Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS125 Lojistik 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin lojistik kavramlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve lojistik süreçi bütünsel olarak anlamaları ve anlamlandırmaları amaç edinilmiştir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Muazzez ÖZDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

“Supply Chain Logistical Management”, 2nd Ed., McGraw Hill, New York, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Lojistiğin tanımı Lojistik süreçte yer alan etmenler ve fonksiyonlar nelerdir? Türkiyede ve dünyada lojistiğin yeri ve önemi nedir? Lojistik yönetim tanımı Sistem yaklaşımı Lojistiğin ekonomi içersindeki yeri nedir? Lojistiğin işletme açısından önemi? Toplam maliyet konsepti nedir? Dağıtım kanalları, neden dağıtım kanalları geliştirilmeli? Dağıtım kanalı yapısı ve operasyunu nasıl olamalıdır? Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi. Temel lojistik aktiviteler nelerdir? Lojistik aktiviteler ve lojistik maliyetler arasındaki ilişki nedir?

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 5 70
8 Rehberli Problem Çözümü 3 4 12
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
21 Rapor Sunma 0 0 0
54 Ev Ödevi 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lojistik, Tanımı, Gelişimi ve Faaliyetler
2 Lojistik Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistiğin Tarafları
3 Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı
4 Yük Bilgisi ve Ambalajlama, Etiketleme, Elleçleme, ve Depolama
5 Taşımacılık Yönetim
6 Taşımacılık Türleri
7 Müşteri Hizmetleri ve Sipariş Yönetimi
8 Talep Tahmini ve Planlama
9 Malzeme ve Envanter Yönetimi, Tersine Lojistik
10 Depo ve Tesis Yeri Seçimi, Lojistik Merkezler
11 Lojistik Bilgi Sistemleri ve E-Lojistik
12 Lojistik Stratejiler, Lojistikte Kalite ve Lojistikte Performans Yönetimi
13 Lojistik Maliyetler ve Lojistikte Yeni Konular
14 Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lojistikte Yönetim ve Organizasyon
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273553 Temel Lojistik kavramlarını bilir.
2 1273550 Lojistiğin diğer ilişkili sektörler ile bağlantılarını bilir
3 1273551 Lojistiğin diğer bilimler ile ilişkilerini bilir.
4 1273552 Lojistiğin prensip ve unsurlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı