Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2306026272011 Uluslararası Finansman Yönetimi 927001 1 1 0

Dersin Amacı

Öğrencilere bir işletmeci bakış açısıyla uluslararası para sistemi ve finans hareketleri konularını ve prensiplerini açıklayabilecek ve bu konudaki geniş kapsamlı terminolojiye hakim olarak finans konusundaki değişimi analiz edebilme yeteneğini kazandırabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Süleyman İÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
23 Proje Sunma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 70 1
40 Proje Hazırlama 0 20 1
41 Proje Sunma 0 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 2 20 40
23 Proje Sunma 2 2 4
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13
34 Okuma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uluslar Arası Para Sistemi : Altın Standardı(1870- 1930), Bretton Woods Sistemi (1944-1973)
2 Uluslar Arası Para Sistemi: Bretton Woods Sistemi Ve Abd, Doların Devalüasyonu Ve Sistemin Yıkılışı
3 Döviz Kuru Sistemleri: Sabit Kur Sistemleri, Serbest Değişken (Dalgalı Kur) Sistemi
4 Döviz Kuru Sistemleri: Karma Sistemler
5 Uluslar Arası Para Fonu (IMF): IMF’nin Görevleri, - IMF Kotaları
6 Uluslar Arası Para Fonu (IMF), Özel Çekme Hakları (SDR)
7 Ödemeler Bilançosu: Ödemeler Bilançosunun Yapısı, Cari İşlemler Hesabı, Sermaye Hesabı
8 VİZE SINAVI
9 Ödemeler Bilançosu: Resmi Rezervler Hesabı, İstatistik Farklar Hesabı, Dış Denge Tanımları
10 Döviz Piyasaları: İnterbank Piyasası, Müşteriler Piyasası, Döviz Piyasasında İşlem Türleri
11 Döviz Piyasaları: Vadeli Teslim İşlemleri, Swap İşlemleri
12 Döviz Kuru
13 Döviz Arbitrajı
14 GENEL DEĞERLENDİRME
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
50461 1144245 Uluslararası Finans alanında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
50462 1141223 Uluslararası Finans alanında çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
50463 1153509 Uluslararası Finans alanında edindiği bilgileri işletme düzeyinde kullanır
50464 1158206 Uluslararası Finans alanında edindiği bilgileri finansal piyasaların analizde kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67751 Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
2 67752 Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 67753 Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
4 67754 İşletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
5 67755 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 67756 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 67757 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 67758 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 67759 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 67760 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 67761 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 67777 Girişimcilik hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibidir.
13 67762 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 67778 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
15 67763 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 67779 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 67764 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 67765 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 67766 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 67767 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 67768 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 67769 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 67770 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 67771 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 67772 Alanı ile ilgili Microsoft Office yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 67773 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 67774 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 67775 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 67776 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.