Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ226 Bilgisayar Ortamında Tasarım II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu ders ile bilişim teknolojileri, işletim sistemleri, tanıtımlar yapmak üzere tasarlanmış sunu hazırlama programı, elektronik tablolama olanakları sunan bir program ile piksel tabanlı programların arayüz tanıtımı ve biçimlendirme yöntemlerinin kavratılması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Halil TÜRKER - Yrd.Doç.Dr. Mahir YERLİKAYA - Öğr.Gör. Atanur SEVİM - Öğr.Gör.Tezcan BAHAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Temel Bilgi Teknolojileri, TC Anadolu Üniversitesi, Yayınları [2] Bal, Hasan Çebi, Bilgisayar ve İnternet Kullanımı - ABP yayınları [3] Karagülle, İhsan – Pala, Zeydin. Yeni Başlayanlar için Bilgisayar XP Edition, Türkmen kitabevi [4] Office XP Enine Boyuna, Microsoft Yayınları [5] ÖZGÜLER, Mehmet. Bilgisayar Donanımı, abp Academic Book Publishing, 2005 [6] PALA, Zeydin. Bilgisayar Donanımı, OMÜ Kütüphane Kitap No 004.P153b, 2003 [7] ÇÖMLEKÇİ, Zeynep – BAYRAK, M. Faruk. Bilgisayar Öğrenim Kılavuzu, 2003 [8] GÜNEŞ, Ali ve diğerleri. Temel Bilgi Teknolojileri, 2002 [9] ULUDOĞAN, Mustafa. Bilgisayara Giriş, 2002 [10] Temel Bilgisayar Kullanımı, 2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilişim teknolojileri, kelime işlemci, veri sunumu, elektronik tablolama gibi yazılımları, donanım ve işletim sistemleriyle ilgili temel kavramların öğretilmesi, Adobe Photoshop, Fireworks, Corel Painter gibi piksel tabanlı programlarla biçimlendirme çalışmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 0 0 1
6 Uygulama/Pratik 1 60 1
11 Soru-Yanıt 0 0 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 0 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 0 1
54 Ev Ödevi 0 0 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 4 14 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 9 27
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 13 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Piksel tabanlı programların tanıtılması
2 Piksel tabanlı programlarda uygulama çalışmalarına başlanması
3 Piksel tabanlı programlarda uygulama çalışmalarına devam edilmesi
4 Piksel tabanlı programlarda uygulama çalışmalarına devam edilmesi
5 Piksel tabanlı programlarda uygulama çalışmalarına devam edilmesi
6 Piksel tabanlı programlarda uygulama çalışmalarına devam edilmesi
7 Piksel tabanlı programlarda uygulama çalışmalarına devam edilmesi
8 Elektronik hesap ve çalışma tabloları için programın tanıtılması
9 Tablo oluşturmak için tanıtılan program çalışmalarına devam edilmesi
10 Ara Sınav
11 Etkili tanıtımlar yapmak için sunu hazırlama programının tanıtılması
12 Etkili tanıtımlar yapmak için sunu hazırlama programına devam edilmesi
13 Eksik uygulamaların tamamlanması
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1202011 Piksel tabanlı bir program ile biçimlendirme yapabilir.
2 1199056 Yaparak öğrenme
3 1184606 İşbirlikli öğrenme
4 1192204 Araştırma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3
2 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 3
3 5 5 4 3 5 4 4 4 5 3 4 4
4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek