Program Tanımları

Kuruluş

Üniversitemizde, Gıda eğitimi ilk olarak 1983 yılında Ziraat Fakültesi bünyesinde Tarım Ürünleri teknolojisi bölümü adı altında kurulmuştur. Diğer taraftan 1992 yılında Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 1999 yılında Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü’ne 2 öğretim üyesi atanarak Bölüm faaliyete başlamıştır. 2002 yılında Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi’ne aktarılmıştır. 1983 yılından 2002 yılına kadar Ziraat Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren Gıda Mühendisliği Bölümü, 2002 yılından bu yana mühendislik Fakültesi Bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Kazanılan Derece

OMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünü bitiren öğrencilerimiz, Gıda Mühendisi unvanı almaktadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

OMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü her yıl ÖSYM tarafından uygulanan yüksek öğretime geçiş sınavı (YGS) ile öğrenci almaktadır. Ayrıca Yatay ve Dikey Geçişle de Bölümümüze öğrenci gelmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise, başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eş değer derslerden muaf tutulur.Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Gıda bilimi ve gıda teknolojisi Anabilim dalları altında başlıca Genel ve Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Kimyası, Gıda Kalite Kontrolü, Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler, Süt İşleme Teknolojisi, Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Hububat İşleme Teknolojisi, Yağ İşleme Teknolojisi, Et Teknolojisi, Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, Biyoteknoloji dersleri dışında gıdanın işlenmesi ve teknolojik uygulamaları ile ilgili dersler gösterilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, Türkiye’deki gıda firmalarında, ekipmanlar ile gıda işlemlerinin tasarımı, kontrolü ve işlerliği alanlarında, araştırma, geliştirme, pazarlama ve yönetim departmanlarında aktif şekilde rol alırlarken. Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak Resmi Kurumlar’ da da görev yapabilmektedirler. Bunun yanı sıra, gıda endüstrisine yönelik laboratuarların tasarlanması, pazarlanması ve gıda üretimi yapan firmalara danışmanlık hizmetleri verilmesi de bölüm mezunları tarafından yapılabilmektedir. Bu konularda Gıda Mühendisleri Odası koordinasyon görevi üstlenmiştir ve gıda ile ilgilenen bir çok dernek ve birlikten bilgi edinme imkanı bulunmaktadır. Ayrıca, akademik hayata ilgi duyan öğrenciler lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) araştırma yapma imkanı bulmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Gıda Mühendisliği Bölümünde, her eğitim öğretim döneminde 1 ara sınav 1 yarıyıl sonu sınavı ve 1 bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Ayrıca sınavlar haricinde Gıda Mühendisi istihdam edilen kurumlarda veya özel kuruluşlarda 2 kez staj yapılmaktadır. OMÜ Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre sınav değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programında toplam 240 AKTS karşılığı ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO'su 60 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. A. Faik Koca
e-mail: afkoca@omu.edu.tr
Telefon: 03623121919 - 1521

Bölüm Olanakları

Gıda Mühendisliği Bölümünde, ofisler, sınıflar ve lisans eğitimi ve lisansüstü araştırmalarında kullanılan laboratuvarlar, seminer salonu ve kütüphanesi bulunmaktadır. Gıda Mühendisliği Bölümünde Süt, Et, Tahıl, Meyve-Sebze, Mikrobiyoloji, Kromatografi ve Temel İşlemler laboratuvarı olmak üzere 7 tane uygulama ve araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini Gıda Mühendisliği alanında kullanabilme becerisinin kazanılması
2 64115 Gıda Mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisinin kazanılması
3 64116 Bir sistemi ya da süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda çözümleyebilme ve tasarlayabilme becerisinin kazanılması
4 64117 Modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisinin kazanılması.
5 64118 Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerilerinin kazanılması
6 64119 Disiplin içi takımlarda ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisinin kazanılması.
7 64120 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisi becerisinin kazanılması
8 64121 Bireysel çalışabilme becerisinin kazanılması.
9 64122 Yaşam boyu öğrenmenin öneminin anlaşılması ve farkındalığın artması
10 64123 Mühendislik mesleğini etik, sosyal ve hukuksal değerler doğrultusunda uygulama anlayışının kazanılması
11 64124 Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığın artması
12 64125 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık sahibi gıda mühendislerinin yetiştirilmesi
13 64126 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi gıda mühendislerinin yetiştirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Bilgisayar Destekli Çizim
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB101 Bilgisayar Destekli Çizim Ortak 1 2 0 2 4
TBBİO121 Biyoloji Ortak 2 0 0 2 3
TBFİZ113 Fizik I Ortak 3 0 2 4 6
TBKİM103 Genel Kimya I Ortak 3 0 0 3 4
TBMAT103 Matematik I Ortak 4 0 0 4 5
GMB105 Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları Ortak 1 2 0 2 4
YD111 Yabancı Dil SDG 4 0 0 4 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Analitik Kimya
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB110 Analitik Kimya Ortak 2 0 2 3 7
ATİ112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ortak 4 0 0 4 4
TBFİZ114 Fizik II Ortak 3 0 2 4 6
GMB106 Gıda Mühendisliğine Giriş Ortak 2 0 0 2 3
TBMAT104 Matematik II Ortak 4 0 0 4 5
GMB112 Organik Kimya Ortak 2 0 0 2 5


Yıl: 2, Dönem: 3 Akışkanlar Mekaniği
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB209 Akışkanlar Mekaniği Ortak 3 0 0 3 5
GMB205 Diferansiyel Denklemler Ortak 3 0 0 3 5
GMB201 Gıda Kimyası - I Ortak 2 0 0 2 4
GMB207 Kütle ve Enerji Denklikleri Ortak 3 0 0 3 5
GMB-TSEÇ-1 Teknik Seçmeli 1 SDG 2 0 0 2 0
GMB211 Termodinamik Ortak 3 0 0 3 5
TDK211 Türk Dili Ortak 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 4 Biyokimya
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB212 Biyokimya Ortak 2 0 0 2 4
GMB206 Genel Mikrobiyoloji Ortak 2 0 2 3 6
GMB202 Gıda Kimyası - II Ortak 2 0 0 2 4
GMB218 Isı ve Kütle Aktarımı Ortak 3 0 0 3 0
İSG250 İş Sağlığı ve Güvenliği Ortak 4 0 0 4 4
GMB216 Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler Ortak 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
GMB-TSEÇ-2 Teknik Seçmeli 2 SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Enstrümental Gıda Analizi
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB311 Enstrümental Gıda Analizi Ortak 1 0 2 2 4
GMB301 Gıda Mikrobiyolojisi Ortak 3 0 2 4 5
GMB313 Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler - I Ortak 2 2 0 3 6
MUH301 Girişimcilik ve Yenilikcilik Ortak 2 0 0 2 5
GMB309 Reaksiyon Kinetiği Ortak 2 0 0 2 3
GMB-TSEÇ-3 Teknik Seçmeli 3 SDG 2 0 2 3 0
GMB-TSEÇ-4 Teknik Seçmeli 4 SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Et Teknolojisi
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB316 Et Teknolojisi Ortak 3 0 2 4 6
GMB318 Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler - II Ortak 2 2 0 3 6
GMB306 Meyve Sebze Teknolojisi Ortak 3 0 2 4 6
GMB334 Staj Ortak 0 0 0 0 0
GMB-TSEÇ-5 Teknik Seçmeli 5 SDG 2 0 0 2 0
GMB-TSEÇ-6 Teknik Seçmeli 6 SDG 2 0 0 2 0
GMB320 Yağ Teknolojisi Ortak 3 0 2 4 6


Yıl: 4, Dönem: 7 Bitirme Projesi - I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB417 Bitirme Projesi - I Ortak 0 4 0 2 0
GMB415 Gıda Mühendisliğinde Tasarım Ortak 2 2 0 3 6
GMB411 Süt Teknolojisi Ortak 3 0 2 4 6
GMB413 Tahıl Teknolojisi Ortak 3 0 2 4 6
GMB-TSEÇ-7 Teknik Seçmeli 7 SDG 2 0 0 2 0
GMB-TSEÇ-8 Teknik Seçmeli 8 SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 8 Bitirme Projesi - II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB412 Bitirme Projesi - II Ortak 0 4 0 2 0
GMB502 Mesleki Uygulama Programı Ortak 10 4 2 13 30
GMB-TSEÇ-10 Teknik Seçmeli 10 SDG 2 0 0 2 0
GMB-TSEÇ-11 Teknik Seçmeli 11 SDG 2 0 2 3 0
GMB-TSEÇ-12 Teknik Seçmeli 12 SDG 2 0 0 2 0
GMB-TSEÇ-9 Teknik Seçmeli 9 SDG 2 0 0 2 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA111 Almanca Ortak 4 0 0 4 0
YDF111 Fransızca Ortak 4 0 0 4 0
YDİ111 İngilizce Ortak 4 0 0 4 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Teknik Seçmeli 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB241 Teknik İngilizce (TS 1) Ortak 2 0 0 2 3
GMB243 Genel ve Teknik İletişim (TS 1) Ortak 2 0 0 2 3
GMB245 Gıda Mühendisliğinde Etik (TS 1) Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4 Teknik Seçmeli 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB240 Gıda Katkı Maddeleri (TS 2) Ortak 2 0 0 2 3
GMB242 Malzeme Bilgisi (TS 2) Ortak 2 0 0 2 3
GMB244 Geleneksel Gıdalar (TS 2) Ortak 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Teknik Seçmeli 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB341 Gıdaların Fiziksel Özellikleri (TS 3) Ortak 2 0 2 3 4
GMB343 Duyusal Analiz (TS 3) Ortak 2 0 2 3 4
GMB345 Alkollü İçkiler Teknolojisi (TS 3) Ortak 2 0 2 3 4
GMB347 Gıda Ambalajlama (TS 4) Ortak 2 0 0 2 3
GMB349 Gıda Makine ve Ekipmanları (TS 4) Ortak 2 0 0 2 3
GMB351 Mühendislik Ekonomisi (TS 4) Ortak 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Teknik Seçmeli 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB340 Gıda Güvenliği Sistemleri (TS 5) Ortak 2 0 0 2 0
GMB342 Gıda Kanun ve Tüzükleri (TS 5) Ortak 2 0 0 2 3
GMB344 Gıda İşletme Yönetimi (TS 5) Ortak 2 0 0 2 3
GMB348 Meyve Sebze Suyu Teknolojisi (TS 6) Ortak 2 0 0 2 3
GMB350 Gıda Endüstrisi Hammaddeleri (TS 6) Ortak 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 7 Teknik Seçmeli 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB441 Gıda Endüstrisinde Sorun Çözme Teknikleri (TS 7) Ortak 2 0 0 2 3
GMB443 Gıda Muhafaza Teknikleri (TS 7) Ortak 2 0 0 2 0
GMB445 Toplu Beslenme Sistemleri (TS 7) Ortak 2 0 0 2 3
GMB447 Beslenme İlkeleri (TS 8) Ortak 2 0 0 2 3
GMB451 Gıdalarda Toksik Bileşenler (TS 8) Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8 Teknik Seçmeli 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB446 Kanatlı Etleri ve Yumurta Teknolojisi (TS 10) Ortak 2 0 0 2 4
GMB448 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi (TS 10) Ortak 2 0 0 2 0
GMB452 Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi (TS 11) Ortak 2 0 2 3 6
GMB454 Gıda Endüstrisinde Hijyen ve Sanitasyon (TS 11) Ortak 2 0 2 3 6
GMB456 Asitli Fermente Gıdalar Teknolojisi(TS 11) Ortak 2 0 2 3 0
GMB458 Profesyonel Gelişim ve Kariyer Planlama (TS 12) Ortak 2 0 0 2 4
GMB462 Gıda Mühendisliğinde Ürün Geliştirme (TS 12) Ortak 2 0 0 2 4
GMB440 Dünyada Gıda Sorunları (TS 9) Ortak 2 0 0 2 0
GMB442 Gıda ve Tüketici (TS 9) Ortak 2 0 0 2 4
GMB444 Gıda Güvencesi (TS 9) Ortak 2 0 0 2 4