Program Tanımları

Kuruluş

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1993yılında kurulmuştur. Bölüm yaklaşık 500 lisans ve yaklaşık 50 lisansüstü öğrencisine eğitim vermektedir. Seçmeli olan İngilizce hazırlık sınıfı dışında, bölümdeki öğretim süresi 4 yıldır. İngilizce bilgisi yeterli olmayan öğrenciler Yabancı Diller Okulunun hazırlık sınıfına katılabi lirler. Bölümde eğitim-öğretim dili Türkçe'dir. Bölümde1 profesör,1 doçent ve 7 yardımcı doçent olmak üzere toplam 9 öğretim üyesi ve 7 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Öğrretim üyelerinin tümü eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarına katılmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü Türkiye^de tüm üniversiteler için geçerli olan ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen seçme ve yerleştirme sınavı mevzuatı uyarınca yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Lise mezunları düzeyinde eğitim-öğretimle ilgili hususlar Türkiye üniversiteleri için geçerli mevzuata uygundur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda varolan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100.00 üzerinden en az 60.00 ağırlıklı genel not ortalaması olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, Mühendislik Fakültesi kapsamında Lisans (Mühendislik), Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında Yüksek Lisans (Yüksek Mühendislik) ve Doktora eğitim-öğretim programlarını yürütmektedir.
Lisans eğitim-öğretim programında beş ana yönelim ve seçenek olan “Elektromekanik ve Otomasyon”, “Elektrik Enerji Sistemleri”,”Haber-leşme Sistemleri”, “Haberleşme Elektroniği”, ”Biyomedikal Mühendislik” program kümeleri seçmeli olarak tasarlanmış ve uygulamaya konulmuştur.
Elektrik Makineleri, Elektrik Tesisleri, Telekomünikasyon, Elektronik, Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği, Devreler ve Sistemler Anabilim Dallarında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerinin yanı sıra, bölgemizin ve ülkenin haberleşme, endüstriyel otomasyon, elektronik enstrümantasyon, tıbbi elektronik, enerji sistemleri ve korunma, elektromekanik sistemler vb. alanlardaki altyapı ve uygulayım sorunlarına yönelik tasarım, proje ve danışmanlık hizmetleri, iş güvenliği ve imalat/kalite alanlarında belgeleme etkinliklerinin de yürütülebileceği bir yapı oluşturulmuştur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Elektronik-Elektronik Mühendisliği Programı mezunları, elektrik, elektronik ve haberleşme sektöründe, ulusal ve çok-uluslu şirketlerde, radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık sektöründe araştırma-geliştirme, üretim ve pazarlama birimlerinde iş bulmaktadırlar. Birçoğu saygın üniversitelerde lisansüstü araştırmalar yapmaktadırlar. Mrzunlarımızın çalıştığı yerlerden bazıları : Üniversiteler(Yurtiçi/Yurtdışı), Milli Savunma Bakanlığı , Türk Silahlı Kuvvetleri , Enerji Bakanlığı , Telekomünikasyon Kurumu , TEDAŞ-YEDAŞ , TEİAŞ , EÜAŞ - HES , KOSGEB, Ereğli Demir Çelik AŞ , EMO Teknik ve Test Bölümleri, Vakıflar Md.lüğü, Türk Telekom AŞ, Telsim-Vodafone , Turkcell , Netaş , Türksat Kablo TV , ALCATEL , Siemens , Arçelik , OYAK Teknoloji , TAI(Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) , HSBC Bankası , Data-Display, Moeller Electric , Teknotel , Anel Grup , KAREL , Termo Isı Sis. , Mutlu Akü , PID Ltd ( Ukrayna) , Adanet Telekomünikasyon AŞ, Toros Gübre San. , Aygün Tıbbi Cihazlar , NCR , Beka Enerji İnş. Ltd.Şti. , Çerkezköy YKK , ve kendi kurdukları özel girişim firmaları

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisi olmaları koşuluyla kendi alanlarında ya da ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümde sınavlar, ölçme ve değerlendirme uygulamları " Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" uyarınca yerine getirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ,
Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü
55139 Kurupelit, Atakum-SAMSUN
Program Başkanı:
Prof. Dr. Okan ÖZGÖNENEL
Tel : 0362 312 1919/1080
E-mail :okanoz@omu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü:
Doç. Dr. Çetin KURNAZ
Tel : 0362 3121919
E-mail :ckurnaz@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümde öğrencilerin lisans eğitim-öğretim planında yer alan laboratuvar ve uygulama derslerinde kullanabildiği; Temel Elektrik Mühendisliği Laboratuvarı, Temel Elektronik Laboratuvarı, Mikroişlemci ve Sayısal Elektronik Laboratuvarı,Kontrol Sistemleri Laboratuvarı, Elektrik Makineleri- Güç Elektroniği- Enerji Sistemleri Laboratuvarı ve İletişim Sistemleri Laboratuvarı vardır. Fakültenin Bilgisayar Yazılım Laboratuvarında programlama ve yazılım geliştirme olanakları vardır. Öğrenciler gerek görülürse, bölümün sunduğu araştırma olanaklarından da yararlanabilmektedir.
Bölümün diğer uygulama olanakları arasında, görsel-işitsel olanaklar içeren bir seminer-sunum salonu, bir elektrik-elektronik malzeme-teknisyen işliği ve bir adet de matkap,taşlama,torna, makine takımları, kompresör ,saç kesme ve bükme benzeri donanımı içeren mekanik işlik ile kuruluş çalışmaları sürdürülmekte olan baskılı devre tasarım - üretim merkezi ile kalibrasyon merkezi yer almaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71835 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 71836 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 71837 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 71838 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 71839 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 71840 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 71841 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 71842 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 71843 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 71844 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 71845 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 71846 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 71847 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EEM101 Elektrik Mühendisliğine Giriş Zorunlu 3 0 2 4 7
EEM103 Bilgisayar Temelleri Zorunlu 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TBFİZ115 Fizik I Zorunlu 3 0 2 4 6
TBKİM101 Genel Kimya I Zorunlu 3 0 0 3 4
TBMAT101 Matematik I Zorunlu 4 0 0 4 5
YD111 Yabancı Dil SDG 4 0 0 4 4


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Zorunlu 4 0 0 4 4
EEM102 Elektrik Mühendisliği Temelleri Zorunlu 3 0 2 4 5
EEM108 Bilgisayar Programlama Zorunlu 2 0 2 3 5
EEM152 Doğrusal Cebir Zorunlu 3 0 0 3 5
TBFİZ116 Fizik II Zorunlu 3 0 2 4 6
TBMAT102 Matematik II Zorunlu 4 0 0 4 5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EEM207 Devre Kuramı Zorunlu 4 0 0 4 6
EEM209 Elektronik I Zorunlu 3 0 2 4 7
EEM215 Mesleki İngilizce Zorunlu 2 0 0 2 3
EEM241 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 0 3 5
EEM251 Olasılık Kuramı Zorunlu 3 0 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TDK211 Türk Dili Zorunlu 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EEM210 Alanlar Kuramı Zorunlu 4 0 0 4 7
EEM214 Elektronik II Zorunlu 3 0 2 4 7
EEM216 Sayısal Elektronik Mantık Devreleri Zorunlu 3 0 2 4 7
EEM256 Karmaşık İşlevler ve Dönüşümler Zorunlu 3 0 0 3 5
İSG250 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 4 0 0 4 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EEM305 Sinyaller ve Sistemler Zorunlu 4 0 0 4 6
EEM307 Kontrol Sistemlerine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
EEM309 Elektrik Makinaları I Zorunlu 3 0 2 4 6
EEM317 Algılayıcılar ve Dönüştürücüler Zorunlu 2 0 0 2 3
EEM351 Sayısal Çözümleme Zorunlu 3 0 0 3 5
MUH301 Girişimcilik ve Yenilikcilik Zorunlu 2 0 0 2 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EEM304 Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler Zorunlu 3 0 2 4 6
EEM350 Staj Zorunlu 0 0 0 0 13
EEMSEÇ-6 Seçmeli 6 SDG 3 0 0 3 24


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EEM403 Elektrik Mühendisliğinde Tasarım Zorunlu 2 0 0 2 6
EEMSEÇ-7 Seçmeli 7 SDG 3 0 0 3 24


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EEM490 Bitirme Projesi Zorunlu 0 4 0 2 6
EEM500 Mesleki Uygulama Programı Zorunlu 0 24 0 14 30
EEMSEÇ-8 Seçmeli 8 SDG 3 0 0 3 24

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA111 Almanca 4 0 0 4 4
YDF111 Fransızca 4 0 0 4 4
YDİ111 İngilizce 4 0 0 4 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EEM360 Elektirk Makinaları II (TS 6) 2 0 2 3 6
EEM362 Güç Elektroniği (TS 6) 2 0 2 3 6
EEM364 Analog Haberleşme (TS 6) 2 0 2 3 6
EEM366 Mikrodalga Tekniği (TS 6) 3 0 0 3 6
EEM368 Elektromanyetik Dalgalar (TS 6) 3 0 0 3 6
EEM370 Biyomedikal Mühendisliğne Giriş ((TS 6) 3 0 0 3 6
EEM372 Otomatik Kontrol (TS 6) 2 0 2 3 6
EEM374 Programlanabilir Mantık Denetleyiciler (TS 6) 2 0 0 2 6
EEM376 Sayısal İşaret İşleme (TS 6) 3 0 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EEM415 Yarı İletken Elektroniği (TS 7) 3 0 0 3 6
EEM435 Mikrodalga Dizgeleri (TS 7) 3 0 0 3 6
EEM437 Sürücü Sistemler (TS 7) 3 0 0 3 6
EEM439 Özel Elektrik Makimaları (TS 7) 3 0 0 3 6
EEM445 Biyomedikal Görüntüleme Teknikleri (TS 7) 3 0 0 3 6
EEM451 Enerji Sistemleri I (TS 7) 2 0 2 3 6
EEM453 Yenilenebilir Enerji Kaynakları (TS 7) 3 0 0 3 6
EEM455 Sayısal Haberleşme (TS 7) 2 0 2 3 6
EEM457 Görsel Programlama (TS 7) 2 0 2 3 6
EEM459 Bilgisayar Destekli Çizim (TS 7) 2 0 2 3 6
EEM461 VLSI Tüm Devreler (TS 7) 3 0 0 3 6
EEM463 İnsansız Araçlar ve Uygulamaları (TS 7) 3 0 0 3 6
EEM465 Sayısal Kontrol Sistemleri (TS 7) 3 0 0 3 6
EEM467 Endüstriyel Kontrol Sistemleri (TS 7) 2 0 2 3 6
EEM469 Mikrodenetleyici Uygulamaları (TS 7) 2 0 0 2 6
EEM473 Endüstriyel Robotlar ve Uygulamaları (TS 7) 2 0 2 3 6
EEM475 Yüksek Gerilim Tekniği (TS 7) 3 0 0 3 6
EEM477 Biyomedikal Mühendisliğinin Temelleri (TS 7) 3 0 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EEM418 Mikro-Elektronik Üretim Süreçleri (TS 8) 3 0 0 3 6
EEM420 Endüstriyel Otomasyon ve Uygulamaları (TS 8) 2 0 2 3 6
EEM422 Dağınık Kontrol Sistemleri (TS 8) 2 0 2 3 6
EEM430 Anten ve Propagasyon (TS 8) 3 0 0 3 6
EEM438 İletişim Ağları (TS 8) 3 0 0 3 6
EEM440 Biyomedikal Müh.De Bilgisayar Uyg.(TS 8) 2 2 0 3 6
EEM442 Denetleyici Tasarımı ve uygulamarı (TS 8) 2 0 2 3 6
EEM450 Fiber Optik Haberleşme Sistemleri (TS 8) 3 0 0 3 6
EEM452 Gerçek Zaman Gömülü Sistemler (TS 8) 3 0 0 3 6
EEM454 Biyomekatronik (TS 8) 3 0 0 3 6
EEM456 Sistem Tanıma (TS 8) 3 0 0 3 6
EEM458 Görüntü İşleme (TS 8) 3 0 0 3 6
EEM460 Biyomedikal Enstrumantasyon (TS 8) 3 0 0 3 6
EEM462 Biyomalzeme (TS 8) 3 0 0 3 6
EEM472 Enerji Sistemleri-II (TS 8) 3 0 0 3 6
EEM474 Enerji Sist.Koruma (TS 8) 3 0 0 3 6
EEM478 Dağıtım Sistemleri (TS 8) 3 0 0 3 6
EEM502 Sanayi Uygulaması (TS 8) 0 18 0 9 18