Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS115 Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri 927003 1 1 4

Dersin Amacı

Dersin temel amacı günümüzün en kapsamlı devletler üstü bütünleşme hareketi olan Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkileri ele alarak öğrencilerin bu konuda ileri bir bilgi düzeyi ve anlayışa sahip olmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Oğuz Han Kuru

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cihan Dura ve Hayriye atik, AB,Gümrük Birliği ve Türkiye,3.Baskı, Ankara:Nobel yayınevi, 2007 Nevzat Güran,Uluslar arası Ekonomik Bütünleşme ve Avrupa Birliği, 2.Baskı, İzmir:Anadolu Matbbacılık,2002 Rıdvan Karluk ,Avrupa Birliği ve Türkiye, 10.Baskı, İstanbul: Beta Yayınevi, 2011

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye’nin Avrupa ile tarihsel ilişkileri, Avrupa Topluluklarının kuruluşu ve Türkiye’nin ortaklık başvurusu, Türkiye’nin AT ile ilişkileri, adaylık ve müzakere süreci, ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler, Türkiye’nin AB politikalarına uyumu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 4 52
10 Tartışma 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İktisadi Entegrasyon Teorisine Genel Bakış: İktisadi Entegrasyonun Anlamı, Türleri ve İktisadi Entegrasyonun Başarı Şartları 1.docx
2 İktisadi Entegrasyonun Etkileri: Statik ve Dinamik Refah Etkilerinin Analizi 2.docx
3 Uygulamadan İktisadi Entegrasyon Örnekleri ve Avrupa Birliği 3.docx
4 Avrupa Birliği’nin Tarihsel Gelişimi 4.docx
5 Avrupa Birliğinin Kurumsal Yapısı ve Avrupa Birliği Bütçesi 5.docx
6 Avrupa Tek Pazarının Oluşum Süreci 6.docx
7 Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci ve Etkileri 7.docx
8 Avrupa Birliğinde Ortak Politikalar: Ortak Tarım Politikası, Ortak Ticaret Politikası ve Ortak Rekabet Politikasının Analizi 8.docx
9 Ara Sınav 9.docx
10 Avrupa Birliği’nin Parasal Birlik Tecrübesi ve Euro 10.docx
11 Avrupa Borç Krizi ve Euro’nun Geleceği 11.docx
12 Türkiye-AB İlişkileri: Ortaklığın Dönemleri ve Gümrük Birliği Süreci 12.docx
13 Türkiye-AB İlişkileri: Tam Üyelik Başvurusu çerçevesinde gelişmeler 13.docx
14 Gümrük Birliği’nin Türkiye Ekonomisine Sektörel Etkileri 14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1206545 Avrupa Birliği'nin kuruluş aşamalarını öğrenmek
2 1206548 Araştırma ve analiz yoluyla Avrupa Birliği ve Türkiye ile ilişkileri konusunda kavrayış sahibi olunur.
3 1206566 Türkiye'nin AB ile ilişkileri hakkında bilgi sahibi olunur.
4 1206569 Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin tarihçesi ve arka planı öğrenilir.
5 1232927 Türkiye ve AB ilişkilerinin bugünü anlaşılır ve gelişmelerin nedenlerini açıklanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 5 4
2 5 4 3 5 4
3 5 4 3 5 4
4 5 4 3 5 4
5 5 4 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek