Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT609 Tavuk Ürünleri Değerlendirme ve Muhafazası 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Tavuk ürünlerinden yumurta, et ve atık ürün olarak ortaya çıkan gübrenin değerlendirilmesi ve muhafazası konularında öğrencileri bilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Musa Sarıca

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türkçe ve İnglizce Tavukçuluk Kitapları, Dergiler, İnternet

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste yumurtanın üretiminden tüketim aşamasına kadar muhafazası, yumurtanın raf ömrünü uzatmaya yönelik işlemler, yumurta işleme, tavuk etinin elde edildiği andan tüketime kadarki muhafaza şekilleri, bu aradaki değişimler, tavuk eti ileri işleme teknikleri, tavuk gübresi ve kullanım alanları gibi konular ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 6 2 12
16 Alan Gezisi 2 6 12
20 Rapor Hazırlama 1 6 6
21 Rapor Sunma 1 2 2
28 Makale Kritik Etme 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yumurtanın elde edilmesi ile tüketimi arasındaki değişimler 2002 Poultry meat quality.pdf
2 Yumurta kalitesinin korunması için muhafaza yöntemleri
3 Yumurtanın raf ömrünün arttırılması ve yumurta işleme teknolojisi
4 Sıvı ve toz yumurta üretim teknikleri
5 Tavuk etinin elde edilme ve taze tüketim aşamasında kalitesinin korunması welfare of the laying hen.pdf
6 Uzun süreli tavuk eti depolama ve koruma
7 İleri tavuk eti işleme uygulamaları Meat processing Improving Quality.pdf
8 Tavuk etinden elde edilen yeni ürünler ve tüketim alanları
9 Yumurtadan elde edilen ürünler
10 Ara sınavı
11 Yumurtanın diğer alanlarda kullanımı
12 Tavuk eti ve yumurta hakkında olumsuz yaklaşımlar
13 Yumurta ve tavuk eti pazarlama kanalları
14 Geleceğe dönük beklentiler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1164328 Tavuk ürünlerinde kalite ile ilgili temel bilgileri öğrenir.
2 1148427 Kalite ile kontrol yöntemleri arasında ilişki kurar.
3 1164797 Kaliteye ait yanlış bilinenlerin doğrularını öğrenir.
4 1168466 Kontrol yöntemlerini öğrenmek ve yeni uygulamaları kullanır.
5 1168573 Konu hakkında araştırmaya yönelik çalışmalara katılır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek