Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS117 Davranış Bilimleri 927003 1 1 4

Dersin Amacı

Çalışma ortamındaki kişilerin gerek kendileri, gerek iş arkadaşları gerekse örgütleri ile ilgili algılama, güdülenme, tutumlar, öğrenme, kişilik, değerler, inançlar, kültür, duygular ve gruplar gibi konularda gerekli bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Cemile AVCI AKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. M. Şerif Şimşek , Prof. Dr. Tahir Akgemci , Prof . Dr. Adnan Çelik ( 2011 ) Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış , Gazi Kitabevi Stephen Robbins ve T.A. Judge (2012) Örgütsel Davranış, Çeviri Editörü: İnci Erdem, Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1.Davranış Bilimleri ve Diğer Sosyal Bilimler 2.Öğrenme ve iletişim 3.Güdüleme, güdülemeli davranış, engellenme ve çatışma 4.İd, ego ve süper ego kavramları 5.Gruplar, Sosyal Etki ve tutumlar 6.Algı kuramları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Davranış Bilimlerine Giriş , Davranış Düzlemi ve Sosyal Kurumlar DAVRANIŞ BİLİMLERİ 1.HAFTA.docx
2 Kültür , Örgüt Kültürü ve Girişimcilik Kültürü DAVRANIŞ BİLİMLERİ 2.HAFTA.docx
3 inanç ve tutumlar DAVRANIŞ BİLİMLERİ 3.HAFTA.docx
4 Kişilik ve Davranış DAVRANIŞ BİLİMLERİ 4.HAFTA.docx
5 Algılama , Öğrenme ve Öğreten Örgütler DAVRANIŞ BİLİMLERİ 5.HAFTA.docx
6 İletişim DAVRANIŞ BİLİMLERİ 6.HAFTA.docx
7 Motivasyon ve İş tatmini DAVRANIŞ BİLİMLERİ 8.HAFTA.docx
8 ara sınav
9 Gruplar DAVRANIŞ BİLİMLERİ 9.HAFTA.docx
10 Yöneticilik ve Liderlik ,Örgütlerde Takım Çalışması ve Yönetimi DAVRANIŞ BİLİMLERİ 10.HAFTA.docx
11 Yabancılaşma ve Yönetimi DAVRANIŞ BİLİMLERİ 11.HAFTA.docx
12 Stres ve Yönetimi DAVRANIŞ BİLİMLERİ 12.HAFTA.docx
13 Örgütlerde Çatışma ve Yaratıcılığın Yönetimi DAVRANIŞ BİLİMLERİ 13.HAFTA.docx
14 Değişim Yönetimi ve Örgüt Geliştirme DAVRANIŞ BİLİMLERİ 14.HAFTA.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222463 Yönetim sürecinde davranış bilimlerinin ortaya çıkışını ve ilgili bilim dallarını açıklar.
2 1222477 Davranış bilimlerinin incelendiği sistemleri ve etkilendiği çağdaş yaklaşımları anlatır
3 1222500 Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramları tanımlar
4 1222515 Algılama, atfetme, öğrenme süreçlerini ve hatalarını ifade eder
5 1222520 Kültür, değerler ve inançlar hakkında bilgi sahibidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 5
2 3 3 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3
3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4
4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek