Program Tanımları

Kuruluş

The Faculty of Medicine of Ondokuz Mayis University (OMU) started its academic structuring and education life in 1973 in Hacettepe University and Ondokuz Mayis University was established in 1975. The English Medical Program started in 2011, so it has become one of the universities with dual program education. There is English preparatory class for English Medical Program. Medical education is 6 years and the language of instruction is Turkish and English.

Kazanılan Derece

Medical doctor

Kabul ve Kayıt Koşulları


For enrollment in the Turkish Medical Program, High School diplomas, results of Undergraduate Placement Examinations made throughout the country, and OMU Higher Education Examination (OMU-YÖS) score for international students are taken into account.
For the acceptance of international students to the Turkish Medical Program, the Turkish proficiency certificate at levels A and B according to the results of the Turkish examinations of the OMÜ Turkish Instruction Application and Research Center or C1 level according to the language level of the European Language Portfolio taken from TÖMER or equivalent is taken into account.
For all students enrolled in the English medical program, it is imperative to take at least 60 points from the foreign language exam that the university will take, or at least 70 from the YDS or an equivalent score from an internationally valid exam.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Turkey recognition of prior formal learning in Higher Education Institutions, internal migration, horizontal and vertical transitions are carried out under the regulations set by the Board of Higher Education.
Students who want to transfer to the OMU Faculty of Medicine may apply from the second year to the fifth year of their education. Applications for these students are accepted before the start of the academic year, and the files are examined by the commission determined by the faculty board of directors.
Exchange students are admitted to higher education institutions who have signed bilateral agreements with OMU.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

In our faculty, the first 3 years passing the class, and the next years passing the the block system is applied. In order to pass in the first three years, 70 or more out of 100 points of the Year-End Achievement score should be achieved. In clinic classes, the block success rate should be 70.

Program Profili

The pre-graduate education program of the OMÜ Medical School was accredited by the National Medical Education Accreditation Board (UTEAK) in 2012. The language of instruction is Turkish and English. The first three years are called preclinical, 4 and 5 are clinical periods. The 6th year is the period of Family Medicine. The aim of the OMU Medical School education program is; to educate doctors who are able to respond to the health needs of the society, know the health organization of the country and understand their problems, use contemporary communication and information resources efficiently, adopt a professional discipline and scientific method about the new problems to be encountered. Multiple educational strategies have been adopted at the OMU Faculty of Medicine, which has a spiral curriculum with horizontal and vertical characteristics that is designed according to the problems and application reasons. These educational strategies include systematic structuring, student-centered learning, problem-based learning, class based learning, integrated approach, community based training, and elective programs. Various methods such as multidisplinary applications, presentations, panels, laboratory studies, small group sessions, web based and brainstorming learning, trips, films, project studies are used and ethical, medical law, communication skills, clinical skills, scientific research are included. Multiple choice theoretical, structured oral, objective structured clinical exams, web-based probing based assessment exams and portfolio program are among the measurement and evaluation methods. There are structures that support learning such as a learning resource center, library, multidisciplinary, mirrored clinical skill laboratories.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Those medical faculty graduates whose certificates are approved by the Ministry of Health, may work in public or private health institutions as family doctors or specialists. For all physicians who have completed the medical faculty, there is a compulsory service for two years.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Graduates can study master's, doctoral and clinical sciences in basic sciences.
The Specialization Exam (TUS) is conducted twice a year by the Student Selection and Placement Center for admission to specialist training. Those who succeed in this examination are placed in the Ministry of Health Education and Research Hospitals or University Hospitals.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Multiple choice theoretical, structured oral, objective structured clinical exams, web-based problem based assessment exams and portfolio program are among the measurement and evaluation methods. More information can be obtained from Ondokuz Mayıs University Medical Faculty Medical Education Program Education and Examination Regulations.

Mezuniyet Koşulları

Graduation conditions are as described in the "Qualification Requirements and Rules" section

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Address: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 55139 Kurupelit / SAMSUN
Phone: 0 362 312 19 19
Fax: 0 362 457 60 41

Bölüm Olanakları

There are 6 classrooms (one with 316, one with 220 and four with 135 student capacity), two classrooms with 50 students and three classrooms with 140 students, 38 classrooms with problem based learning sessions and 11 classrooms in the hospital. Histology laboratory; with an LCD panel with 60 microscopes and a special system with camera attachments, there is an educational environment that makes it possible to watch live microscope images. There are 2 multidisciplinary laboratories with human, organs and tissue models in which professional skills are performed, clinical skill laboratories called mirrored rooms, and simulated laboratories where web-based learning sessions are held.
There are a central library with visual and audio learning resources located close to the classrooms building, a learning resource center, and two student study halls on the hospital floor.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77739 Tıbbi hizmet sunumu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 77740 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 77741 Hasta/hastalık yönetir
4 77742 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 79452 Bilgi okur yazarıdır
6 79453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 79454 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 77743 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 77744 İletişimde yetkindir
10 77745 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 77746 Etik kurallara uygun davranır
12 77747 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

ZİH001 Zorunlu Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı) Zorunlu 26 0 0 26 30
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKBE101 CLINICAL SKILLS-I Zorunlu 0 82 0 2 2
İMBE101 PROFESSIONAL SKILLS-I Zorunlu 0 130 0 4 4
İTIP.101 CLASS-1 Zorunlu 30 16 0 30 54
İTIP101. ADAPTATION Zorunlu 18 0 0 1 1
İTIP103 LIFE Zorunlu 41 32 0 4 6
İTIP105 NUTRITION Zorunlu 39 52 0 6 6
İTIP107 ENERGY Zorunlu 36 24 0 6 6
İTIP109 MICROENVIROMENT and HOMEOSTASIS Zorunlu 46 20 0 6 6
İTIP111 REPRODUCTION Zorunlu 42 24 0 6 6
İTIP113 MOVEMENT and CONTROL Zorunlu 46 60 0 10 10
İTIP115 BASICS OF LIFE Zorunlu 36 12 0 4 4
İTPS101 PATIENT CENTERED APRROACH Zorunlu 18 14 0 3 3
İTPS103 MEDICAL TURKISH Zorunlu 25 14 0 3 3
TIPTDK. Turkish Language Zorunlu 0 0 0 4 2
TIPTIT Principles Of Atatürk And History Of Turkey Zorunlu 0 0 0 4 2
TIPYDI Foreign Language Zorunlu 0 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKBE201 CLINICAL SKILLS-II Zorunlu 0 80 0 3 3
İMBE201 PROFESSIONAL SKILLS-II Zorunlu 0 88 0 3 3
İTIP.201 CLASS-2 Zorunlu 32 14 0 40 60
İTIP201 BRAIN and SENSATION Zorunlu 83 28 0 10 10
İTIP203 GROWTH and DEVELOPMENT Zorunlu 59 0 0 7 7
İTIP205 ETHICS and MEDICAL RESEARCH TECHNIOUES Zorunlu 41 48 0 7 7
İTIP207 INJURY Zorunlu 36 16 0 5 5
İTIP209 BIOLOGICAL AGENTS Zorunlu 54 16 0 7 7
İTIP211 BLOOD Zorunlu 44 26 0 7 7
İTIP213 DEFENCE Zorunlu 48 20 0 7 7
İTPS203 HEALTH TURISM Zorunlu 32 16 0 4 4
İTPS205 ROLE OF PHYSICIAN Zorunlu 38 20 0 4 4
İTPS207 COMMUNICATION WITH DEAF PERSON AND TURKISH SIGN LANGUAGE Zorunlu 10 11 0 4 4
İTPS209 EVIDENCE BASED MEDICINE Zorunlu 26 27 0 4 4
İTPS211 SPORTS MEDICINE Zorunlu 34 26 0 4 4
İTPS213 MEDICAL TURKISH Zorunlu 37 23 0 4 4
İTPS215 HUMAN, COMMUNITY AND PHYSICIAN Zorunlu 31 27 0 4 4
İTPS217 HEALTY LIFESTYLE Zorunlu 37 4 0 4 4
İTPS219 HUMAN SCIENCES IN MEDICINE Zorunlu 42 8 0 4 4
İTPS221 MIDDLE EAST AND AFRICA INFECTIONS Zorunlu 37 0 0 4 4
İTPS223 PHYSICAL ACTIVITY AND ERGONOMY Zorunlu 37 0 0 4 4
İTPS225 FOOD AND HEALTH Zorunlu 37 0 0 4 4
İTPS227 OCCUPATIONAL HEALTH AND DISEASES Zorunlu 37 0 0 4 4
İTPS229 STEM CELL AND GENE THERAPY Zorunlu 37 0 0 4 4
İTPS231 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION Zorunlu 37 0 0 4 4
İTPS233 FERTİLİTE/İNFERTİLİTE Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKBE301 CLINICAL SKILLS EDUCATION-III Zorunlu 0 184 0 4 4
İMBE301 PROFESSIONAL SKILLS EDUCATION-III Zorunlu 0 148 0 2 2
İTIP.301 Class-III Zorunlu 32 16 0 40 60
İTIP301 PREGNANCY and DELIVERY Zorunlu 60 8 0 5 5
İTIP303 TRAUMA Zorunlu 52 12 0 6 6
İTIP305 CIRCULATION and RESPIRATION Zorunlu 49 112 0 6 6
İTIP307 INFECTION Zorunlu 52 32 0 6 6
İTIP309 AGING Zorunlu 38 16 0 5 5
İTIP311 ENDOCRINE SYSTEM Zorunlu 48 20 0 6 6
İTIP313 TUMORS Zorunlu 30 16 0 5 5
İTIP315 NEUROPSYCHIARTRY Zorunlu 33 0 0 6 6
İTIP317 DIGESTIVE SYSTEM Zorunlu 36 16 0 5 5
İTIP319 MEDICAL PROFESSIONALISM Zorunlu 1 0 0 1 2
İTPS303 HEALTH TURISM Zorunlu 32 16 0 4 4
İTPS305 ROLE OF PHYSICIAN Zorunlu 38 20 0 4 4
İTPS307 COMMUNICATION WITH DEAF PERSON AND TURKISH SIGN LANGUAGE Zorunlu 10 11 0 4 4
İTPS309 EVIDENCE BASED MEDICINE Zorunlu 26 27 0 4 4
İTPS311 SPORTS MEDICINE Zorunlu 34 26 0 4 4
İTPS313 MEDICAL TURKISH Zorunlu 37 23 0 4 4
İTPS315 HUMAN, COMMUNITY AND PHYSICIAN Zorunlu 31 27 0 4 4
İTPS317 HEALTY LIFESTYLE Zorunlu 37 4 0 4 4
İTPS319 HUMAN SCIENCES IN MEDICINE Zorunlu 42 8 0 4 4
İTPS321 MIDDLE EAST AND AFRICA INFECTIONS Zorunlu 37 4 0 4 4
İTPS323 PHYSICAL ACTIVITY AND ERGONOMY Zorunlu 37 0 0 4 4
İTPS325 FOOD AND HEALTH Zorunlu 37 0 0 4 4
İTPS327 OCCUPATIONAL HEALTH AND DISEASES Zorunlu 37 0 0 4 4
İTPS329 STEM CELL AND GENE THERAPY Zorunlu 37 0 0 4 4
İTPS331 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION Zorunlu 37 0 0 4 4
İTPS333 FERTİLİTE/İNFERTİLİTE Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İTIP401 RATIONAL DRUG CHOICE Zorunlu 2 0 0 2 3
İTIP403 PEDIATRICS Zorunlu 7 4 0 9 13
İTIP405 GIS. HEMOTOPOIETIC SYSTEM, MASSES Zorunlu 5 8 0 9 13
İTIP407 ENDOCRINE-UROGENITAL SYSTEM Zorunlu 6 6 0 9 13
İTIP409 RESPIRATORY-CIRCULATORY SYSTEM Zorunlu 4 10 0 9 13
İTIP469 MEDICAL PROFESSIONALISM Zorunlu 0 2 0 1 3
İTPS401 ENDOCRINOLOGY Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS403 HEPATOLOGY Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS405 HEMATOLOGY Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS407 ONCOLOGY Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS409 NEPHROLOGY Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS411 IMMUNOLOGY Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS413 RHEUMATOLOGY Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS415 GASTROENTROLOGY Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS417 CARDIAC EMERGENCIES Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS419 CARDIAC ARRHYTHMIA AND ELECTROPHYSIOLOGY Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS421 CARDIAC IMAGING Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS423 CHEST DISEASES Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS425 PEDIATRIC CARDIOLOGY Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS427 PEDIATRIC HEMATOLOGY-ONCOLOGY Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS429 PEDIATRIC NEPHROLOGY Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS431 PEDIATRIC IMMUNOLOGY AND ALLERGY Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS433 PEDIATRIC METABOLIC DISEASES Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS435 NEONATOLOGY Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS437 PEDIATRIC INTENSIVE CARE Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS439 PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS441 PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS443 PEDIATRIC NEUROLOGY Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS445 COLORECTAL SURGERY Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS447 HEPATOBILIER SURGERY Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS449 MALE FERTILITY DISFUNCTIONS Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS451 INTERVENTIONAL UROLOGY Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS453 UROLOGIC EMERGENCIES Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS455 ONCOLOGICAL SURGERY Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS457 PEDIATRIC ONCOLOGY Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS459 TRANSPLANTATION Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS461 INFECTIOUS DISEASES AND CLINICALŞ MICROBIOLOGY Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS463 CARDIOVASCULAR SURGERY Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS465 THORACIC SURGERY Zorunlu 20 60 0 5 5
İTPS467 PEDIATRIC EMERGENCY Zorunlu 0 2 0 1 2


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İTIP501 EMERGENT AND CRITICAL PATIENT Zorunlu 5 4 0 7 10
İTIP503 PAIN Zorunlu 6 2 0 7 10
İTIP505 NERVOUS SYSTEM DISEASES Zorunlu 5 4 0 7 10
İTIP507 ERUPTIVE DISEASES Zorunlu 2 2 0 3 5
İTIP509 OBSTETRICS AND GYNECOLOGY Zorunlu 3 2 0 4 5
İTIP511 VISION DISORDERS Zorunlu 2 2 0 3 5
İTIP513 OTORHINOLARYNGOLOGY Zorunlu 1 4 0 3 5
İTIP515 PSCHIATRY Zorunlu 2 2 0 3 5
İTPS501 THORACIC SURGERY Zorunlu 90 30 0 5 5
İTPS503 PEDIATRIC SURGERY Zorunlu 90 30 0 5 5
İTPS505 RADIATION ONCOLOGY Zorunlu 90 30 0 5 5
İTPS507 NUCLEAR MEDICINE Zorunlu 90 30 0 5 5
İTPS509 CARDIOVASCULAR SURGERY Zorunlu 90 30 0 5 5
İTPS511 RADIOLOGY Zorunlu 90 30 0 5 5
İTPS513 ASSESMENT OF CLINICAL LABORATORY RESULTS Zorunlu 90 30 0 5 5
İTPS515 BASIC STATISTIC Zorunlu 90 30 0 5 5


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İTIP601 INTERNAL MEDICINE Zorunlu 2 10 0 7 10
İTIP603 PEDIATRICS Zorunlu 2 10 0 7 10
İTIP605 EMERGENCY MEDICINE Zorunlu 2 10 0 7 10
İTIP607 OBSTETRICS and GYNECOLOGY Zorunlu 1 4 0 3 5
İTIP609 GENERAL SURGERY Zorunlu 1 4 0 3 5
İTIP611 FAMILY MEDICINE Zorunlu 2 4 0 4 5
İTIP613 PUBLIC HEALTH Zorunlu 1 4 0 3 5
İTIP615 PSYCHIATRY Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS601 CARDIOLOGY Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS602 CHEST DISEASES Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS603 ANATOMY Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS604 ANESTHESIOLOGY and REANIMATION Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS605 NEUROSURGERY Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS606 BIOPHYSICS Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS607 BIOISTATISTICS Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS608 PEDIATRIC SURGERY Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS609 DERMATOLOGY Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS610 INFECTIOUS DISEASES Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS611 PHYSICAL THERAPY and REHABILITATION Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS612 PHYSIOLOGY Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS613 CHEST SURGERY Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS614 OPHTALMOLOGY Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS615 HISTOLOGY and EMBRIOLOGY Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS616 CARDIOVASCULAR SURGERY Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS617 OTORHINOLARYNGOLOGY Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS618 NEUROLOGY Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS619 NUCLEAR MEDICINE Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS620 ORTHOPEDICS and TRAUMATOLOGY Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS621 PLASTIC and RECONSTRUCTIVE SURGERY Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS622 RADIATION ONCOLOGY Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS623 RADIOLOGY Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS624 MEDICAL BIOCHEMISTRY Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS625 MEDICAL BIOLOGY Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS626 MEDICAL PHARMACOLOGY Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS627 MEDICAL GENETICS Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS628 MEDICAL MICROBIOLOGY Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS629 MEDICAL PATHOLOGY Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS630 MEDICAL EDUCATION Zorunlu 1 4 0 3 5
İTPS631 UROLOGY Zorunlu 1 4 0 3 5

Seçmeli Ders Grupları (SDG)