Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT610 Yem Kalite Kontrol ve Analiz Teknikleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Yemlerin değerlendirme ve analiz teknikleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nuh OCAK

Ön Koşul Dersleri

Yemler Bilgisi ve Teknolojisi

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kutlu, H.R. 2008. YEM DEĞERLENDİRME ve ANALİZ YÖNTEMLERİ (Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü) KARABULUT, A., CANBOLAT, Ö., 2005. YEM DEĞERLENDİRME VE ANALİZ YÖNTEMLERİ (ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yemlerin Tanımı ve Sınıflandırılması Yemlerin değerini etkileyen faktörler Kaba ve konsantre yemlerden örnek alama Yemlerin analiz yöntemleri Fiziksel analiz Kimyasal analiz Kuru madde ve organik madde, Kül ve eter ekstraktı (ham yağ) Ham protein Ham selüloz ve azotsuz öz maddeler Yemlerin sindirilme derecesi Yemlerin Enerji ve Protein Değerleri Proteinlerin biyolojik değeri ve rumende parçalanabilirliği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 14 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 46 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
27 Makale Yazma 5 10 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 32 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yemlerin Tanımı ve Sınıflandırılması
2 Yemlerin değerini etkileyen faktörler
3 Kaba ve konsantre yemlerden örnek alama
4 Yemlerin analiz yöntemleri
5 Fiziksel analiz
6 Kimyasal analiz
7 Kuru madde ve organik madde,
8 Kül ve eter ekstraktı (ham yağ)
9 Ham protein
10 Ara sınav
11 Ham selüloz ve azotsuz öz maddeler
12 Yemlerin sindirilme derecesi
13 Yemlerin Enerji ve Protein Değerleri
14 Proteinlerin biyolojik değeri ve rumende parçalanabilirliği
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1118735 Yemlerde bulunan besin maddelerinin hayvan besleme açısından önemini kavrar
2 1118741 Yemlerde bulunan besin maddelerinin birbirleri arasındaki etkileşimi öğrenir
3 1118778 Her bir besin maddesi ile ilgili analiz tekniğini öğrenir
4 1118782 Laboratuvarda bulunan teknik malzeme ve aletleri kullanma tekniğini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 1 1 2 1 2 1 1 1
2 3 3 3 1 1 2 1 2 1 1 1
3 3 3 3 1 1 2 1 2 1 1 1
4 3 3 3 1 1 2 1 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek