Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT603 Yapağı ve Tiftik Üretim Teknolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Yapağı ve tiftik kalitesi konusunda, kılın yapısı, kılın fiziksel ve kimyasal özellikleri, yapağının sınıflandırılması, yapağı muayenesi konusunda bilgi sahibi olmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa OLFAZ

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Koyunculuk ve yapağı. Sönmez, R.,1966. Ege Üniversitesi Matbaası. İZMİR

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Yapağının tarifi, kılın genel özellikleri, yapağı da kalite tespiti, yağlıtı ve randıman

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapağının tarifi ve ekonomik önemi
2 Kılın genel özellikleri ve yapısı
3 Kıl çeşitleri
4 Kılın fiziksel ve kimyasal özellikleri
5 Yapağının sınıflandırılması
6 Yapağıda kalitenin anlamı ve kalite tayini
7 Yapağının muayenesi ve yapağıda kalite sınıfları
8 Yapağı muayenesi ve yapağıda kalite ssınıflandırılması
9 arasınav
10 Yapağı çalışmalarında yeni metodlar
11 Yün gömleği ve kısımları
12 Yağlıtı ve yapağıda randıman
13 Koyunlarda diğer verimlerle yapağı arasında ki ilişki
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1329809 Deri ve kılın yapısı hakkında bilgi sahibi olur
2 1329810 Kılın fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
3 1329811 Yapağının muayenesi ve kalitesi hakkında bilgi sahibi olur
4 1329817 Koyunun yapağısını etkileyen hastalık ve zararlılar hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 2 5 2 3 3 2 3 5
2 3 3 3 3 2 3 4 4 2 4 2
3 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4
4 2 3 2 4 2 3 2 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek