Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ309 Siyasi Coğrafya I 927001 3 5 3

Dersin Amacı

İnsan mekân yönetimi ve uluslararası ilişkilerde coğrafi temel unsurları kavratmak, Ülke sorunlarına yaklaşım ve çözüm üretmede bilgi ve becerisini kullanma yeteneği kazandırmak, Ülke kaynaklarını kullanımda sorumluluk duygusu aşılamak ve coğrafi bakış açısı geliştirmesini sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ALTUĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

GÖNEY, S. (1993) Siyasi Coğrafya, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul. ÖZEY, R. (2006) Dünya ve Türkiye Ölçeğinde Siyasi Coğrafya, Aktif Yayınları, İstanbul. TÜMERTEKİN, E. (2006) Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan, Çantay Yayınları, İstanbul. AKENGİN, H.(2010) Siyasi Coğrafya: insan ve mekân yönetimi, Pegem Akademi yayınevi, Ankara İlgili bilimsel makaleler. Power point sunumları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Siyasi coğrafyanın ortaya çıkışı, Siyasi coğrafya, Jeopolitik ve Jeostrateji. Lokasyonun stratejik önemi. Siyasi coğrafya ve siyasi kültür, siyasi coğrafyada yaklaşımlar. Siyasi coğrafyada fiziki unsurlar: yeryüzü şekilleri. Siyasi coğrafyada fiziki unsurlar: iklim, konum, alan Siyasi coğrafyada sınırlar. Siyasi coğrafyada beşeri etkenler: nüfus, ordu, yönetim biçimi Siyasi coğrafyada beşeri etkenler: milliyetçilik Siyasi coğrafyada ekonomik etkenler: ekonomi, ulaşım, dış ilişkiler Jeopolitik teoriler. Jeopolitik teorilerin uygulanabilirliği. Jeopolitik teorilerde Türkiye.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Siyasi coğrafya tanımı ve konusu, Dersin kaynakları Açık Erişim SİYASİ COĞRAFYA I.pptx
2 Siyasi coğrafyanın ortaya çıkışı, Siyasi coğrafya, Jeopolitik ve Jeostrateji
3 Lokasyonun stratejik önemi,
4 Siyasi coğrafya ve siyasi kültür, siyasi coğrafyada yaklaşımlar
5 Siyasi coğrafyada fiziki unsurlar: yeryüzü şekilleri
6 Siyasi coğrafyada fiziki unsurlar: iklim, konum, alan
7 Siyasi coğrafyada sınırlar
8 ARASINAV
9 Siyasi coğrafyada beşeri etkenler: nüfus, ordu, yönetim biçimi
10 Siyasi coğrafyada beşeri etkenler: milliyetçilik
11 Siyasi coğrafyada ekonomik etkenler: ekonomi, ulaşım, dış ilişkiler
12 Jeopolitik teoriler
13 Jeopolitik teorilerin uygulanabilirliği
14 Jeopolitik teorilerde Türkiye

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1388178 Mekân yönetimine etki eden coğrafi unsurları öğrenir.
2 1389952 Ülke kaynaklarını kullanımda sorumluluk duygusu kazanır.
3 1404378 Ülke sorunlarına yaklaşım ve çözüm üretmede bilgi ve becerisini kullanma yeteneği kazanır.
4 1409814 Lokasyonun stratejik önemi bilir.
5 1410664 Siyasi coğrafyanın fiziki unsurlarını sınıflandırır.
6 1414405 Jeopolitik teoriler açısından Türkiye'nin konumunu değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek