Program Tanımları

Kuruluş

2009 ylında kurulan bölümde, devamlı sayısı artan değişik alanlarda çalışan 7 öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi, Lisans üstü eğitimde danışmanlığı yapılan 8 öğrenci bulunmakta (bu sayı ilk mezunların verileceği 2013 yılı sonbaharında 20 ye çıkması beklenmektedir), 2 araştırma laboratuarı bir adet multidisiplin laboratuarında eğitim verilmektedir. Yüksek Lisans yanında 2013 yılı içerisinde Türkçe Eğitim veren bölüm 2013 güz yarıyılından sonra, Türkçe ve Yabancı Dil Eğitimi içeren Doktora programının da açılması planlanmaktadır.

Çalışma Konuları
Tarım alanında yetiştirme teknikleri ile yapılan iyileştirmeler her geçen gün yükselen teknoloji ile daha çok makinalaşmaya doğru bir seyir göstermiştir. Yetiştirme imkanlarının iyileştirilmesi konuyu doğrudan doğruya ürünleri geliştirilmesine doğru yönlendirmiştir. Ürünlerin geliştirilmesi ise Yüksek teknolojik bir alt yapı ihtiyacı göstermektedir. İşte tam bu noktada Tarımsal Biyoteknoloji gündeme gelmektedir. Kısaca tarımsal ürünlerde laboratuardan mamüle kadar bütün aşamalarda yapılan teknoloji uygulamalardır diyebiliriz.

Bilim ve teknoloji ağırlıklı çalışma yapılan bölümde; marka, patent tescil için hedeflenen projelerde tohum ıslahı, tohum kaplama teknolojisi(nano), hayvan ıslahı, mikrobiyolojik ajanlar, enzim üretimi, sterilizasyon, GDO testi, Bioplastik, Biodiesel ve Bioethanol,Gıda katkı maddeleri üretimi, ilaç sanayi hammadde üretimi, hastalık ve ebeveyn test kitleri, DNA testleri gibi konularda uzman araştırmacılar yer almaktadır. Bölüm elemanlarının 200 den fazla eseri bulunmaktadır. Bölümün yurt içi ve dışından birçok ziyaretçisi bulunmaktadır.

Bölüm İmkanları
Laboratuar ağırlıklı çalışma olan bölümde 2 adet laboratuvarda doku kültürü, DNA testleri, DNA analizleri, enzim üretimi, mikrobiyolojik testler, embiryo üretimi, protein testleri gibi çalışma imkanları sunulmaktadır. Ayrıca tohum üretimi için sera ve tarla deneme alanlarından yararlanılmaktadır.

Staj İmkanları ve İşbirlikleri
Bölüm öğrencileri staj yapmak üzere il kontrol laboratuvarları, ilaç üretimi yapan firma laboratuvarları, mikrobiyolojik laboratuarlar, özel firma laboratuvarları, kamu laboratuarları, tohum firmaları, biyoteknoloji firmaları laboratuvarları gibi alanlarda proje hazırlama, analiz etme, sonuç değerlendirme eğitimleri için katılabilirler. Bölüm elemanları, SANAYİ-ÜNİVERSİTE işbirlikleri şeklinde SANTEZ, TEYDEB, KOSGEB ortaklıklarında projelere açıktır. Bu kapsamda proje hazırlama, girişimcilik, proje yürütme ve analiz etme yetisinde ortak TEKNOLOJİK çalışmalar teşvik edilmektedir.

Kazanılan Derece

Bölümden mezun olan öğrenci Ziraat Mühendisliği Lisans derecesini kazanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans programına başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte Fakülte Dekanlığına yapılır. Lisans programına başvurabilmek için adayların bir lise diplomasına ve ÖSYM Sınav Başarı belgesine sahip olmaları gerekir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Öğrenci kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre ilgili birim tarafından yürütülür. Öğrenciler, her yarıyıl veya ders yılı başında akademik takvimde belirlenen süre içerisinde o yarıyılda veya yılda alacakları derslere kaydolmak/kaydını yenilemek zorundadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Tarım Meslek Liseleri ile normal lise mezunları ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri halinde doğrudan lisans programımıza kayıt yaptırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tarımsal Biyoteknoloji Lisans programına kayıt yaptıracak öğrencilerin liselerde öğretilen konularda yeterli olmaları beklenmektedir. Lisans programına kayıt yaptıracak öğrenciler "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine" tabidirler.

Program Profili

Tarımsal Biyoteknoloji Lisans Programı 8 yarıyıl olmak üzere 4 yıllık sürede tamamlanır. Bu süre içerisinde toplam 135 kredilik ders alması ve 2. ve 3. sınıf sonunda 15 ve 30 iş gününden oluşan stajların yapılması gerekmektedir. Öğrenciler eğitim süresince Ziraat Mühendisliğinin temelini oluşturan dersleri ve tarımsal biyoteknoloji konusunda derler almaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Tohum Firmaları
Biyoteknoloji Firmaları
İlaç Firmaları
Gıda sektörü
Atık Yönetim Sistemi
Belediyeler
Fabrikalar

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Tohum Firmaları
Biyoteknoloji Firmaları
İlaç Firmaları
Gıda sektörü
Atık Yönetim Sistemi
Belediyeler
Fabrikalar

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tarımsal Biyoteknoloji Lisans programını tamamlayan öğrenciler, Tarımsal Biyoteknoloji ve diğer lisansüstü programlara devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler aldıkları derslerde dönem içi ve dönem sonu değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. Ders başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü Not Dönüşüm Tablosu esas alınır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

Asgari 135 kredi saat dersi, 100'lük sistemde en az 60 alarak başarı ile tamamlayan ve stajlarını tamamlayan öğrenciler Tarımsal Biyoteknoloji Alanında Lisans derecesi almaya hak kazanacaklardır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
55139 SAMSUN

Tel : 362 3121919
Sekreter : 1357
Faks : 362 4576034

Bölüm Olanakları

Moleküler Genetik Laboratuvarı
Embiryoloji Laboratuvarı
Multidisplin Laboratuvarı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64056 Daha önceki öğretim hayatında kazanılan yeterlikler üzerine ekonomik anlamda yapılan tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
2 64057 Tarımsal faaliyeti içinde yer alan ve ekonomik üretimi yapılan tarımla ilgili ıslah, genetik gelişim, üreme, genetik mühendisliği, endüstriyel üretim, bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal teknolojik yaklaşımlar, enzim teknolojisi konularında gerekli bilgiye sahiptir.
3 64060 Biyoteknoloji eğitim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. Biyoteknoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
4 64061 Biyoteknolojik konularla ilgili olarak karşılaşacağı sorunların tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.
5 64062 Biyoteknoloji alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
6 64064 Sorumluluğu altında çalışan proje ekibinin çalışmalarını planlayabilir, yönetebilir ve ihtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilir.
7 64065 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanabilir. İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurar, faydalı projeler üretir ve uygular
8 64066 Biyoteknoloji alanındaki ve yaşadığı sosyal çevre içerisindeki sorunlar hakkındaki düşünce ve önerilerini aktarmak amacıyla, Türkçe ve en az bir yabancı dilde (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi) etkin olarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.
9 64058 Tohum teknolojisinde girişimcilik yapabilir ve DNA testleriyle ilgili tarım, çevre ve tıp alanında çalışabilir
10 64063 Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
11 64059 Bitki, hayvan ve mikrobiyoloji alanda girişimcilik yapabilir ve Enzim ve gen teknolojilerinde proje üretebilir

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
TBBİO107 Botanik-I Ortak 2 2 0 3 4
TBFİZ107 Fizik I Ortak 3 0 0 3 4
TBKİM107 Genel Kimya Ortak 2 0 0 2 4
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 2
TBMAT107 Matematik I Ortak 3 0 0 3 4
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 4
ZMT109 Tarım Tarihi ve Deontolojisi I Zorunlu 2 0 0 2 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2
TBBİO109 Zooloji-I Ortak 3 0 0 3 4


Yıl: 1, Dönem: 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 1
ZMT106 Ekoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
ZMT108 Genel Mikrobiyoloji Zorunlu 1 2 0 2 5
ZMT102 İstatistik Zorunlu 3 0 0 3 4
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2 2
ZMT116 Laboratuar Tekniği Zorunlu 1 2 0 2 3
KİM106 Organik Kimya Zorunlu 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Araştırma ve Deneme Metotları
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ZMT203 Araştırma ve Deneme Metotları Zorunlu 3 0 0 3 5
TBT201 Biyoteknolojiye Giriş Zorunlu 2 0 0 2 5
ZMT201 Gıda Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 4
TYS201 Kültürteknik Zorunlu 2 2 0 3 4
TEB201 Tarım Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 4
TMB201 Tarım Makinaları Zorunlu 2 2 0 3 4
ZTB201 Zootekni Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4 Bahçe Bitkileri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BBB202 Bahçe Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3 5
BKB202 Bitki Koruma Zorunlu 2 2 0 3 4
KİM210 Biyokimya Zorunlu 2 2 0 3 4
TBT204 Genel Bitki Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
ZMT202 Genetik Zorunlu 2 0 0 2 3
ZMT214 Staj-I Zorunlu 0 0 0 0 4
TBB202 Tarla Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3 4
TOP202 Toprak Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5 Bitkisel Üretimde Biyoteknoloji
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TBT303 Bitkisel Üretimde Biyoteknoloji Zorunlu 1 2 0 2 6
TBT307 Hayvan Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
TBT301 Moleküler Biyoloji Zorunlu 2 2 0 3 7
TBTSEÇ-5 Seçmeli - 5 SDG 3 0 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
TBT305 Üreme Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6


Yıl: 3, Dönem: 6 Bitki Islahı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TBT304 Bitki Islahı Zorunlu 3 0 0 3 4
TBT308 Enzimoloji Zorunlu 2 2 0 3 7
TBT306 Hayvansal Üretimde Biyoteknoloji Zorunlu 1 2 0 2 5
TBT302 Moleküler Genetik Zorunlu 2 2 0 3 7
TBTSEÇ-6 Seçmeli - 6 SDG 3 0 0 3 4
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
ZMT316 Staj II Zorunlu 0 0 0 0 8


Yıl: 4, Dönem: 7 Biyoteknolojik Projelendirme ve Değerlendirme I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TBT403 Biyoteknolojik Projelendirme ve Değerlendirme I Zorunlu 1 2 0 2 5
TBT401 Rekonbinant Dna Teknolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
TBTSEÇ-7A Seçmeli - 7A SDG 2 2 0 3 5
TBTSEÇ-7B Seçmeli - 7B SDG 1 2 0 2 5
TBTSOS-I Sosyal Seçmeli - I SDG 3 0 0 3 3
TBT405 Tohumculukta Biyoteknoloji Zorunlu 2 2 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 8 Biyoinformatik
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TBT404 Biyoinformatik Zorunlu 1 2 0 2 4
TBT406 Biyoteknolojik Projelendirme ve Değerlendirme II Zorunlu 1 2 0 2 5
TBT402 Hayvan Islahı Zorunlu 3 0 0 3 4
TBTSEÇ-8 Seçmeli - 8 SDG 3 0 0 3 12
TBTSOS-II Sosyal Seçmeli - II SDG 3 0 0 3 3
ZMT402 Tarımda Girişimcilik Zorunlu 2 0 0 2 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli - 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TBT309 Çevre ve Endüstriyel Biyoteknoloji Zorunlu 3 0 0 3 5
TBT311 Gıda ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Zorunlu 2 2 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli - 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TBT310 Biyogüvenlik Zorunlu 3 0 0 3 5
TBT312 Sekonder Metabolit Üretimi ve Biyoteknoloji Zorunlu 2 2 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli - 7A
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TBT407 Bitki Gen Kaynakları Zorunlu 2 2 0 3 5
TBT409 Hayvan Gen Kaynakları Zorunlu 2 2 0 3 5
TBT411 Hayvanlarda Doku Kültürü Zorunlu 1 2 0 2 5
TBT413 Bitkilerde Doku Kültürü Zorunlu 1 2 0 2 5
SKD501 Yüzme Ortak 2 2 0 3 3
SKD503 Halk Oyunları Ortak 2 2 0 3 3
SKD505 Medya ve İletişim Ortak 3 0 0 3 3
SKD507 İnsan İlişkileri ve İletişim Ortak 3 0 0 3 3
SKD509 Anlatma Teknikleri: Konuşma Eğitimi Zorunlu 2 2 0 3 3
SKD511 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi Ortak 2 2 0 3 3
SKD513 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 3
SKD515 Yönetim ve Organizasyon Ortak 3 0 0 3 3
SKD517 Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Zorunlu 3 0 0 3 3
SKD519 Diksiyon, Artikülasyon, Fonetik Bilgisi ve Uygulama Zorunlu 2 2 0 3 3
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik Ortak 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli - 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TBT408 Genomikler Zorunlu 3 0 0 3 6
TBT410 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Zorunlu 3 0 0 3 6
TBT412 Stres Koşullarına Dayanıklılık Zorunlu 3 0 0 3 6
TBT414 Moleküler Markerler ve Analiz Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
SKD502 Yüzme Ortak 2 2 0 3 3
SKD504 Halk Oyunları Ortak 2 2 0 3 3
SKD506 Medya ve İletişim Ortak 3 0 0 3 3
SKD508 İnsan İlişkileri ve İletişim Ortak 3 0 0 3 3
SKD510 Anlatma Teknikleri: Konuşma Eğitimi Ortak 2 2 0 3 3
SKD512 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi Zorunlu 2 2 0 3 3
SKD514 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 3
SKD516 Yönetim ve Organizasyon Ortak 3 0 0 3 3
SKD518 Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Ortak 3 0 0 3 3
SKD520 Diksiyon, Artikülasyon, Fonetik Bilgisi ve Uygulama Zorunlu 2 2 0 3 3
SKD524 Girişimcilik ve Yenilikcilik Ortak 2 0 0 2 0