Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIB113 Toprak Bilgisi 927003 1 1 4

Dersin Amacı

Toprak Biliminin doğuşu ve gelişimi; toprağın tanımı (Toprak nedir, ne değildir? Tanım içerisinde yer alan kavramlar); toprakların jeolojik kökeni (Jeolojik devirler, toprak oluşturan kayalar ve minerallerle toprak oluşumu arasındaki ilişki); toprak oluşum aşamaları-jeogenesis ve pedogenesis, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, toprağın sınıflandırılması ve korunması, Türkiye topraklarını sınıflandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Tuba TOPRAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Abdusselam ERGENE, 1995.Toprak Biliminin Esasları. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Ofset, Erzurum, 1995 Soils: Genesis and Geomorphology by Randall J. Schaetzl and Sharon Anderson (Jun 20, 2005) Essential Soil Science: A Clear and Concise Introduction to Soil Science by Mark Ashman and Geeta Puri (Jun 15, 2002) Principles and Practice of Soil Science: The Soil as a Natural Resource by R. E. White (Oct 1, 2005)

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Toprakların esas yapı maddeleri; 2. Ana materyalin orijin, oluşum ve sınıflandırılması; 3. Toprak oluşumunda aşınma, ayrışma ve birleşme olayları; 4. Toprak oluşumunu etkileyen etmenler; 5. Toprak profili; 6. Toprak sınıflandırılması; 7. Mineral toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri; 8. Mineral topraklardaki bitki besin maddeleri; 9. Toprak reaksiyonu, toprak suyu, toprak canlıları, toprak organik maddesi, toprak havası, toprak sıcaklığı, kireç ve toprakların kireçlenmesi; 10. Organik topraklar; 11. Toprak verimliliği ve toprakta bitkiye mutlak gerekli besin elementlerinin durumu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 3 39
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 3 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprağın Tanımı nbound586739753.pdf
2 Toprak Oluşumu nbound586739753.pdf
3 Toprağın fiziksel özellikleri nbound586739753.pdf
4 Toprağın kimyasal özellikleri nbound586739753.pdf
5 Toprağın biyolojik özellikleri nbound586739753.pdf
6 Toprağın sınıflandırılması nbound586739753.pdf
7 Toprağın korunması nbound586739753.pdf
8 Türkiye toprakkları nbound586739753.pdf
9 Toprak suyu nbound586739753.pdf
10 Arasınav
11 Bitki Besin Elementleri nbound586739753.pdf
12 Besin noksanlıkları nbound586739753.pdf
13 Bitki yetiştirme nbound586739753.pdf
14 Gübreleme nbound586739753.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500818 Toprak Biliminin Esasları
2 1500819 Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri
3 1500820 Toprak, bitki ve çevre ilişkileri
4 1500821 Ülkemizdeki toprak tipleri
5 1500822 Toprak oluşum süreçleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73188 Dünya ve Türkiye tarımında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini kavrar.
2 73189 Tıbbi ve Aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinir. Yetiştiricilikte önemli konuları öğrenir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele, organik ve iyi tarım gibi alternatif üretim sistemlerini bilir ve uygular.
3 73190 Üreticilere Tıbbi ve Aromatik bitki türlerinin önerilmesinde materyal temini, üretim süreci, pazarlama konularında bilgi verir.
4 73191 Tıbbi ve Aromatik bitkiler alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5 73192 Tıbbi ve Aromatik Bitkileri alanında verimli ve kaliteli üretim yöntemlerini belirler, varsa sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirir.
6 73193 Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korur, ekonomiye kazandırır ve sürdürülebilirliğini sağlar.
7 73194 Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin hasat sonrası işlemlerini, depolanmasını, standardizasyonunu ve kalite kriterlerini bilir ve uygular.
8 73195 Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşır, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, sunu hazırlar.
9 73196 Bireysel ve ekip çalışması yapar, sorumluluk alır, alanıyla ilgili sorunları çözer.
10 73187 Mesleğiyle ilgili kanun ve yönetmelikleri bilir ve takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
2 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5
3 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5
4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek