Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIB111 Farmasötik Botanik 927003 1 1 4

Dersin Amacı

Öğrencilere farmasötik botaniğe dair temel terimleri ve tanımlamaları kavratmak, bitki sistematiğini ve farmakolojideki önemini öğretmek, bitkiler alemini oluşturan bölümler (division) deki önemli tıbbi bitkilerin botaniği, etken maddeleri, modern ve geleneksel tıpta kullanım alanları hakkında bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cüneyt Çırak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tanker N., Koyuncu M., Coşkun M. 2007. Farmasötik Botanik. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi yayınları, ders kitabı no: 93.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitkilerle tedavinin tarihçesi Bitkilerle tedavinin tarihçesi Botaniğin tanımı ve bitkilerin sınıflandırılması Bitkilerin ve drogların isimlendirilmesi hücrenin yapısı ve hücre tipleri hücrenin yapısı ve hücre tipleri kromozomların yapısı ve işlevleri bitkiler aleminin bölümleri bakteriler (bacteriophyta) vize sınavı Mantarlar (mycophyta) algler ve su yosunları Bryophyta (Yosunlar) eğreltiler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 15 1 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitkilerle tedavinin tarihçesi Tarihçe_İLK.ppt
2 Bitkilerle tedavinin tarihçesi Tarihçe_İLK.ppt
3 Botaniğin tanımı ve bitkilerin sınıflandırılması giriş.ppt
4 Bitkilerin ve drogların isimlendirilmesi Bitkilerin İsimlendirilmesi.ppt
5 hücrenin yapısı ve hücre tipleri DROGLARIN İSİMLENDİRİLMESİ.ppt
6 hücrenin yapısı ve hücre tipleri HÜCRE.ppt
7 kromozomların yapısı ve işlevleri Sınıflandırma.ppt
8 bitkiler aleminin bölümleri BACTERIOPHYTA.ppt
9 bakteriler (bacteriophyta) BACTERIOPHYTA.ppt
10 vize sınavı
11 Mantarlar (mycophyta) MYCOPHYTA.ppt
12 algler ve su yosunları LICHENES.ppt
13 Bryophyta (Yosunlar) LICHENES.ppt
14 eğreltiler Son_ders.ppt
15 final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1247843 — Farmakoloji, botanik, tıbbı bitki, sekonder metabolit ve etken madde terimlerinin ne demek olduğunu ve bu kavramların tıp ve eczacılık alanlarındaki önemini öğrenecektir.
2 1247844 — Bitkilerde botanik sınıflandırma, bitki anatomisi, bitkilerde üreme sistemleri, tohumlu bitkilerde çiçek yapısı, tozlanma, döllenme ve tohum oluşumunu öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65456 Dünya ve Türkiye tarımında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini kavrar.
2 65457 Tıbbi ve Aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinir. Yetiştiricilikte önemli konuları öğrenir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele, organik ve iyi tarım gibi alternatif üretim sistemlerini bilir ve uygular.
3 65458 Üreticilere Tıbbi ve Aromatik bitki türlerinin önerilmesinde materyal temini, üretim süreci, pazarlama konularında bilgi verir.
4 65459 Tıbbi ve Aromatik bitkiler alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5 65460 Tıbbi ve Aromatik Bitkileri alanında verimli ve kaliteli üretim yöntemlerini belirler, varsa sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirir.
6 65461 Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korur, ekonomiye kazandırır ve sürdürülebilirliğini sağlar.
7 65462 Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin hasat sonrası işlemlerini, depolanmasını, standardizasyonunu ve kalite kriterlerini bilir ve uygular.
8 65463 Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşır, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, sunu hazırlar.
9 65464 Bireysel ve ekip çalışması yapar, sorumluluk alır, alanıyla ilgili sorunları çözer.
10 65455 Mesleğiyle ilgili kanun ve yönetmelikleri bilir ve takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 1 2 1 1 1 2 2 1
2 4 3 1 3 1 1 1 2 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek