik sınavlar, web-tabanlı probleme dayalı değerlendirme sınavları ve portfolyo programı, ölçme değerlendirme yöntemleri arasında yer almaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesine daha fazla bilgi için başvurulabilir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 55139 Kurupelit / SAMSUN
Telefon: 0 362 312 19 19
Fax: 0 362 457 60 41

Bölüm Olanakları

Derslikler bloğunda 6 adet ( bir adet 316, bir adet 220, dört tanesi 135 öğrenci kapasiteli) amfilerimiz, iki adet 50 ve üç adet 140 kişilik sınıf, probleme dayalı öğrenim oturumlarının gerçekleştirildiği 38 adet 12 kişilik sınıf ve hastane binasında toplam 11 adet sınıf bulunmaktadır. Histoloji laboratuarında; 60 adet mikroskop içeren LCD paneller ve kamera ataçmanlı özel bir sistemle, mikroskop görüntülerini canlı olarak izlemeyi mümkün kılan bir eğitim ortamı bulunmaktadır. Mesleksel becerilerin gerçekleştirildiği insan, organ ve doku maketlerinin bulunduğu 2 adet Multidisipliner laboratuar, aynalı odalar olarak adlandırılan klinik beceri laboratuarları ve web’e dayalı öğrenme oturumunun gerçekleştirildiği simülasyon laboratuarı bulunmaktadır.
Derslikler binasına yakın şekilde konumlanmış, görsel ve işitsel öğrenim kaynaklarının yer aldığı merkez kütüphanesi, 7 kişinin görev aldığı öğrenci işleri bürosu, öğrenme kaynakları merkezi, Hastane A katında 2 adet öğrenci çalışma salonları mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi alan bilgisini geliştirir ve kullanır
2 69443 Bilişsel ve üst düzey becerileri geliştirir ve kullanır
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
5 69445 Sağlığı korur ve hastalıkları önler
6 69452 Ekip üyesi olarak davranır, gerektiğinde yöneticilik ve liderlik yapar
7 69453 Kişisel olarak sürekli kendini geliştirir
8 69446 Sürekli mesleki gelişim gösterir
9 69447 İletişim becerilerini geliştirir ve uygun şekilde kullanır
10 69448 Kültürel yetkinliğini geliştirir
11 69449 Biyopsikososyal anlayışla davranır
12 69450 Mesleki değer ve ilkelere uygun davranır

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TIPTIT. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Zorunlu 0 0 0 1 2
TIP105 BESLENME Zorunlu 39 52 0 6 6
TIP1 Dönem-I Zorunlu 0 0 0 60 0
TIP107 ENERJİ Zorunlu 36 24 0 6 0
TPS103 ETİK, TARİH, HUKUK Zorunlu 24 14 0 3 3
TIP113 HAREKET VE KONTROL MEKANİZMALARI Zorunlu 46 60 0 10 0
TPS101 HASTA MERKEZLİ YAKLAŞIM Zorunlu 18 14 0 3 0
TIP115 HAYATIN TEMELİ Zorunlu 36 12 0 4 0
KBE101 KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ-I Zorunlu 0 82 0 2 0
MBE101 MESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ-I Zorunlu 0 130 0 4 0
TPS107 MESLEKLERARASI İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ Zorunlu 25 14 0 3 0
TIP109 MİKROÇEVREDE DENGE Zorunlu 46 20 0 6 0
TPS109 SANAT VE TIP Zorunlu 16 18 0 3 0
TIP.101 SINIF-1 Zorunlu 30 16 0 37 0
TPS111 TIBBİ İNGİLİZCE Zorunlu 0 22 0 3 0
TIPTDK Türk Dili Zorunlu 0 0 0 2 2
TIP101 UYUM HAFTASI Zorunlu 18 0 0 1 0
TIP111 ÜREME Zorunlu 42 24 0 6 0
TIPYDI Yabancı Dil Zorunlu 0 0 0 2 2
TIP103 YAŞAM Zorunlu 41 32 0 6 6


Yıl: 2, Dönem: 3 BEYİN VE DUYULAR
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TIP201 BEYİN VE DUYULAR Zorunlu 83 28 0 10 0
TPS215 BİREY, TOPLUM VE HEKİM Zorunlu 37 0 0 4 4
TIP209 BİYOLOJİK ETMENLER Zorunlu 54 16 0 7 0
TIP203 BÜYÜME, GELİŞME VE DAVRANIŞ Zorunlu 59 0 0 7 0
TIP205 ETİK VE TIBBİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 41 48 0 7 7
TPS227 FİZİK AKTİVİTE VE ERGONOMİ Zorunlu 37 0 0 4 0
TPS229 GIDA VE SAĞLIK Zorunlu 37 0 0 4 0
TPS235 GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK Zorunlu 37 0 0 4 0
TPS205 HEKİM ROLLERİ Zorunlu 38 20 0 4 0
TPS231 İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI Zorunlu 37 0 0 4 4
TPS207 İŞİTME ENGELLİLERLE İLETİŞİM VE TÜRK İŞARET DİLİ Zorunlu 10 11 0 4 0
TIP211 KAN Zorunlu 44 26 0 7 0
TPS209 KANITA DAYALI TIP Zorunlu 38 0 0 4 0
KBE201 KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ-II Zorunlu 0 80 0 3 0
TPS233 KÖK HÜCRE VE GEN TEDAVİSİ Zorunlu 37 0 0 4 0
MBE201 MESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ-II Zorunlu 0 88 0 3 0
TPS203 SAĞLIK TURİZMİ Zorunlu 37 0 0 4 0
TPS221 SAĞLIKLI YAŞAM TARZI Zorunlu 37 0 0 4 0
TIP213 SAVUNMA Zorunlu 48 20 0 7 7
TIP.201 SINIF-2 Zorunlu 32 14 0 40 0
TPS211 SPOR HEKİMLİĞİ Zorunlu 34 26 0 4 4
TPS213 TIBBİ İNGİLİZCE Zorunlu 37 23 0 4 0
TPS223 TIPTA İNSAN BİLİMLERİ Zorunlu 42 8 0 4 0
TIP207 ZEDELENME Zorunlu 36 16 0 5 0


Yıl: 3, Dönem: 5 BİREY, TOPLUM VE HEKİM
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TPS315 BİREY, TOPLUM VE HEKİM Zorunlu 37 0 0 4 4
TIP311 ENDOKRİN SİSTEM Zorunlu 48 20 0 6 6
TIP307 ENFEKSİYON Zorunlu 52 32 0 6 6
TPS327 FİZİK AKTİVİTE VE ERGONOMİ Zorunlu 37 0 0 4 0
TIP301 GEBELİK VE DOĞUM Zorunlu 60 8 0 5 0
TPS329 GIDA VE SAĞLIK Zorunlu 37 0 0 4 0
TPS335 GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK Zorunlu 37 0 0 4 0
TPS305 HEKİM ROLLERİ Zorunlu 38 20 0 4 0
TPS331 İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI Zorunlu 37 0 0 4 4
TPS307 İŞİTME ENGELLİLERLE İLETİŞİM VE TÜRK İŞARET DİLİ Zorunlu 10 11 0 4 0
TPS309 KANITA DAYALI TIP Zorunlu 38 0 0 4 0
KBE301 KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ-III Zorunlu 0 184 0 4 0
TPS333 KÖK HÜCRE VE GEN TEDAVİSİ Zorunlu 37 0 0 4 0
MBE301 MESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ-III Zorunlu 0 148 0 2 0
TIP317 NÖROPSİKİYATRİYE GİRİŞ Zorunlu 33 0 0 6 6
TPS325 ORTA DOĞU VE AFRİKA ENFEKSİYONLARI Zorunlu 37 0 0 4 0
TPS303 SAĞLIK TURİZMİ Zorunlu 37 0 0 4 0
TPS321 SAĞLIKLI YAŞAM TARZI Zorunlu 37 0 0 4 0
TIP.301 SINIF-3 Zorunlu 32 16 0 40 0
TIP313 SİNDİRİM SİSTEMİ Zorunlu 36 16 0 5 0
TIP305 SOLUNUM VE DOLAŞIM Zorunlu 49 112 0 6 0
TPS311 SPOR HEKİMLİĞİ Zorunlu 34 26 0 4 0
TPS313 TIBBİ İNGİLİZCE Zorunlu 37 23 0 4 0
TPS323 TIPTA İNSAN BİLİMLERİ Zorunlu 42 8 0 4 4
TIP303 TRAVMA Zorunlu 52 12 0 6 0
TIP315 TÜMÖRLER Zorunlu 30 16 0 5 0
TIP309 YAŞLANMA Zorunlu 38 16 0 5 0


Yıl: 4, Dönem: 7 AKILCI İLAÇ
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TIP401 AKILCI İLAÇ Zorunlu 2 0 0 2 0
TPS431 ÇOCUK ALLERJİ İMMUNOLOJİ Zorunlu 20 60 0 5 0
TPS441 ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ Zorunlu 20 60 0 5 0
TPS439 ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ Zorunlu 20 60 0 5 0
TPS427 ÇOCUK HEMATOLOJİ Zorunlu 20 60 0 5 0
TPS425 ÇOCUK KARDİYOLOJİ Zorunlu 20 60 0 5 0
TPS433 ÇOCUK METABOLİZMA Zorunlu 20 60 0 5 0
TPS429 ÇOCUK NEFROLOJİ Zorunlu 20 60 0 5 0
TPS443 ÇOCUK NÖROLOJİ Zorunlu 20 60 0 5 0
TPS457 ÇOCUK ONKOLOJİ Zorunlu 20 60 0 5 0
TIP403 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 7 4 0 9 0
TPS437 ÇOCUK YOĞUN BAKIM Zorunlu 20 60 0 5 0
TIP407 ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI Zorunlu 6 6 0 9 0
TPS401 ENDOKRİNOLOJİ Zorunlu 20 60 0 5 0
TPS461 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 20 60 0 5 0
TPS449 ERKEK FERTİLİTE BOZUKLUKLARI Zorunlu 20 60 0 5 0
TPS415 GASTROENTERELOJİ Zorunlu 20 60 0 5 0
TPS451 GİRİŞİMSEL ÜROLOJİ Zorunlu 20 60 0 5 0
TIP405 GİS VE HEMOTOPOİETİK SİSTEM HASTALIKLARI VE KİTLELER Zorunlu 5 8 0 9 0
TPS465 GÖĞÜS CERRAHİSİ Zorunlu 20 60 0 5 0
TPS423 GÖĞÜS HASTALIKLARI Zorunlu 20 60 0 5 0
TPS405 HEMATOLOJİ Zorunlu 20 60 0 5 0
TPS447 HEPATOBİLİER CERRAHİ Zorunlu 20 60 0 5 0
TPS403 HEPATOLOJİ Zorunlu 20 60 0 5 0
TPS411 İMMUNOLOJİ Zorunlu 20 60 0 5 0
TPS463 KALP DAMAR CERRAHİSİ Zorunlu 20 60 0 5 0
TPS417 KARDİYAK ACİLLER Zorunlu 20 60 0 5 0
TPS419 KARDİYAK ARİTMİLER VE ELEKTROFİZYOLOJİ Zorunlu 20 60 0 5 0
TPS421 KARDİYAK GÖRÜNTÜLEME Zorunlu 20 60 0 5 0
TPS445 KOLOREKTAL CERRAHİ Zorunlu 20 60 0 5 0
TPS409 NEFROLOJİ Zorunlu 20 60 0 5 0
TPS455 ONKOLOJİK CERRAHİ Zorunlu 20 60 0 5 0
TPS413 ROMATOLOJİ Zorunlu 20 60 0 5 0
TIP409 SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI, ATEŞ Zorunlu 4 10 0 9 0
TIP469 TIPTA PROFESYONELLİK Zorunlu 0 2 0 1 0
TPS459 TRANSPLANTASYON Zorunlu 20 60 0 5 0
TPS453 ÜROLOJİK ACİLLER Zorunlu 20 60 0 5 0
TPS435 YENİ DOĞAN Zorunlu 20 60 0 5 0


Yıl: 5, Dönem: 9 ACİL VE KRİTİK HASTA
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TIP501 ACİL VE KRİTİK HASTA Zorunlu 5 4 0 7 0
TIP503 AĞRI Zorunlu 6 2 0 7 0
TPS503 ÇOCUK CERRAHİSİ Zorunlu 90 30 0 5 0
TIP507 DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR Zorunlu 2 2 0 3 0
TPS501 GÖĞÜS CERRAHİSİ Zorunlu 90 30 0 5 0
TIP511 GÖRME BOZUKLUKLARI Zorunlu 2 2 0 3 0
TIP509 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Zorunlu 3 2 0 4 0
TPS509 KALP DAMAR CERRAHİSİ Zorunlu 90 30 0 5 0
TPS513 KLİNİKTE LABORATUVAR SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Zorunlu 90 30 0 5 5
TIP513 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS507 NÜKLEER TIP Zorunlu 90 30 0 5 0
TIP515 PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Zorunlu 2 2 0 3 0
TPS505 RADYASYON ONKOLOJİ Zorunlu 90 30 0 5 0
TPS511 RADYOLOJİ Zorunlu 90 30 0 5 0
TIP505 SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI Zorunlu 5 4 0 7 0
TPS515 TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu 90 30 0 5 0


Yıl: 6, Dönem: 11 ACİL TIP
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TIP605 ACİL TIP Zorunlu 2 10 0 7 0
TIP611 AİLE HEKİMLİĞİ Zorunlu 2 4 0 4 0
TPS603 ANATOMİ Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS604 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS605 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS606 BİYOFİZİK Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS607 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS608 ÇOCUK CERRAHİSİ Zorunlu 1 4 0 3 0
TIP603 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 2 10 0 7 0
TPS609 DERMATOLOJİ Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS610 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS611 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS612 FİZYOLOJİ Zorunlu 1 4 0 3 0
TIP609 GENEL CERRAHİ Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS613 GÖĞÜS CERRAHİ Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS602 GÖĞÜS HASTALIKLARI Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS614 GÖZ HASTALIKLARI Zorunlu 1 4 0 3 0
TIP613 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS615 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Zorunlu 1 4 0 3 0
TIP601 İÇ HASTALIKLARI Zorunlu 2 10 0 7 0
TIP607 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS616 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS601 KARDİYOLOJİ Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS617 KULAK BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS618 NÖROLOJİ Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS619 NÜKLEER TIP Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS620 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS621 PLASTİK VE ESTETİK CERRAHİ Zorunlu 1 4 0 3 0
TIP615 PSİKİYATRİ Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS622 RADYASYON ONKOLOJİSİ Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS623 RADYOLOJİ Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS624 TIBBİ BİYOKİMYA Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS625 TIBBİ BİYOLOJİ Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS626 TIBBİ FARMAKOLOJİ Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS627 TIBBİ GENETİK Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS628 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS629 TIBBİ PATOLOJİ Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS630 TIP EĞİTİMİ Zorunlu 1 4 0 3 0
TPS631 ÜROLOJİ Zorunlu 1 4 0 3 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)